Osäkerhet, apati och tillfälligt uppehållstillstånd

Screen Shot 2014-12-19 at 11.30.40 AM
Så kan vi minska kostnaderna för flyktingmottagandet är något som Göran Hägglund (KD) tog upp igår på DN Debatt igår. Enligt utgiftsområde 8 som handlar om migration avsätts knappt 17,5 miljarder där den största utgiften är knappt 11 miljarder som går till ersättning och boendekostnader. Migrationsverket får drygt 4,5 miljarder.

Det är alltså utifrån följande ekonomiska poster som Hägglunds förslag om minskade kostnader ska granskas. Hägglund främsta förslag är att minska på bidraget, eller ett bättre ord är inkomsten till den nyanlända. De ska alltså få möjlighet att tjäna 100,000 kronor per år under fem år utan att betala inkomstskatt.

Att dra undan mattan för människors inkomster är inte solidariskt. Eller att skapa incitament som leder till att fler människor hamnar mellan stolarna. Kritiken har inte låtit dröja på sig.


Daniel Swedin har uppgifterna:

I skarven mellan uppehållstillstånd och arbetsförmedlingen står man utan ersättning i ungefär tre veckor. Sedan kommer en startperiod där man i två månader får 75 procent av etableringsersättningen – 5 082 kronor i månaden.

Sedan ska man ut på en arbetspraktik som kan vara i upp till två år. Då får man 308 kronor per dag om man arbetar heltid. Kan man på grund av sjukdom, trauman eller annat bara delta till hälften sjunker dagbeloppet till 154 konor. Vi pratar då om en ersättning på 3 388 konor per månad.

Det handlar alltså om mikroinkomster som behöver kompletteras med socialtjänstens miniminormer.

Statsminister Stefan Löfven säger till TT att utspelet ”riskerar att spela Sverigedemokraterna i händerna”.

Från SD:s håll har reaktionerna positiva däremot där tf SD:s partiledare Mattias Karlsson anser att det i någon mening är ett genombrott, men att de inte accepterar olika skatteregler för svenskar och invandrare.

Frågan är hur realistiskt det är att invandrare får arbete. Vi vet att det redan idag är svårt för många unga att få arbete och att FAS 3 är en parkeringsplats för långtidsarbetslösa. Det är just den verklighet Göran Hägglund inte vill diskutera, utan lämnar den åt slumpen eller oförståelse. Därför blir också incitamenten oöverstigliga.

Att skicka hem dem igen efter tre år är inte särskilt konstruktivt. Bara om de fått jobb får de stanna. Har det blivit lugnare i hemlandet igen får de resa tillbaka.

Erfarenheten säger att tillfälligt uppehållstillstånd med största sannolikhet leder till ökad osäkerhet och apati i en redan traumatisk situation. Här är det permanenta uppehållstillståndet, fri sjukvård och en liten ersättning största anledningen till att nyanlända vill stanna kvar – och som i längden gör Sverige attraktivt.

Det kan vara värt att jämföra årets knappa 17,5 miljarder med prognosen som gjordes i förra budgetpropositionen för 2014:

Screen Shot 2014-12-19 at 6.13.33 PM

Det vi ser här är alltså att alliansregeringen beräknade knappt 10 miljarder till utgiftsområde 8 för 2015. Sedan kom oroligheterna i Syrien med president Bashar Al-Assad , ytterligare på det ISIS och efterföljande enorm flyktingvåg.

Det kostar alltså Sverige knappa 7,5 miljarder mer än vad som varit möjligt att prognostisera.