Det goda vädret är anledningen till ökade våldtäkter

Män är djur och djur behöver mat. Det är vad jag kan förstå av experten Maria Bauers uttalande i orden ”Att det sker nu beror delvis på tillgängligheten. Fler människor är ute och rör sig, säger experten Maria Bauer.”

Eftersom det är grovt felaktigt att anklaga män för att vara djur har männen blivit människor. När männen gömmer sig i buskar och hoppar på underåriga tonåringar så är de fortfarande människor. 

Vi har lärt oss att inte döma via självhjälpslitteraturen. Eftersom de vanligaste orsakerna med sommaren är ökad alkoholkonsumtion så borde drogen bli utskälld, men varför ska den negativa delen av drogen bli utskälld när alkoholen är socialt accepterad i vår kultur? 

Systembolaget torde vara den mest kulturella belöningsplatsen för den hårt samvetstyngda svensken. Lika helig som en ko är i Indien är alkoholen i Sverige. Så den rör vi inte för att veta varför människor gömmer sig i buskar och hoppar på knappt könsmogna barn.

Nu ska vi heller inte förstå. Vi ska veta. 

De som begår våldtäkt, är det möjligen så att de är okritiskt påverkade av all pornografi som finns på nätet? Tänk om sambandet mellan porren på nätet och våldtäkt är stort? Ett närmare samband än den mellan våldsamma dataspel och våld annat än våldtäkt?

Eller är det så att den undertryckta skammen har blivit så stor i vårt samhälle att den alstrar förvrängda behov av det förbjudna  – som en våldtäkt erbjuder för den människa som gömmer sig i buskarna likt ett djur för att invänta sitt byte?

Där har vi det. Det är god jaktsäsong för våldtäktsmän helt enkelt. 

Det är så jag ska tolka experten Maria Bauer. 

Soligt väder innebär ökad social rörlighet. Det i sin tur lockar rovdjuren att gömma sig i buskarna. Likt en leopard hoppar de ut och dödar sitt byte.

Hade vi sett sekvensen med David Attenborough så hade vi förstått. Leoparden är ett sällsynt intelligent stort kattdjur och smyger sig på sina offer som alltid är mindre än den själv. Bara mindre intelligenta kattdjur som lejon attackerar större byten. Men deras mindre intelligens blir i flock större än den enskildes vilket kompenserar den individuella lyckan att få äta själv. Ibland slås en individ ut dock.

Men människan är både intelligentare än lejon och leoparder och begår något så här fruktansvärt – som egentligen är gammal  förbjuden skåpmat på nätet, men som av någon lustig anledning som vädret helt enkelt leder till våldtäkt i en buske.

Ja, lite statistik på det här så får vi veta att den bästa jaktsäsongen är på sommaren. Att bytesdjuren – för både våldtäktsman/männen och barnet/tjejen/kvinnan är avpersonifierade. De är blott en siffra likt offrens i Auscwitz. 

Ett annat tabu som är utspritt i Sverige är att män inte talar med varandra. De ska lära sig tala ut, men inte med varandra eller till varandra. De sportar, men talar inte. Framför allt inte med varandra utifrån en jämlik grund.

Vad är det egentligen för samhälle vi håller på att skapa?

På så vis sopar vi bort alla spår. Skapar en kultur där män tiger ihjäl sig. Till döden.

Samhället kräver ändå inte av dem att lätta på trycket med sina jämlikar som kan bäst kan kontrollera dem än att experterna önskar att det dåliga vädret tilltar plus att den sociala rörligheten minskar, som tyvärr innebär att ett och annat bytesdjur går åt. 

Det är naturens gång, skulle David Attenboroughs säga. 

Men, nu måste naturligtvis någon kontrollera allt jag skrivit. Men vem såg till att våra döttrar i samhället fick skydd när de gick hem? Eller en förälder som följde med sitt barn på konsert? På Gothia Cup? Inte tog några chanser?

Eller, vem lärde unga pojkar/män att använda sin sexualitet på rätt sätt? Vi vet att goda manliga förebilder hjälper unga pojkar vilket för övrigt afghaner verkar ha förstått och samhället accepterar. Kanske har de nått vägs ände och vill börja på nytt?

Jag tror de här våldtäktsmännen har nått sin vägs ände.