Ett hafsverk av de som bestämmer över andra?

Screen Shot 2015-01-03 at 2.59.11 PMÄr det fel att bo i Norrland? Geografiskt skulle det kunna jämföras med Sibirien. Men, i det soliga Los Angeles hyllar artisten Laleh det vackra vinterland Norrland utgör med den krispiga luften. Hon är likt flyktingarna från Syrien själv från Iran. Men, där stannar likheterna i tacksamhet.

De män som flytt kriget i Syrien är uppriktigt chockade. Det isiga underlaget är livsfarligt och skogen upplevs som ett fängelse. De trodde att de skulle 40 minuter från Stockholm, men hamnade i Grytan. Det är alltså 20 minuter färd till Östersund.


Problemet ligger i att Migrationsverket lovat att de ska få bo nära Stockholm – inte Östersund. Migrationsverket menar att flyktingarna inte får välja var de blir placerade och menar att när flyktingarnas bild inte överensstämmer med verkligheten så blir det problem. Syrierna får också bo hos släktingar.

Frågan är om det går att kräva av flyktingarna att vara tacksamma. Migrationsverket kommer att anställa 1,500 akademiker för att lösa situationen. Här saknas det uppenbarligen informationsmöten för de nyanlända.

De flesta som kommer till Sverige vill först ha tak över huvudet, de vill ha anslutning till Internet så de kan kommunicera och de vill bo nära en stor stad där de har möjlighet att träffa likasinnade med samma kulturella referenser som de själva. De vill definitivt inte bli isolerade på landsorten.

Det säger sig självt.

Nu har flyktingarna tvingats att acceptera villkoren. En äldre herre tackar Sverige för gästvänligheten. En yngre säger att de inte vill ha fler problem än vad de redan har och definitivt inga problem med myndigheter. De vill ha läkarhjälp och stöd för sina trauman.

Här har migrationsverket istället valt att använda gamla nedlagda militära anläggningar som rustats upp för att ta emot flyktingar. De återanvänds för att återbefolka landsbygden.

Ja, det låter som ett hafsverk av den som har makten att bestämma över andra människors liv. Hänsynslösa avhysningar.

Nidbilden är att de som kommer till Sverige ska vara tacksamma. De ska anpassa sig och definitivt inte ha egna anspråk på någonting.

Det finns ingen anpassning från Migrationsverkets sida till att specifika kulturella behov är viktiga. Nej, vad jag ser är bara att den som har makt bestämmer. Och för det behövs ingen akademisk utbildning. Bara en kurs vänlig men bestämd.

En annan mer positiv aspekt i flyktingsituationen är vad för roll Internet spelar. De kan ju ha kontakt med varandra via Skype med mera. På så vis kan Grytan vara en bra början i de närmaste 10 månaderna då Migrationsverket handlägger asylsökningarna.