Lyftkransarmar för hedersförtryck

Idag presenterar regeringen ett program för brottsförebyggande åtgärder i de utsatta områdena. Det gäller särskilt kriminella gäng som styr över området med hjälp av vapen och administration av droger. I bakgrunden finns också extrema islamistiska ideologier som blandar kriminella mål med deras mål. 

Själv tycker jag det är bra att socialdemokraterna tar tag i frågan och att flera aktörer är välkomna att göra detsamma. Att välja Sverige borde vara lika viktigt idag som på början av  1970-talet när mina föräldrar kom till Sverige från Finland. Det fanns de som aldrig lärde sig svenska och “hatade Sverige” av olika anledningar. En anledning var att de inte hade gjort tillräckligt för att skydda Finland mot Ryssland, eller att skolan där var mer disciplinerad eller dylikt. 

Nu är det en annan tid. Själv tycker jag det är viktigt att de som kommer hit också gör ett aktivt val att vilja vara svenskar. Då för att det är lika möjligt som på 70-talet som idag att leva ett annat samhälleligt liv. Nätet ger också ökade möjligheten för kommunikation men öppnar också upp och ger näring till gängens framfart. 

Våld föder våld. Det är lätt hänt att gängen kidnappas av andra våldsideologier än den egna. 

Kampen för ett tryggare Sverige är att fylla tomrummet med konstruktiva lösningar.  

Morgan Johansson, justiti- och migrationsminister skriver: 

Varje brottsproblem kräver sin specifika åtgärd. Därför måste arbetet bli mer kunskapsbaserat och utgå ifrån den lokala problembilden. Varje del av landet har sina speciella brottsproblem, men de kan alla mötas med olika brottsförebyggande metoder.

Det är i grunden socialdemokraterna som traditionellt äger frågan, vilket gör att jag som tillhör partiet också är en aktör som påverkar. Själv tycker jag det är dags att göra något åt hedersförtrycket. Det behövs en särskild lyftkransarmar för att lyfta ut somaliska kvinnor ur en omöjlig situation. Det gäller naturligtvis inte bara dem, utan alla som är i den livssituationen. Att det behövs särskilt för dem är en hjärtefråga. 

Orsaken till att hedersförtrycket hör ihop med otrygghet är att förtryck föder förtryck. Det går inte att komma från det faktum. Här måste samhället i stort ta ansvar. Inte bara polisen eller domstolsväsendet som gör ett utmärkt jobb med att ge trygghet till flyktingbarnen som får god man. 

Det vore ett stort misstag att tro att endast pengar löser frågan även om 40 miljoner är öronmärkta för ökad trygghet. 

Brandmännen och polisen vill ha mer för att de arbetar med otryggheten. För dem är arbetet påtagligt och de känner sig ofta otillräckliga i sina insatser. 

För den som besöker New York kan se en polis i varje gathörn. Ändå känner sig ingen bevakade av dem. På mitt första besök på Starbucks i New York hade jag en kvinnlig svart polis framför mig i kön. Hon lunkade på som vi alla andra.  

Det är dit jag vill komma. Ju tydligare regler desto mer upplevs tryggheten öka. 

The focus area is more important than the connection

Today Fox News John Moody are comparing Donald Trumps promises with strengthening the military in US with Swedens ambitions to reinstate compulsory military service. We call it “plikt” here in Sweden. The word is Google translated to “call of duty” and refers mostly to a time when the Cold War was present and the idea of a large scale invasion from the Sovjet Union. 

The Sovjet Union was very worried about the Swedish connection to the United States during the Cold War. Today that worry is translated to a Swedish partnership with Nato. Like in the United States the Swedish relationship with Russia is handled with uttermost care. It’s literally hands off

When Russia demonstrated their new aircraft over the Baltic Sea 2015 the Swedish military was more impressed than scared. In late September there will be a crucial exercise in Sweden with Nato forces – even though the word Nato isn’t named in the prescription. The countries are Denmark, Estonia, Finland, France, Norway and USA. 

You must go back to Cold War to find a exercise of that scale. It’s named Aurora 17 and according to Supreme Commander Michael Bydén engaging 16,000 soldiers. 

The imminent threats are of different characters.

The Swedish Finance Inspection, even locally called Finance Police, could today give a report in detail about how radical Muslims are using  the Swedish welfare system. How they silently are preparing for a war here in Sweden through joining terrorist groups abroad. Among the banned countries are Libya. 

Swedish Security police has about 150 returning trrrorist soldiers to watch over today. This is nothing comparing to France who has 1,430 joining terrorist groups. If they count like us it would give you 715 returners who probably could act as sleeping cells and act on command to bring out terrorist attacks.  

Even 2,500 are joining terrorist groups from Russia. 

Now then ISIS is on retreat in Mosul and started in October at the same time Donald Trump pointed out ISiS as the main enemy. During Barack Obamas time in office they could control Mosul for two years. “If I’m saying no to Crimea I’m weak and if I’m saying yes I’m staring a Third World War”, said Trump during his campaign. He also pointed  out the funding of Hillary Clintons campaign. 

Hacking is the new surveillance

Wikileaks is now claiming they are revealing a inside story from CIA knowledge base. This occurs when president Donald Trump stated on his Twitter account that former president Barack Obama was tapping his phone “in October prior to election” and accusing the former president for acting low and calling it a Watergate scandal.

Yesterday Wikieleaks could back up the tweets from the president with promising that they have over 8,761 documents mainly over how CIA is hacking and making surveillance possible.

It’s three days between the tweet from Donald Trump and the pressrelease from Wikileaks. And the Guardian is pointing out that “The revelations in the documents include: * CIA hackers targeted smartphones”.

According to Washington Post it includes Internet routers, Mac and Windows computers. And even TV:s are possible to hack and record conversations in a room and stream it back to the CIA servers.

But “anyone who thought they couldn’t was living in a fantasy world”, said the cryptography expert Matthew D. Green.

Now Apples Spokesmen Fred Sainz said to TechCrunch that “our initial analysis indicates that many of the issues leaked today were already patched in the latest iOS” who also comments the content of the leaked CIA documents.

Some of the exploits may have been developed in-house, while others appear to have been purchased, copied or downloaded from non-governmental sources.

The hacking damage is still unknown for Windows users, which Wikileaks considered not to publish.

Donald Trumps use of Samsung Galaxy is widely discussed.

Är inte ett symöte lite oblodigare?

Då har jag lyssnat på Magnus Norell och Ann Heberlein som diskuterar muslimska brödraskapet. Framför allt hur de är organiserade här i Sverige och de frågor som de bevakar. Segregation eller enklavisering som Sverige tillsammans med Danmark och Nederländerna där muslimer får en särlagatiftning har också stora problem.

Framför allt att enklaviseringen leder till extremism. Om nu muslimska kvinnor vill träffas för att sy kläder tre gånger i veckan så är det alltså inte svensk föreningsfrihet som gäller. 

Nu har jag verkat i Hyresgästföreningen och där vill ingen ta i frågan. Inte heller det kommunala bostadsbolaget och diskuterar jag med feminister så blir de ledsna. 

Nu varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en rapport som i vetenskapliga termer kallas  för förstudie om förhållandena. Forskaren Magnus Norell tycker att begrepp som första och andragenerationens invandrare är ett misstag. Även att de förväntningar som vi ställer på ledarskap är vårt sätt att kontrollera dem.

De stora problemen är att 300 har rest för att hjälpa IS. Hälften har återvänt och går fria från eventuella repressalier. Alltså, samma privilegier som existerar hos militären och dess veteraner.

Sedan att Donald Trump idag ånyo utfärdar ett reseförbud från länder som sysslar med terrorismen visar att vår  fråga lyfts till en global nivå. 

Att granskningen av terrorister lyfts till en högre nivå ställer också krav på nordiska länder att vara aktiva i den globala processen. 

Risken att de handelsavtal som Sverige har med USA får sig en törn. 

Eller att det nära försvarssamarbete som Sverige har med USA får sig en törn. Intiktningen från Mike Pence som besökte Nato för någon vecka sedan var tydlig: counter-terrorism. 

Vad som händer nu är alltså att det har blivit ett försiktigt men bestämt helhetsgrepp på det som tidigare har behandlats som olika.

Irak finns längre inte på listan då statssekreteraren/utrikesministern Rex Tillerson godkänt Iraks grunder för granskning av medborgare.

Är inte ett symöte lite oblodigare?

Dying industries and military roaring back to life

“Dying industries will come roaring back to life”, said president Donald Trump during his speech to the congress the 28th of February. The idea is to bring back the global company’s investors to USA but also starting up miners with “clean coal”. Well,  it took me about one minute to kill that myth through a search and the picture is polluted:

Coal provides 40 percent of the world’s electricity. It produces 39 percent of global CO₂ emissions. It kills thousands a year in mines, many more with polluted air.

How is it possible that Donald Trump doesn’t care about the climate change? Or even the health. According to Wikipedia the coal miners in USA where in 1923 about 863,000 and in our time 65,400. I can’t even imagine that this amount will increase to peak the 1923 record with Donald Trump. 

There’s no wrong with having a optimistic view, but when it comes to our new awareness about the costs to the environment we should think of our children’s future too. Well, hopefully that amount of workers will increase. 

Another dirty business is military. Who could ever believe that the tensions around the world creates a increase to our military defense? Even that seems to be a necessity since democracy in Middle East seems as far away as possible and nowadays affects us with refugees who can see our western lifestyle through Facebook?

Partly it’s understandable that Donald Trump is protecting the workers even if it’s affects the environment. He’s coming at the same level as China. But Beijing seems not to be a very attractive place to live.

Of course I can’t brag so much even though I live in Sweden. SSAB at Oxelösund is the worst polluter in Sweden, but also the main place to work on in Oxelösund. They have till 2020 to find a solution to melt steal without coal, but there’s no success there. 

What Donald Trump probably means with clean coal is that the smog is limited. That seems to be possible. But the climate effect is still there.

When Trump is leading the western coutries who a depending on Nato to raise their defense budget it effects even a peaceful country as Sweden. We are not in Nato – but one thing is for sure – we don’t want to belong to Russia. 

Aurora 17 is the big joint exercise for military here in Sweden in autumn. It’s supposed to happen all over the country but the fictional enemy will arrive from the area Oxelösund and Nyköping. Of course USA will be present which brings a extra thrill to the fysical war game that will involve 19,000 men and women. 

So, it’s just not the industry here that can roar back to life. Even the military can do it with some extra billions in their pockets. Today the government, according to SVT, will announce that 13,000 young people will be called and 4,000 will be chosen to make military service. 

This is of cause also a necessity. Like the coal industry the military has lost a lot of credibility after years of depletion. A responsibility that Donald Trump has threatened to cut since Nato is paying 70 percent of the European costs. 

The question is not longer Nato or not. Instead the question is if you’re going to pay or not. The free riders days are counted. 

Blunder about Oscar and getting the facts right

Today I’m spending a little time at the library. That’s perhaps the best place for elderly people who can read newspapers from every place here in Sweden but also the national newspapers. “La la land” got mixed for receiving an Oscar for best picture but when the blunder was discovered it went to “Moonlight”.

What else could get more wrong and considered as a blunder? The title of Nils Bildt who blames Fox News for mixing with titles. He’s not an Swedish defense and national advisor. More confusing is that Ann-Sofie Näslund from Expressen didn’t know that. Well, she was actually reporting about Academy Awards to Expressen – so the information couldn’t come through crosstalking. Instead it needed to cross the Atlantic to get right.

Most people blame Donald Trump for not checking facts right, but the epidemic behavior has now become a global issue. 

Wasn’t it a coincidence that it was a blunder about Sweden at the 89th of Oscar? Who could believe that about Sweden? No, this time it wasn’t Donald Trump or Fox News – it was the Academy Awards presenter Faye Dunaway.

Here in Sweden the expectation was high on “A man called Ove” who lives in the villa suburbs and starts to help a refugee who is gay. They compared Ove with Trump because both are at the same age and angry. Well, but Ove didn’t have a younger wife… Sorry for spoiling the movie. Rolf Lassgård is one of our greatest actors.

Ann-Sofie Näslund know at least that the women who come from Muslim countries don’t feel safe. According to other sources the men are dominating the public room at the Muslim areas or exposed areas as we say here. We don’t even call it terrorism – instead “violent affirming extremism”. Nalin Pekul says that:

What politicians say and do, and what journalists highlights, is crucial for women in Sweden to gain their freedom. The debate must continue “

That Nalin Pekul is giving a other picture of the situation gives more fuel to the debate, which has started here in Sweden. But DN which I’m reading now doesn’t mention anything about the women’s situation in the exposed areas. 

This gives Donald Trump more right than ever that “the Swedish people know what I’m talking about”. It’s a propaganda war between the establishment and the others. Ingvar Persson, the editor at Aftonbladet writes:

And then it must be addressed. It’s actually not populism to demand justice.

He’s almost doing the same trick as Michel Moore. Or Trump who’s accusing consultants for sucking money. Ingvar Carlsson says:

We must keep an eye on those in power, even if their wages do not reach the top of the Directors.

Most of my friends are today talking about the refugee situation and the Muslim community that is growing. 

I belong to the positive to immigration, but here at the blog I’m approaching  a more critical cultural aspect in the debate. 

What we people understand in Sweden

Today president Donald Trump mentioned Sweden at his speech  Conservative Political Action Conference in Washington. Both Fox News app and CBC News on Facebook showed it live. Trump started to attack “dishonest media” and explained that he wasn’t against media in general, but “fake media”.

He also addressed himself towards consultants in politics who are good at “sucking money” instead of giving good advices. This was because every newspaper expect a few believed in his victory. Even her in Sweden the big newspapers failed big time, but it seems like they have forgotten. Now they have started their own control of fake news. 

Suddenly everyone is talking about the situation in our suburbs which we in Sweden call “exposed areas”. 

Mostly because of Donald Trump is making it to the main issue to talk about Sweden. 

That’s actually a new situation for us.

 Today here in Nyköping there’s both people from Afghanistan, Syria and Northern Africa and of course Somalia. 

Premie minister Stefan Löfven was today addressing himself on Facebook against the riots. He wants to have a focus on solution instead of political attacks like Trump or spreading hate and fear like the Swedish democrats. He didn’t deny the reality but he wanted to change focus. To calm down the people that are upset. 

In April the social democrats are meeting for congress which they call “safety in a new time”. 

The young men from Afghanistan are very ambiguous and love to hang around where ever there is people. Syrians often come in big family groups where ISIS has fought. They have good grades from school. 

Actually, it could never be wrong to flee a country where a war is threatening your life and already started to kill your close ones and relatives. Sometimes there’s no option to fight back. A revolution like the Arabic spring could never foresee that terrorist would take over and start ISIS. 

The good thing with people coming from abroad is that small places places on the countryside  here in Sweden suddenly could start living. Often the young generation left the city for the bigger cities. In Oxelösund the municipality tear down houses. When the migration started they could this year start to build new houses.

In Brandkärr in Nyköping where there’s lot of muslims living there has been cars which have been burned down to the ground. Even some young people have tried to make a bomb which exploded and killed one of them. The apartments are made of thick concrete so the explosion was mainly inside the room. This of course creates a lot of fear. 

The bad thing is that almost every big company has moved to China or other coutries where the workers conditions aren’t so good as here. It’s often elderly people living here. You could call Nyköping Swedens Florida in a way. Calm and quiet. The loneliness could be a problem – but most people talk with each other in a way you don’t do in a big city. 

The problem here is that people don’t have a job to go to. They get money from the insurance company which belongs to the state. Many people are fighting against depression which could be a concerning issue, but most people from Arabic, African or Asian countries don’t even know how that feels – or even what it is. 

It could be a good opportunity for the countryside to get a lot of people and even workforce. Today the government is helping the municipality with refugees with 210 dollar per day. That amount is planed to be cut to half in the summer. 

Today the society is diveded in two camps: those who work and those who don’t. 

When there’s no real jobs at the countryside the race is to get most benefits from the insurance company. Otherwise you can’t afford living. 

The sad thing is that the strong young people move out. 

The other who stay get used to their unemployment. 

In the Muslim society it’s sad that the Somalian women can’t meet together to sew clothes because everyone is fearing their men. I can’t think of a more repressed group in our society.