Lösa problem genom skapa nya

Det blev en riktig magplask i morgonens presskonferens där socialdemokraterna inte fick med sig miljöpartiet i att skicka JAS-plan till Syrien. Väntat. Även ett hårt slag för industrin som är statsminister Stefan Löfvens fackliga bakgrund.

Jag trodde inte ett ögonblick på att försvarsminister Peter Hultqvist skulle tvingas backa i frågan. Kanske är det därför jag uttrycker öppen besvikelse. 
Det militära engagemanget betalar sig även humanitärt vilket ungefär 23,000 ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan kan intyga. Bilden är att Sverige stärks genom vårt militära engagemang. 

Det är inte genom att blunda för att använda vapen som fred uppstår, utan genom att använda dem rätt. För krig är krig. Det är farligt.

Islamiska staten är ingalunda barmhärtigare än talibanerna. Istället är Islamiska Staten en produkt av EU:s misslyckade integrationspolitik och inre marknad.

När muslimer inte känner att deras förtroende räknas i samhället så blir de unga lätt offer för att kanalisera sin frustration i en människjagande skräckorganisation som IS. De blir lätt en egen stat i staten, ungefär som Hizbollah  i Libanon. Men ändå långt ifrån.

Nu vet vi att det enda som stoppar IS är ett farligt, hemskt och otäckt regelrätt krig. Frankrike kommer naturligtvis att notera Sveriges hållning och för Miljöpartiet blir det här ytterligare en fråga som ställer partiets höga profilering mot sin spets.

Just de här kritikerna är speciella. Istället för att lösa problemet så skapar de ett nytt problem. Att JAS-planen bidrar till ökad fred och hjälper civilbefolkningen tänker ingen.

Media: DN