Slakten av regeringens budget leder till vad?

Screen Shot 2014-12-13 at 6.35.02 PMVid sidan av diskussionerna om att statsminister Stefan Löfvens ledarskaps ifrågasätt gällande samarbetet med miljöpartiet så pågår ett vardagsarbete i riksdagen. Slakten av regeringens budget.

Exempelvis sa Alliansen + SD nej till regeringens förslag till höjd sjuk- och aktivitetsersättning och röstade ja för sitt eget billigare alternativ.


Budgeten som inte gick igenom blir nu slaktad i riksdagen. Alliansen med SD röstade för ett eget förslag för trygghet vid ålderdomen, sa nej till regeringens förslag om bostadstillägg, men sa ja till regeringens förslag om beräkning av pensionsrätten.

Nu reagerar nog ingen att SD inte röstar för sin egen politik i regeringens budget. Det gör inte heller de mindre liberala partierna, vilka Stefan Löfven flera gånger frågat om utökat samarbete.

Det blir heller ingen höjd föräldrapenning eller höjt underhållningsstöd. Alliansen + SD har egna förslag som rätt till ersättning vid besök hos mödrahälsovården, utökad jämställdhetsbonus, möjlighet för kommunerna att behålla vårdnadsbidraget.

Screen Shot 2014-12-13 at 6.39.43 PM
I frågan av pengar till internationell samverkan röstades Alliansens förslag igenom i en kompromiss med regeringen. SD tyckte annat.

Ja, så har det hållit på i veckan som gick. Respektlösheten i riksdagen har fått ett nytt ansikte.

Det går naturligtvis diskutera kritiskt om regeringens samarbete.

Men, det är minst lika viktigt att överblicka riksdagen, vilket inte är så enkelt för journalisterna som inte har några verktyg att hantera den politiska vardagen mer än Uppdrag Granskning. Det blir lite fattigt i längden.

Klimatperspektivet har inte blivit dominant i regeringsfrågan, vilket innebär att miljöpartiet har begått misstag att få samarbete med andra partier. Inte heller socialdemokraternas löften om ökad pension, förbättrad a-kassa eller skrotandet av FAS 3 blir det inget av.

Så vad är poängen att sitta i regeringen? Det går att dagligen styra svenska myndigheter genom regeringens riktlinjer som inte passeras genom riksdagen. Men även skarpa riktlinjer behöver ha rim och reson med riksdagsbesluten, men det finns gott om riksdagsbeslut som varit tandlösa. När juristerna sätter sig och dividerar med regeringens riktlinjer från regeringen och beslut från riksdagen så har de fått ett knepigt problem i knät.

Den första och viktigaste frågan är ”hur mycket pengar får vi”. Men, vi vet att regeringen kan fatta ekonomiska beslut på egen hand vilket tillämpades under finanskrisen för att låntagarna till miljonlån inte behöver få överdrivna räntor. Så nu gäller det för socialdemokraterna att visa på mer vilja än respekt och omdöme eftersom det ger bäst utslag för den egna politiken.

Annars fortsätter riksdagens slakt av regeringens politik.

Kanske behöver vi ha en annan demokratisk modell för Sverige?

Det anstår mig att spekulera aningen fritt här på bloggen, men frågan lämpar sig för statsvetare. Idag vet vi inte hur Sverige ska styras på ett mer harmoniskt sätt. I det ligger en djup tragik.