Insikter för politisk utveckling

Undersökningar är intressanta. DN/Ipsos har genomfört en undersökning som kartlägger svenskarnas attityder till invandring, integrationen och flyktingar. De har ställt frågorna:

– Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?
– Varför är invandringen bra för Sverige?
– Varför är invandringen dålig för Sverige?
– Hur bra eller dåligt tycker du att integrationen fungerar i Sverige?
– Anser du att Sverige bör ta emot fler eller färre flyktingar?
– I vilken utsträckning känner du oro – för ökad främlingsfientlighet?
– I vilken utsträckning känner du oro – för ökat antal flyktingar?
– Anser du att regeringen gör ett bra eller dåligt jobb när det gäller att hantera invandringen och integrationen?


Det finns fler nyanser i undersökningen som är tänkt att “bidra med fakta och insikter till både debatt och politikutveckling.” Kanske är det mest iögonfallande att 60 procent inte tycker att integrationen fungerar. Av dem är det nästan 20 procent som anser att det fungerar mycket dåligt.

Det säger sig självt. Integrationen fungerar dåligt när det finns få arbeten. Idag finns det 400 000 arbetslösa på 40 000 utlysta tjänster, vilket sätter enorm press på Arbetsförmedlingen som har full sysselsättning som mål. Det återstår ständigt 360 000 människor som fungerar som levande sköldar för att bromsa inflationen. Även kallad tvåtredjedelssamhället, där en tredjedel får det gradvis sämre.

Nu finns Ipsos undersökning i sin helhet på deras hemsida.

Fränare kritik kommer från annat håll. Närmare bestämt sociologiskt. Min förkärlek till sociologi och psykologi gör att jag tycker det är viktigt att belysa även individnivån.

För de som arbetar på Arbetsförmedlingen är det bara att lyda när direktiven kommer från regeringen. De som klarar sig på Arbetsförmedlingen är de cyniska och positiva, de som inte tänker, menar sociologen Roland Paulsen i sin maktkritik som huvudsak recenserat den moderata jobblinjen under Alliansens styre.

Frågan är vad som händer när arbetsmarknaden och i detta sammanhang även integrationen inte fungerar. Arbetsmarknadspolitiken blir att kontrollera de överblivna, onödigförklarade och besvärliga. Samhällets inställning är att utanförskapet är en etnisk rensning och folkuppfostringskampanj, enligt Paulsen.

Nu återstår det att se vad som händer med socialdemokraternas arbetslinje. Frågan är om fallet dämpas för de utförsäkrade från regeringen under den här mandatperioden.

Decemberöverenskommelsen lovar att regeringen håller, men tvivel har såtts längs vägkanten, vilket skapar en del vemod i det hopp som nuvarande statsminister Stefan Löfven gett svenska folket. Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra är stolt över att fjärrstyra regeringens politik under 2015 efter att ha lagt krokben för de rödgrönas budget.

Länkar: GP, SvD