Oförståeligt att låta svensk blockpolitik gå till vägs ände

Screen Shot 2014-12-05 at 6.18.06 PMBlockpolitiken är känd för samförstånd och det finns gott om exempel i landsting som kommuner i samarbete över partigränser – men inte i Sveriges riksdag. Statsminister Stefan Löfven utlyste därför nyval och menade att det inte fanns något alternativ. Att avgå var inget alternativ.

Det är svårt att förstå varför det är låsta situationer i riksdagen. Det som hände igår när Stefan Löfven utlyste nyval var att Alliansens partier inte ville samarbeta med regeringen om statsbudgeten, trots att Alliansen lovat att det större blocket skulle få regera. Med det sveket lämnades inflytandet över till sverigedemokraterna.

Att Alliansen låter svensk blockpolitik gå om intet är oförståeligt, eftersom sverigedemokraterna har en människosyn som förminskar människovärdet.


Samtidigt ser många (801 178 av 7 330 432) väljare att sverigedemokraterna har rätt. Arbetslösheten är för stor. Exempelvis har USA lyckats få ner arbetslösheten till 5,9 procent och Kanada till 6,6. Sverige ligger på 8,0 procent. Österrike ligger på 4,7 procent och Tyskland på 4,9 procent, Storbritannien 6,0 medan Frankrike har höga 10,5. Nederländerna har 6,5 procent. EU har totalt 10,1 procent av befolkningen i arbetslöshet.

Vad händer om vi minskar på flyktingmottagandet i Sverige i förmån för att minska arbetslösheten? Får vi per automatik mindre arbetslöshet?

Det är precis den här ekvationen sverigedemokraterna gör och får stort genomslag hos väljarna som verkar kunna göra samma uträkning.

Men, vi är andra som räknar på annat sätt.

Värderingar är viktiga. Hur vi hanterar människovärdet handlar går att belysa i om hur vi behandlar våra fångar. Naturligtvis måste vi fördöma människor som begår brott, men då fördömer vi inte människan, utan dess handlingar. Vi särskiljer vem människan är och den brottsliga handlingen.

Vi skyddar människovärdet, men vi fråntar inte människan ansvaret för den brottsliga handlingen.

Människor som flyr till Sverige för att få bättre livsvillkor ska inte straffas med utvisning eftersom att söka hjälp inte ska betecknas som en brottslig handling. Att lämna sitt eget land på grund av krig, intolerans, förföljelser, tyranni, politisk förtryck eller annat är inget lätt beslut och det är absolut ingen brottslig handling.

Vi ska inte straffa dem ytterligare med separation för att de tvingades splittra sin familj och lämna dem kvar om de lyckats med sitt uppsåt att få stanna kvar i Sverige. Vi i Sverige ska inte straffa människor för att de har en speciell hudfärg eller speciell tro än den vi vuxit upp med. Om vi fråntar deras medborgarskap fråntar vi dem rätten att söka livsnödvändig hjälp.

Att utvisa människor till krigshärjade platser, till diktaturers fängelser ligger inte långt ifrån samma människosyn som ligger bakom dödsstraff, eftersom där dömer vi människan bakom de brottsliga handlingarna.

Just den här ekvationen lyckades finansminister Magdalena Andersson med när hon fick frågan om att SD är ett nyfascistiskt parti:
– Det är ett parti som inte står för grundläggande värderingar om att alla människor är lika mycket värda som nu höjer rösten och vill diktera villkoren i svensk politik. Jag ser väldigt allvarligt på det, säger Andersson.

Pressansvarig Martin Kinnunen (SD) säger att:
– Den enda vi har krävt är att invandringen inte ska öka ytterligare. Det betyder att vårt krav sammanfaller med alla andra länder i Europa, säger Martin Kinnunen och betonar att partiet inte gör skillnad på människor, som finansministern slår fast.

Vad som krävs är att få arbetslösheten till hälften. Här finns många andra länder att titta på för att lyckas. Samtidigt är Sverige unikt och då behöver vi hitta vår egen lösning. Med sverigedemokraternas politik får vi ner arbetslösheten i Sverige till uppskattningsvis 6 procent, vilket är en uträkning som ”sammanfaller med alla andra länder i Europa”.

Det handlar nu om att vara mer övertygande och rationell med de jobb- utbildningspolitiska förslagen än att minska flyktingströmmen med hur arbetslösheten ska gå ner för att väljarna ska flytta på sig.

I DN skriver tre kristdemokrater och en centerpartist några konkreta förslag som handlar om att begränsa, skicka tillbaka, misstänkliggöra och splittra familjer som redan är fattiga. Riktigt, riktigt snurrigt. Aftonbladets kolumnist Oisín Cantwell hugger snabbt tillbaka.