Generation X – vår framtid?

I rapporten Social mobility in the EU som sponsrats av EU-institutionen Eurofond visar för första gången att unga generationer har färre möjligheter att göra en klassresa än tidigare generationer. Det är en rätt så mörk bild som ges av Sverige där vi går mot i motsatt riktning tillsammans med Österrike, Bulgarien, Frankrike och Storbritannien. Då särskilt för generationen född mellan 1965-1975. Alltså, de som är över fyrtio år idag, men också att det har permanentats över tid.

En av de bestämda slutsatserna i rapporten tycker forskarna att männen från generation X ska få mer uppmärksamhet eftersom deras levnadsvillkor har försämrats avsevärt i många länder. Politiska insatser bör riktas till denna grupp för att motverka trenden. Rapporten rekommenderar också att identifiera och bekämpa barriärer för lika möjligheter. Institutionella hinder kan lösas genom ökad öppenhet för slutna yrkesgrupper eller yrken. Att skapa rättvis och transparent tillgång till yrken och motverka nepotism. Forskarna menar att sociala investeringar kan användas för förbättra likvärdigheten och säkra tidig utbildning för att försörja kompenserande åtgärder för elever som hamnar mellan stolarna och möjliggöra tillgång till förbättrad hälsa.

I rapporten hänvisas även till skolvalet sedan efter att den infördes 1992 har ökat de ekonomiska och kulturella klyftorna mellan familjerna i Sverige. Av trettio kommuner har segregationen ökat i samtliga utom två, vilket en studie gjord av Dagens Nyheter och SCB från 2015. Enligt en studie av DN/Ipsos då tyckte 60 procent att integrationen inte fungerade.

Att den sociala rörligheten har stagnerat i Sverige är i sig ingen större nyhet, men att det gäller just gruppen män födda mellan 1965-1975 har inte känt sig positivt bemötta av samhället. Ulf-Göran Widqvist (S) i Sörmlands Nyheter tycker att 40 miljarder av det statliga överskottet kunde användas till den sociala sektorn och utbildningen. Jag håller självklart med.

I sex europeiska länder har sociala rörligheten fungerat över förväntan hos både män och kvinnor: Belgien, Danmark, Grekland, Nederländerna och Slovakien.

Konsekvenserna av en för hård ojämställd politik har lett till att männen glöms bort även hos nyanlända i Sverige. Att försäkra sig och bevaka att den sociala rörligheten fungerar är politikernas uppgift. Det betonas att det är viktigt att mildra effekterna av bostadssegregationen och som missgynnar hushåll i utsatta områden och påverkar människors livsförmåga negativt. Politiker, särskilt på lokal nivå, bör enligt forskarna vara mer uppmärksam på att bostadsområden blir uppblandade liksom skolor. När människor blandas med varandra så mildras effekterna av sociala och ekonomiska ojämlikheter.

Förslaget från forskarna är att inte splittra män och kvinnor utan lägga betoningen på lika villkor och stöd. Att föra jämställdhetsdebatten utan att splittra män och kvinnor handlar om att bredda de sociala målen med social rörlighet för att främja rättvisa och lika chanser i investeringen i människor och tjänster. Specifikt så vill de att all ojämställdhet ska bekämpas i syfte att främja lika möjligheter.

Sverige har över tid haft en hög social mobilitet under 1970-1980-talen men efter det så har rörligheten minskat och till och med blivit mindre viktigt.

Även när det kommer till högre utbildningsnivåer har majoriteten av studenter (både män och kvinnor) föräldrar som har själva studerat på universitet och/eller högskola.

På sätt och vis tycker jag forskningsrapporten är värd att fördjupa sig i över. Då vid sidan av de allmänna utmaningar som finns inom integrationsområdet och särskilt hedersförtryck kräver nya grepp så den inte känns destruktiv. Att Sverigedemokraterna uteslutande består av män från denna period visar att jämställdhetsproblemen behöver angripas på ett nytt sätt. Den slutenhet som män som är födda mellan 1965-1975 upplever ifråga om samhälleligt stöd påverkar i nuläget hur dagens politiska karta skrivs.

Ett sätt att angripa samhällsproblemen är därför att akut göra en ny utredning av männens behov av stöd för att de inte uppleva sig utanför. Anledningen till att forskarna särskilt pekar ut Sverige är den svaga utvecklingen hos Generation X. För att få ett arbete i Sverige är de informella kontakterna avgörande, menar forskarna, där vikten av sociala nätverk är viktigt för den sociala rörligheten, men att den inte uppmärksammas i debatten.

Politiska markeringar inför S-kongressen 

Inför kongressen satsar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på att ta striden gentemot SD. Han möter 1/3 av LO:s medlemmar som röstar på SD. Samma fråga har bitit sig fast även på landsbygden där besvikelsens och bitterhetens gift går till högerpopulistiska krafter. Det finns en ton hos dem som gått hem hos väljarna som Michel Moore lyfte fram, ångrade och fick äta upp efteråt. Vad han gjorde var att översätta missnöjet till en politisk röst i sitt kända tal.

It was an amazing thing to see, no politician Republican or Democrat had ever said anything like that to these executives and it was music to the ears of people in Michigan and Ohio and Pennsylvania and Wisconsin, the Brexit states.

Det handlade om att straffbeskatta biltillverkaren Ford med 35 procentig skatt om de flyttade sin verksamhet till Mexico. 

Vad Thorwaldsson vill är att att socialdemokraterna ska släppa sargen och ge vanligt folk möjligheten. Då genom att sätta ett tak för kommunalskatten på 30 procent och öka det statliga bidraget till kommunerna för att utjämna kostnaderna. Hotet är “ovänskap”: ” Ibland tycker vi att de gör saker som inte gynnar LO-medlemmar. ” och “vad fan, hur tänkte ni nu”.
Inom socialdemokratin gillar ingen internt att bli ifrågasatt. Det ligger i partifinkulturens riktlinjer. Samtidigt finns det oftast två skarpa förslag emot varandra, vilket sker öppet i medlemsmötet. Jag gillar den kulturen eftersom där frodas en god ledarskapsegenskaper med högt i tak.

Kongressen saknar jag erfarenhet om, men många framstående politiker gör markeringar i media. 

Även andra skarpa förslag finns bland motionerna till kongressen 8-12 april i Göteborg. Framför allt är det att generellt öka tryggheten, vilket är aktuellt på en rad olika samhällsområden. Framför allt handlar det om att öka sammanhållningen i samhället som håller på att slitas isär och falla sönder. 

Förra veckan kom Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, med ett viktigt budskap:

Tiden är slut att vi upprepar samma misstag. (—) För att nå bästa effekt behöver alla aktörer verka åt samma håll. Staten, kommunen, civilsamhället och näringslivet. Det är inte rimligt att samhällservicen minskar i våra socialt utsatta områden samtidigt som kommunen och andra aktörer identifierat ett större behov av samhällets närvaro. 

Med invandringen kommer också en manskultur som saknats i Sverige och som mer funnits i fotbollskulturen konservativa väggar. På plan gäller det att veta var man ska stå (spelförståelse), positionering (disciplin) och lojalitet gentemot laget (ärlighet). Det finns bestämda hierarkier och regler för att förverkliga drömmen om att bli lagets stjärna. Men alfa-kvinnor eller alfa-hannar tillhör ytterligheterna i en jämnställd kultur.

För svenska män som anpassat sig till absurdum och som på sina håll lett till kvinnlig/mänsklig maktmissbruk. Något som Elsie Johansson i Allvarligt talat från 2009 (från 8:30) sätter ner foten   “i ett mycket angeläget ämne”. Ordet rättvisa är på sin plats när en för dumsnäll och lättmanipulerad pappa blir utnyttjad och frånrövad vårdnaden över sina barn. 

Oj, vad du tog i, tänker säkert någon. Nu var det faktiskt Michel Moore som också nämnde detta i sitt tal:

And on November 8th, election day – although they lost their jobs, although they’ve been foreclose on by the bank, next came the divorce and now the wife and kids are gone, the car’s been repoed, they haven’t had a real vacation in years, they’re stuck with the shitty Obamacare bronze plan where you can’t even get a fucking percocet, they’ve essentially lost everything they had except one thing – the one thing that doesn’t cost them a cent and is guaranteed to them by the American constitution: the right to vote.

Nu samtalade jag med en väljare med en pappa som älskar socialdemokraterna men sonen tänker rösta på SD för att inte har ett jobb. 

Flera grannar tvingas flytta från bostadsområdet för att ge plats åt barnfamiljer från arabiska och somaliska enviskulturen som vägrar anpassa sig till svenska kulturen. Istället talar de sitt hemspråk med varandra, något som även finländarna gjorde på lekplatsen när vi kom på 70-talet och fick filmjölk hälld i brevlådan av svenska grannarna. Araberna och somalierna är inte rädda för svenska rasister och när en svensk förälder uppfostrar dem så biter de tillbaka och säger att “du har inga rättigheter att säga till mig”.
Nu är verkligheten långt ifrån lika hård på alla platser i Sverige, men ska vi ta otryggheten på allvar och attackera problemen så kan vi inte fortsätta låta vår laissez faire-kultur råda. Vad som behövs är politisk styrning på alla plan.

För att ungdomarna ska vilja bo kvar på landsbygden och de mindre städerna gäller det att locka till sig de globala företagen. Här har den Stefan Löfvens regering samspelat med Eskilstuna, Katrineholm och Västerås och fått Amazon att placera sin serverpark där. Men fler orter behöver locka till sig globala aktörer när de svenska storföretagen sviker. Många barn i skolan saknar idag framtidstro för arbetsmarknaden, vilket påverkar studieresultaten i skolan.

Nu är den politiska viljan stor att skapa ordning i det kulturella kaos som råder. Exempel finns det gott om. Här. Här.

Återigen blir jag imponerad av socialdemokraterna. Kongressen stundar och varje timma dit är full av politiska markeringar och exempel. 

Vad som återstår efteråt är skapa spridning av arbetet. 

Lyftkransarmar för hedersförtryck

Idag presenterar regeringen ett program för brottsförebyggande åtgärder i de utsatta områdena. Det gäller särskilt kriminella gäng som styr över området med hjälp av vapen och administration av droger. I bakgrunden finns också extrema islamistiska ideologier som blandar kriminella mål med deras mål. 

Själv tycker jag det är bra att socialdemokraterna tar tag i frågan och att flera aktörer är välkomna att göra detsamma. Att välja Sverige borde vara lika viktigt idag som på början av  1970-talet när mina föräldrar kom till Sverige från Finland. Det fanns de som aldrig lärde sig svenska och “hatade Sverige” av olika anledningar. En anledning var att de inte hade gjort tillräckligt för att skydda Finland mot Ryssland, eller att skolan där var mer disciplinerad eller dylikt. 

Nu är det en annan tid. Själv tycker jag det är viktigt att de som kommer hit också gör ett aktivt val att vilja vara svenskar. Då för att det är lika möjligt som på 70-talet som idag att leva ett annat samhälleligt liv. Nätet ger också ökade möjligheten för kommunikation men öppnar också upp och ger näring till gängens framfart. 

Våld föder våld. Det är lätt hänt att gängen kidnappas av andra våldsideologier än den egna. 

Kampen för ett tryggare Sverige är att fylla tomrummet med konstruktiva lösningar.  

Morgan Johansson, justiti- och migrationsminister skriver: 

Varje brottsproblem kräver sin specifika åtgärd. Därför måste arbetet bli mer kunskapsbaserat och utgå ifrån den lokala problembilden. Varje del av landet har sina speciella brottsproblem, men de kan alla mötas med olika brottsförebyggande metoder.

Det är i grunden socialdemokraterna som traditionellt äger frågan, vilket gör att jag som tillhör partiet också är en aktör som påverkar. Själv tycker jag det är dags att göra något åt hedersförtrycket. Det behövs en särskild lyftkransarmar för att lyfta ut somaliska kvinnor ur en omöjlig situation. Det gäller naturligtvis inte bara dem, utan alla som är i den livssituationen. Att det behövs särskilt för dem är en hjärtefråga. 

Orsaken till att hedersförtrycket hör ihop med otrygghet är att förtryck föder förtryck. Det går inte att komma från det faktum. Här måste samhället i stort ta ansvar. Inte bara polisen eller domstolsväsendet som gör ett utmärkt jobb med att ge trygghet till flyktingbarnen som får god man. 

Det vore ett stort misstag att tro att endast pengar löser frågan även om 40 miljoner är öronmärkta för ökad trygghet. 

Brandmännen och polisen vill ha mer för att de arbetar med otryggheten. För dem är arbetet påtagligt och de känner sig ofta otillräckliga i sina insatser. 

För den som besöker New York kan se en polis i varje gathörn. Ändå känner sig ingen bevakade av dem. På mitt första besök på Starbucks i New York hade jag en kvinnlig svart polis framför mig i kön. Hon lunkade på som vi alla andra.  

Det är dit jag vill komma. Ju tydligare regler desto mer upplevs tryggheten öka. 

The focus area is more important than the connection

Today Fox News John Moody are comparing Donald Trumps promises with strengthening the military in US with Swedens ambitions to reinstate compulsory military service. We call it “plikt” here in Sweden. The word is Google translated to “call of duty” and refers mostly to a time when the Cold War was present and the idea of a large scale invasion from the Sovjet Union. 

The Sovjet Union was very worried about the Swedish connection to the United States during the Cold War. Today that worry is translated to a Swedish partnership with Nato. Like in the United States the Swedish relationship with Russia is handled with uttermost care. It’s literally hands off

When Russia demonstrated their new aircraft over the Baltic Sea 2015 the Swedish military was more impressed than scared. In late September there will be a crucial exercise in Sweden with Nato forces – even though the word Nato isn’t named in the prescription. The countries are Denmark, Estonia, Finland, France, Norway and USA. 

You must go back to Cold War to find a exercise of that scale. It’s named Aurora 17 and according to Supreme Commander Michael Bydén engaging 16,000 soldiers. 

The imminent threats are of different characters.

The Swedish Finance Inspection, even locally called Finance Police, could today give a report in detail about how radical Muslims are using  the Swedish welfare system. How they silently are preparing for a war here in Sweden through joining terrorist groups abroad. Among the banned countries are Libya. 

Swedish Security police has about 150 returning trrrorist soldiers to watch over today. This is nothing comparing to France who has 1,430 joining terrorist groups. If they count like us it would give you 715 returners who probably could act as sleeping cells and act on command to bring out terrorist attacks.  

Even 2,500 are joining terrorist groups from Russia. 

Now then ISIS is on retreat in Mosul and started in October at the same time Donald Trump pointed out ISiS as the main enemy. During Barack Obamas time in office they could control Mosul for two years. “If I’m saying no to Crimea I’m weak and if I’m saying yes I’m staring a Third World War”, said Trump during his campaign. He also pointed  out the funding of Hillary Clintons campaign. 

Hacking is the new surveillance

Wikileaks is now claiming they are revealing a inside story from CIA knowledge base. This occurs when president Donald Trump stated on his Twitter account that former president Barack Obama was tapping his phone “in October prior to election” and accusing the former president for acting low and calling it a Watergate scandal.

Yesterday Wikieleaks could back up the tweets from the president with promising that they have over 8,761 documents mainly over how CIA is hacking and making surveillance possible.

It’s three days between the tweet from Donald Trump and the pressrelease from Wikileaks. And the Guardian is pointing out that “The revelations in the documents include: * CIA hackers targeted smartphones”.

According to Washington Post it includes Internet routers, Mac and Windows computers. And even TV:s are possible to hack and record conversations in a room and stream it back to the CIA servers.

But “anyone who thought they couldn’t was living in a fantasy world”, said the cryptography expert Matthew D. Green.

Now Apples Spokesmen Fred Sainz said to TechCrunch that “our initial analysis indicates that many of the issues leaked today were already patched in the latest iOS” who also comments the content of the leaked CIA documents.

Some of the exploits may have been developed in-house, while others appear to have been purchased, copied or downloaded from non-governmental sources.

The hacking damage is still unknown for Windows users, which Wikileaks considered not to publish.

Donald Trumps use of Samsung Galaxy is widely discussed.

Är inte ett symöte lite oblodigare?

Då har jag lyssnat på Magnus Norell och Ann Heberlein som diskuterar muslimska brödraskapet. Framför allt hur de är organiserade här i Sverige och de frågor som de bevakar. Segregation eller enklavisering som Sverige tillsammans med Danmark och Nederländerna där muslimer får en särlagatiftning har också stora problem.

Framför allt att enklaviseringen leder till extremism. Om nu muslimska kvinnor vill träffas för att sy kläder tre gånger i veckan så är det alltså inte svensk föreningsfrihet som gäller. 

Nu har jag verkat i Hyresgästföreningen och där vill ingen ta i frågan. Inte heller det kommunala bostadsbolaget och diskuterar jag med feminister så blir de ledsna. 

Nu varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en rapport som i vetenskapliga termer kallas  för förstudie om förhållandena. Forskaren Magnus Norell tycker att begrepp som första och andragenerationens invandrare är ett misstag. Även att de förväntningar som vi ställer på ledarskap är vårt sätt att kontrollera dem.

De stora problemen är att 300 har rest för att hjälpa IS. Hälften har återvänt och går fria från eventuella repressalier. Alltså, samma privilegier som existerar hos militären och dess veteraner.

Sedan att Donald Trump idag ånyo utfärdar ett reseförbud från länder som sysslar med terrorismen visar att vår  fråga lyfts till en global nivå. 

Att granskningen av terrorister lyfts till en högre nivå ställer också krav på nordiska länder att vara aktiva i den globala processen. 

Risken att de handelsavtal som Sverige har med USA får sig en törn. 

Eller att det nära försvarssamarbete som Sverige har med USA får sig en törn. Intiktningen från Mike Pence som besökte Nato för någon vecka sedan var tydlig: counter-terrorism. 

Vad som händer nu är alltså att det har blivit ett försiktigt men bestämt helhetsgrepp på det som tidigare har behandlats som olika.

Irak finns längre inte på listan då statssekreteraren/utrikesministern Rex Tillerson godkänt Iraks grunder för granskning av medborgare.

Är inte ett symöte lite oblodigare?

Dying industries and military roaring back to life

“Dying industries will come roaring back to life”, said president Donald Trump during his speech to the congress the 28th of February. The idea is to bring back the global company’s investors to USA but also starting up miners with “clean coal”. Well,  it took me about one minute to kill that myth through a search and the picture is polluted:

Coal provides 40 percent of the world’s electricity. It produces 39 percent of global CO₂ emissions. It kills thousands a year in mines, many more with polluted air.

How is it possible that Donald Trump doesn’t care about the climate change? Or even the health. According to Wikipedia the coal miners in USA where in 1923 about 863,000 and in our time 65,400. I can’t even imagine that this amount will increase to peak the 1923 record with Donald Trump. 

There’s no wrong with having a optimistic view, but when it comes to our new awareness about the costs to the environment we should think of our children’s future too. Well, hopefully that amount of workers will increase. 

Another dirty business is military. Who could ever believe that the tensions around the world creates a increase to our military defense? Even that seems to be a necessity since democracy in Middle East seems as far away as possible and nowadays affects us with refugees who can see our western lifestyle through Facebook?

Partly it’s understandable that Donald Trump is protecting the workers even if it’s affects the environment. He’s coming at the same level as China. But Beijing seems not to be a very attractive place to live.

Of course I can’t brag so much even though I live in Sweden. SSAB at Oxelösund is the worst polluter in Sweden, but also the main place to work on in Oxelösund. They have till 2020 to find a solution to melt steal without coal, but there’s no success there. 

What Donald Trump probably means with clean coal is that the smog is limited. That seems to be possible. But the climate effect is still there.

When Trump is leading the western coutries who a depending on Nato to raise their defense budget it effects even a peaceful country as Sweden. We are not in Nato – but one thing is for sure – we don’t want to belong to Russia. 

Aurora 17 is the big joint exercise for military here in Sweden in autumn. It’s supposed to happen all over the country but the fictional enemy will arrive from the area Oxelösund and Nyköping. Of course USA will be present which brings a extra thrill to the fysical war game that will involve 19,000 men and women. 

So, it’s just not the industry here that can roar back to life. Even the military can do it with some extra billions in their pockets. Today the government, according to SVT, will announce that 13,000 young people will be called and 4,000 will be chosen to make military service. 

This is of cause also a necessity. Like the coal industry the military has lost a lot of credibility after years of depletion. A responsibility that Donald Trump has threatened to cut since Nato is paying 70 percent of the European costs. 

The question is not longer Nato or not. Instead the question is if you’re going to pay or not. The free riders days are counted.