Sötebrödsdagarna är över på fastighetssidan

Bostadsbristen börjar nu bli tydlig i kommunerna. En bostadssocial katastrof som förutsades i den bostadssociala utredningen som kartlagde och utarbetade riktlinjerna. De privata aktörerna förmår inte på grund av det ekonomiska intresset att ta ett socialt ansvar. 

Nu när flyktingströmmen står och knackar på dörren är behovet stort av hyresrätter. Det byggs för fullt i kommunerna men det är sällan eller aldrig det privata som tar initiativet till att bygga hyresrätter. Istället köper de upp delar av miljonprogramsområden som behöver renoveras och höjer maximalt hyrorna. 

Då bostadsbidraget inte täcker hyreshöjningen tvingas äldre och ungdomar att flytta till de områden som inte har renoverats. Så skjuts de inkomstsvaga bort. 1998 var hushållen i allmännyttan var tioende. Idag var fjärde.

Det positiva just nu är att statsminister Stefan Löfven betonar samhällsbygge. Trenden att bygga är påtaglig och har sedan rot-avdraget blev en succé för villaägarna som börjar svänga till fördel för hyresgästerna i form av renoveringar.

Men utan statlig reglering av hyresrätten så kommer marknaden inte kunna förmå ta något långsiktigt socialt ansvar, vilket slår hårt på tryggheten i samhället. 

När ”affärsmässiga principer” infördes fanns det ett behov av att skapa en attraktiv bostadsmarknad med karriärsmöjligheter för individen. Bostaden har blivit en investering och en kassako.

På sätt och vis kortsiktig. Den dagen då renoveringar står och knackar på dörren kommer fattiga bostadsrättsföreningar gå i konkurs. De stora bostadsbolagen kan plocka russinen ut kakan för att renovera en lägenhet i taget. Men det blir som sagt väldigt plottrigt.

Att ta tag i bostadsfrågan är en prioriterad fråga idag. Det som behövs är att flera partier lyssnar på väljarna. Att ge räntebidrag med över 30 miljarder till bostadsrätter visar på hur staten betalar deras hyror medan bostadsbidraget ligger på 5 miljarder och Försäkringskassan kan inte följa takten med hyreshöjningar och inte heller pensionärernas inkomster med bostadstillägg.

Nej, moderaternas tal om bidrag handlar endast om att ge bidrag till de som tar banklån. Genom att inte amortera så betalas endast en struntsumma för bostaden. En villa rätt skött med lån behöver inte kosta mer än några månaders hyra per år. 

Det är naturligtvis inte hållbart. UBS listar svenska bostadsmarknaden, Stockholm, på en tredje plats i en global bostadsbubbla. Även de delar indirekt statlig reglering:

En dysfunktionell hyresmarknad skapar inga incitament att göra något åt den långvariga tillgångsbristen.

Slutsatsen från Bostadssocial utredning var precis samma. Långsiktigt kunde inte marknaden säkra standarden eller tryggheten. Istället har bostadsbristen lett till hissnande prisspekulationer. Något som inte bara drabbar ungdomar, pensionärer, arbetslösa och flyktingar samt ensamstående barnfamiljer och individer med svag ekonomisk kapacitet och därmed små utsikter att göra bostadskarriär. 

”Dysfunktionell” kallar USB den för. ”Spekulativ” kallades den för i Bostadssocial utredning

Till en viss del blir det billigare för kommunen går in och köper bostadsrätter likt i Uppsala. Därmed skapas inget nytt utsatt område. 

Men det blir väl så för kommunerna att de som har möjlighet letar efter finansiella modeller. Att köpa bostadsrätter åt flyktingar är billigt för kommunen men det känns naturligtvis orättvist ur marknadssynpunkt. 

Det tål att bryta dessa åsikter i dagsljuset nu efter så många års väntan. Eller så är sötebrödsdagarna över. 

Tre visa män i personalmöte

Ifrågasättandet av SVT:s opartiska hållning har aktualiserats sedan SVT:s programchef Jan Helin debatterade med Janne Josefsson från Uppdrag Granskning i söndagens Aktuellt. Istället för en vidareutveckling av tillämpningen av principen av alla människors lika värde hamnar vi precis som statsvetaren Ulf Bjereld skriver mitt i ett personalmöte. 

I ett annat personalmöte mellan president Barack Obama som också är Commander-in-Chief för de beväpnade amerikanska trupperna och de senare blev det inga missförstånd. Istället en del klargörande kring principen om människors lika värde.

Obama fick frågan: Why do you refuse to use the term ”radical Islamist terrorist”? Där är Obama väldigt tydlig och menar att al-Qaida och IS har perverterat Islam till barbarism och död. De här människorna dödar barn, muslimer, tar sexslavar. Det finns ingen religös logik som kan rättfärdiga vad de gör. Vad Obama inte vill göra är att bunta ihop en miljard muslimer med den här gruppen som han hellre kallar mördare och terrorister. 

Obama menar också att muslimer generellt tar illa vid sig när de kallas för Islamska terrorister. De tror då att det är något fel med Islam. Det i sin tur leder till att de känner sig trängda och måste försvara sig, vilket gör ett samarbete svårt. 

Ja, hur som helst så kan det vara på sin plats att lyssna på den unika intervjun till sin helhet där Obama tydliggör sina ställningstaganden. Han menar också att det är allas ansvar att vara försiktiga med hur de uttrycker sig, och det gäller inte särskilt bara Donald Trump.

Själv har jag läst något så trivialt som Robinson Crusoe av Daniel Defoe. Eftersom jag inte läste den som liten ville jag göra berättelsen en tjänst som vuxen. Boken är ett långt personalmöte: Hur ska jag överleva?

Hur som helst så kämpar Robinson mot vildar. De är kannibaler och festar på att äta upp sina fiender. Han räddar en kannibal som blir hans vapendragare, Fredag. Sedan räddar de också en spanjor som blir vägen hem ur eländet.

I Defoes berättelse är det tydligt att kristendomen och vetenskapen i form av logisk slutledning gör honom rustad för att överleva och leva på en öde ö. Samtidens syn på andra kulturer är tydlig. Engelsmän är lite finare än spanjorer i ledarskap. 

Vildar är definitivt de som äter upp sina fiender. Att Robinson dödar gör han endast i fruktan för sitt eget liv. Hans känsla av ensamhet leder honom till att bli vän med en vilde som är på väg att slaktas. Hur som helst så finns de här värderingarna kvar än idag i vår kultur i likhet med dess samhällskritiker.

Nord är lite finare än syd. Att leva ensam är en plåga. Att logiskt använda sig av uteslutningsprincipen kan rädda liv. Att ha kristna värderingar innebär en moralisk och känslosam relation med en person bortom det egna förnuftet som tröstar men också för räkning. 

Här har jag nu gett tre exempel på människovärdet. Först Jan Helins försvar, Obamas försiktighet med artikulation och Robinsons handlande att skona det som skonas kan och utbilda för att förbättra och försörja det.

Jan Helin är insiktsfull i att bedöma värdet av att försvara människors lika värde, Obama är intelligent i sitt försvar och Defoe är logisk i en kamp om liv och död. 

Just ensamheten är påtaglig hos Defoe. Hos Obama är det uthålligheten. Hos Helin målsättningen. 

Missade jag någon viktig jämförelse?

Obehag och behag i övervakningssamhället

Idag släpptes den holländska rapporten om den missil som träffade det flygplanet, en Boing 777 från Malaysia Airlines, flight 17. Det var på väg från Amsterdam till Kuala Lampur som är Malajsias huvudstad. Missilsystemet kallas för Buk och missilen var en SA-11. Det här var över två år sedan och de 289 ombord omkom.

Nyheten har hamnat högst upp i dagordningen på New York Times och BBC. Så det kan vara värt att fundera över en del fenomen. Det som överraskade mig var att allmänheten, eller sociala medier, fungerade som en källa för noggrann information. 

I efterdyningarna av DN:s artikelserie om ”våra övervakade liv” diskuterades vad det gör med oss när myndigheter och företag spårar innehållet i våra mobiler. Likgiltighet och uppgivenhet där obehaget kvarstår. Missnöjet mot de etablerade politikerna där skarp kritik riktas mot fördelningspolitiken.

De här två rapporterna tycker jag beskriver styrkan och svagheten med sociala medier. Vi exponerar engagemang inför en global publik. 

Först styrkan. Sociala medier har fungerat som en slags bevissamlande börda i krig. Idag går det snabbt att få se hemskheterna i Aleppo. Bevis om man vill kalla det för det. 

Men samtidigt som stater fortsätter bevaka sker en omvänd bevakning, vilket gör att nätet blir en kraft mot själva statsmakten. 

Själva missilen som sköt ner det malajiska planet har en adressat: Ryssland. Närmare bestämt Putins män. Allierade separatister som utför ett tyst krig.

Nu när världen står och väger med amerikanska presidentvalet så är Donald Trump emot att USA spenderar fotbollsplan med pengar utomlands via krig. Det ger både Ryssland och Kina en möjlighet att ta itu med de globala hoten som ökar vår rädsla.

Vinner Hillary Clinton fortsätter jorden snurra som vanligt. För USA är Nafta-avtalet lika försmädligt som TTIF-avtalet är för facket. Det kommer troligtvis bli en översyn mellan handelsavtalen, vilket är en global konsekvens   av att lönerna krymper och otryggheten sprider sig på arbetsmarknaden. 

Här tror jag Alliansen gått lite fel i kritiken mot bidragsberoendet. I dagens otrygga arbetsmarknad är tryggheten att få bidrag istället för att leva på låglönearbeten. Det talas naturligtvis inte högt om detta, men underförstått är bidrag en trygghet i det globaliserade tillvaron. 

För medelklassen som fått det sämre och sämre är räntebidraget en stor trygghet. Att driva på amorteringar skulle allvarligt skada vår bidragsberoende medelklass. 

En komplex verklighet

I fredags skrev utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist på DN debatt med tanke på diskussionerna om för- och nackdelar med en Nato-anslutning som presenterades i en utredning.

Alliansen såg länge försvarsmakten som en vinstmaximerare för statligt företagande där storföretagen fick sitta i regeringsställning. Vissa mindre kloka företagsbeslut ledde till försvarsminister Sten Tolgfors avgång. Särskilt affärer med Saudiarabien blandade ihop företagare och politiker – de var inte samma sak. 

Det ledde dock inte till att försvarsanställda fick bättre villkor, eller att fler blev anställda. Istället blev det tvärtom. Vinsten åts upp av storföretagen, som erbjöd i bästa fall toppolitiker nya karriärvägar. 

På så vis är utrikesminister Margot Wallström en frisk fläkt i sammanhanget. Som det ser ut idag skulle en Nato-anslutning kosta mer för Sverige, vilket var det troliga skälet till att Alliansen aldrig tog steget fullt ut. 

Men det är också en av de politiska frågorna som betraktas som långsiktiga. Där är kravet på spekulation väldigt högt ställda. Ibland lite för hårt skruvade. Det Alliansen gjorde var att försöka öka vinsterna. Att driva stat, landsting och kommun mer som ett företag. 

Här fanns en grundsyn på effektivitet. Även en grundsyn att lönerna var för höga och personalen klagade i kör och var i grunden för lata. Så planen var att plocka fram en personal som inte klagade och jobbade så billigt som möjligt. De kunde vara välbetalda men då ersätter en elitperson betydligt flera.

Ja, det blev ju inte så bra vid sidan av företagen som gjorde miljardvinster. När de blev rikare och rikare blev försvarsanställda flertalet fattigare och färre. Det såg inte bra ut. Inte heller när fältutrustningen till övningen inte bestod mer än av ett minimum av materiel medan eliten hade allt. Då blev försvarsanställda behandlade som scouter och eliten som fantomer. 

I det här läget fick nostalgin fäste: Det var bättre förr. 

Det är där vi är idag om dialektiska metoder får ligga som grund för bedömning.

I princip var det bättre förr inom både försvaret (och bostadspolitiken). Här var försvarsmakten en aktör på arbetsmarknaden som slussade anställda till storföretag och vapenfabriker. Expertis inom försvarsområdet ledde till långsiktiga arbeten som förbättrade teknik inom välfärdsområdet.

Men det finns brister från förr. 

I princip är den offentliga forskningen om försvarsmakten väldigt liten i jämförelse med bostadsfrågan. I princip vet andra länder bättre mer om våra brister än vi själva. Ambitionerna är outtalade. En grupp av politiskt insatta vet.

Men hur ska forskningen ske i säkerhetspolitik? Idag är det knappast stora arméer som rör sig. ISIS består i huvudsak av radikaliserade personer från Mellanöstern. Grogrunden är utsatta förorter som har fått tillträde till egen kultur med minimal insyn från svenska ögon. Här tar kommuner nya tag. 

Att minska på hatet borde vara en lätt uppgift. SVT:s dokument utifrån tycker jag ger en bra relationell och differentiell bild av de syrianska flyktingarnas situation. Hur snabbt barn och föräldrar anpassar sig till ett stilla liv. Tänk att barn ska lära sig skillnad mellan bomber som exploderar. 

Det är helt ofattbart vad som händer i Aleppo som till en början var en stad på över två miljoner invånare. Stadens hemsida har blivit kapad av reklammakare som ser en vinst i allt. Även om företag inte ser en logisk vinst med reklam så gör dem det ändå. 

Hursomhelst så hänger försvarsfrågan ihop med bostadsfrågan. Bostadsminister Peter Eriksson räckte ut en hand till Alliansen igår för samtal. 

Nu är inte allt företagande fel. En viss nykterhet med hyrorna är nödvändig. Annars skenar hyrorna, vilket ger nytt liv till tillväxtregionernas kommunala ekonomier, men problemet med den politiken är att ungdomar, äldre, flyktingar och allt fler med låg- och medelinkomst inte har råd. 

Den här situationen är en social katastrof. En hyra ska inte behöva vara mer än 25 procent av inkomsten. Idag är hyran uppe i 40-50 procent. 

De privata bostadsbolagen tar inte långsiktigt ansvar. De går till och med emot alla former av inflytande från allmännyttans modell. Det råder en fientlig stämning bland de privata byggföretagen mot bruksvärdesprinciper. 

Även om miljarder skulle regna över dem så kommer de aldrig ta ett socialt ansvar värt namnet. Istället kommer de spekulera kring höjda hyror. 

Idag är svenska hushållen hårt belånade. Det säger sig självt att skildes måste betalas tillbaka. Staten betalar idag 30-32 miljarder i räntebidrag till hushållen. Det är 20 gånger mer än de ekonomiskt svagaste

Exempelvis är boendetillägget som går till de allra fattigaste pensionärerna en kostnad på 96,4 miljoner kronor. Bostadsbidraget som går till barnfamiljer beräknas ligga på 5 miljarder. Det är mer eller mindre tvingande. Prognosen beräknas öka till 6,1 miljarder 2020. 

Inga tvära kasts politik

Vid regeringssammanträdet 20 augusti 2015 bestämde sig Alliansregeringen att utreda för- och nackdelar med ett Nato-medlemskap. Då utan att alliansfriheten utvärderas. 

Det här irriterar naturligtvis utrikesminister Margot Wallström, men moderata motsvarigheten Hans Wallmark betonar att ideologiska skygglappar inte leder till att en konstruktiv faktabaserade debatt. 

Ämnet är mer komplicerat än så. Under Alliansens första tid straffades försvaret troligtvis för att socialdemokrater haft hegemonisk makt för att bevara status que över försvarsområdet. 

Elektronisk övervakning blev lagligt via FRA, men försvarsmakten fick se förväntade krympande anslag. Sedan blev det politisk storm i och med att försvarsförmågan fick öppen kritik av överbefälhavaren som sa att ”vi kan försvara oss (—) ungefär en vecka” (Aftonbladet, 2013-01-03).

Det kan säkert uppfattas som att direktivet kom för att förstöra för socialdemokraternas mandatperiod med att lägga obekväma frågor vid deras bord under deras mandatperiod. 

Till viss del är det sant. Under Alliansens tid togs Nato-medlemskapet aldrig upp. Alliansen agerade precis som socialdemokraterna gjort. Till och med amerikanarna undrade vad som hänt med de borgliga som tidigare starkt kritiserat alliansfriheten.

Ett sätt att kompensera den tunga Nato-vänliga profilen var att delta i kriget i Afghanistan och i Nato-ledda operationer. Amerikanarna förstod aldrig avsiktsförklaringens luddiga tolkning, utan trodde Sverige var med i Nato. En tro som passade Alliansen väl. 

Ja, det var en rejält snurrig tid. En tid då försvaret blev materiell framför folk. När företagen och tekniken blev viktigare än personerna. Visserligen är en militär karriär att förakta, då ”okänd soldat” är det högsta priset att betala. Vem ställer upp frivilligt för något så galet som krig?

Därav det traditionella pliktkravet. 

Problemet med Alliansfriheten är att den förutsätter ett folkförsvar. Men med så lite människor som försvarar är det svårt att tala om ett folkförsvar. 

Vad försvarsfrågan ytterst är för politikerna är att visa på hegemoni över status que. Att det egentligen skulle handla om Nato-medlemskap är en illusion. I det här fallet så visade Alliansen sin forna makt.

Så visst blir det lite fånigt med en utredning som vi redan vet slutsatserna kring. 

Är smärtgränsen snart nådd?

Det är lätt att bli imponerad över att det går att fördela om elevena i skolorna i kommunen samt att när barn möts så finns inte de vuxna cementerade etnologiska kulturgränser och skiljelinjer mellan varandra. Nyköpings kommun har tagit både ett och flera steg i rätt riktning. 

Carlstedt arkitekter och PEAB (m.fl) har ritat och byggt skolan såväl invändigt som utvändigt. I tider av när forskare själva ser en utveckling som närmar sig social katastrof är tydliga exempel viktiga.

Nu är Brandkärr ett område där det brinner bilar emellanåt. Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund ser blåljuspersonal som lovligt byte. Polisen åker dit med civila bilar istället. Trolig bakgrund är att myndigheter som sköter rättsmedvetandet på samvetlig skala för medborgarna i det land de själva kom från inte gav föräldrarna goda och förtroendebärande erfarenheter att föra vidare till sina egna barn.

Även om kommunen med alla medel skingrar orosmolnen från himlen och medierna inte uppmuntrar med svarta rubriker så hinner inte gatukontoret att lägga om asfalten som lämnar sina egna svidande rubriker för förbipasserande i Brandkärr, där många nyanlända bor samt de som lever på försörjningsstöd eller har extremt låga inkomster.

All otrygghet går inte sopa bort.

Skräcken är att den dagen då ombyggnationer och renoveringar knackar på dörren  i Brandkärr så köper ett privat bostadsbolag upp området och lyxrenoverar och får hyrorna att skjuta upp i höjden. Eller så leder affärsmässiga principer till att det sociala ansvaret blir ett minne blott i 1945 års Bostadsociala utredning.

Tänk att de för 60 år sedan förutsåg utvecklingen med affärsmässiga principer. Att staten beställde med hjälp av frikostiga lån och kommunen byggde med hjälp av eget stiftat bostadsbolag så löstes krisen.

Idag när privata hyresvärdar bygger så kommer en kultur av minimilöner för hyreslägenheter. Men så är det inte med alla privata bostadsbolag. Men eftersom det saknas insyn och kommunikationen oftast är bristfällig så blir de fall där hyresgäster får avslag på sin ansökan, tvingas flytta eller saknar andra möjligheter till ett hem exempel som också sopas bort. 

Sorteringen är igång. Först väljs missbrukarna bort. Sedan väljs ungdomarna bort. Sedan väljs fattigpensionärerna bort. Sedan de med medelinkomst. Pensionärerna motas bort då bostadstillägget inte täcker den höjda hyran. Barnfamiljerna tvingas separera för att få bostadsbidrag.

Forskare från Malmö högskola, Uppsala universitet och Göteborgs universitet undrar:

Vart ska alla de som inte har råd ta vägen när det inte finns några ”orenoverade” fastigheter att flytta till?

Det finns en tydlig förväntan att socialdemokraterna friskar upp den Bostadssociala utredningen från 1945 som förespådde vår bostadssociala katastrof. 

I söndagens Agenda diskuteras ett tak för vinsterna i välfärden. Då gällande skolan och riskkapitalister. Det taket ska fungera som ett skydd mot de allra farligaste formerna mot ekonomiska krafter som hotar barnens framtid. 

Ardalan Shekarabi (S), civilminister och Jonas Sjöstedt, partiledare Vänsterpartiet skrev (5 mars 2015):

Vi har fått rapporter om skolor som går i konkurs mitt i en utbildning, förskolebarn som inte får tillräcklig mat och äldre som inte får den omsorg de förtjänar. Det är fullt tillräckligt för att en obehaglig misstanke ska smyga sig på: Kommer mina behov som medborgare först? Används pengarna till att garantera en god välfärd för alla? Den oron ska ingen behöva känna. Vi måste slå vakt om tilliten till välfärden.

Det tråkiga är att företagen brister i att skydda tilliten till välfärden. De allmännyttiga företagen frestas att följa med vinstmaximeringen. Särskilt när oddsen ser ut följande: 

Enligt SCB satsade privata värdar år 2010 5 400 kronor mindre i underhåll och tjänade 6 000 kronor mer per lägenhet och år än allmännyttan. 

Så forskarna från Malmö, Uppsala och Göteborg anser att ”med lagstiftningens hjälp stärker hyresgästers rättigheter och inflytande”. 
Tänk vad en gammal utredning från 1945 fortfarande har så rätt om de spekulativa företagen. Olle Engkvist som var med i författandet av den Bostadssociala utredningen skrev 1949:

Ett fel som alltsedan näringsfrihetens genomförande begåtts här i landet, har varit att bostadsbyggandet varit en lovlig jaktmark för allsköns spekulativa herrar … Om finansinstituten på rätt sätt hade intresserat sig för bostadsproduktionen, skulle Sveriges bostadsstandard nu ha sett annorlunda ut… Genom denna uraktlåtenhet från finansinstitutens sida blev de hänsynslösa spekulanterna, som byggde stadsvåningarna. (Engkvist 1949, s. 26)

Citatet är hämtat från Hans Linds, professor i fastighetsekonomi på KTH, artikel (kapitel 3) i boken Nyttan med Allmännyttan. 

Vad sägs om det här här objektet som kostar 158 311 kronor kvadratmetern? 

Är ryggdunkarnas tid över?

Lisa Röstlund med Aftonbladet i ryggen och A.F. med pseudonymen Egor Putilov som driver visselblåsarbloggen putilov.org har hamnat i klinch med varandra. Flera moraliska frågor kommer upp. (Den första är att jag anonymiserar Putilov eftersom han redan är uthängd och söker upprättelse, så slipper jag också bli medanmäld då A.F. lovar att anmäla Aftonblader för förtal).

Anledningen till att journalisterna träter är att A.F. numera arbetar som pressekreterare åt SD:s riksdagskansli. Arbetet består i att skriva artiklar åt riksdagskandidater i deras namn. Något A.F. gjort är att skyddat sin identitet eftersom han är gammal krigskorrespondent i Ryssland och Syrien plus att han jobbat som handläggare på Migrationsverket.

Ja, journalister till skillnad mot analytiker är nog mer medvetna om vad som får verkligheten att gunga under fötterna. Själv tycker jag det är stimulerande att förändra samhället sakta och stabilt. Sedan att jag jobbat som politiker så har jag arbetat med något så dynamiskt som kallas makt. 

Vad är makt? Ja, det kan beskrivas som att få människor i rörelse. Vi är rätt så duktiga på att omsluta makten med de finaste övertygelserna, men även duktiga på att avsätta varandra. Svåraste slagen kommer sällan från rörelsen, utan från sidan – som oftast adresserade från högre plan.

Det är vad som kallas för maktkamp. Det handlar i journalisterna fall om verklighetsbeskrivningar. I potten har varit åldersklassificeringen av  ensamkommande flyktingbarn.

Det är tydligen det känsliga ämnet, som Putilov beskriver på sin blogg. Att egentligen vet personalen på Migrationsverket om att barnen är vuxna enligt rutinmässiga bedömningar redan sedan 2005,  men att det finns personal som tvingas spela dumma och uppmuntra vuxna att leka med dockor och leksaksbilar som ligger tillgängliga för att de ska få möjlighet att stanna. Enhetschefen har tyckt synd om handläggarna som medvetet spelar mindre vetande. 

Det är alltså en lek om dumhet som Putilov berättar. Sagor om att kejsaren var naken. Det resulterar i att fler och fler röstar på SD och att partiledaren Jimmy Åkesson kan vinna debatt efter debatt mot Stefan Löfven och andra partiledare som ger sig i kast med ämnet.

Konsekvenserna är fler av visselblåsandet. De politiker som förordar skyddet för de unga vuxna genom falska kriterier gör sig själva en otjänst som nu börjat bli tydlig. Genom att be de unga vuxna att spela dumma för att få stanna kvar är en mild förnedring mellan handläggare och enhetschef samt chefer ovan, i slutändan ledningsgruppen och politisk ledning i regeringen.

Tänk själva. Efter att ha flytt från minfälten eller tagit sig över Medelhavet och någon presentera guld och gröna skogar genom att den unga vuxna hintas att leka med leksaker för barn för att få stanna. Vem spelar inte lite dum också?

Nej, Uppdrag granskning har verkligen missat ämnet i grund.

Hur som helst är det inte läkarens ansvar. Det är handläggaren som har makten att bedöma subjektivt och när det sker utan omdöme så är beteendet uppmuntrat från högsta ort.

Vad var slutsatserna från fallet med struprören

”Utöver bristande kunskap om och respekt för regelverk har en rad faktorer bidragit till händelseutvecklingen. Dit hör grupptänkande, en mycket konkurrensinriktad vårdmiljö, många informella ledare samt komplexa relationer till Karolinska Institutet.

Många av sjukhusets medarbetare har tagit skada av Macchiarinifallet. Detta är en arbetsmiljöfråga som kräver riktade åtgärder från sjukhusets sida.

Macchiarinis transplantationsverksamhet har skadat den kliniska forskningen inte bara vid Karolinska Universitetssjukhuset utan också i Sverige i stort. Flera av våra förbättringsförslag syftar till att återställa förtroendet för den kliniska forskningen.”

Uppenbart är struprörsfallet allvarligt och kostade en handfull liv. 

Men när politiska etablerade partier spelar på föräldrarnas sympatier för barn med falska premisser så tillåts det glidas på sanningen i hanteringen.
Ytterst straffar väljarna högsta politiska ledning. De ändrar sympatier. 

Sedan att handläggarna inte får vara handläggare är ju också konstigt. Ja, det är konstigt att de med en humanistisk akademisk utbildning tvingas spela teater på bekostnad av att andra människors liv står på spel. 
Men även andra statliga myndighetspersoner vet hur det ligger till på Migrationsverket och lägger sin röst på SD i protest mot direktiven i handläggningen. 

Något som borde återvärderas är att handläggarna får vara handläggare. Självständiga sådana. Men när det är själva effekten vi söker av medmänsklighet så är det en form av narcissism som lurar i botten. Vi vill se vår egen godhet i spegeln, som tröstar oss för något som vi inte är när statliga direktiven är snäva.

Lite av samma farsot lider skolan av. Lärarna är många gånger väl medvetna om pedagogikens olika metoder att få barn att växa kunskapsmässigt. Men den kommunala skolan undervisar lika enformigt som förr. Resultatet blir illa, som nytt vin i gamla läglar. Dumheten styr. 

Farsoten sprider sig även till polisen. Medarbetare motarbetar varandra och skriver av brott. Även här styr en snällhet till de som begått brotten än andra kriterier. Även om en polis med hjälp av deduktiva principer lätt kan bevisa brott idag. Ett brott lämnar alltid spår efter sig. 

Nej, forskningen borde även inrikta sig mer på att forma system som uppmuntrar till fungerande kvalitativa kriterier. Att införa LEAN på Migrationsverket var nog ren och skär dumhet. En ursäkt för att tvinga personalen att spela ännu mer dumma.