Sötebrödsdagarna är över på fastighetssidan

Bostadsbristen börjar nu bli tydlig i kommunerna. En bostadssocial katastrof som förutsades i den bostadssociala utredningen som kartlagde och utarbetade riktlinjerna. De privata aktörerna förmår inte på grund av det ekonomiska intresset att ta ett socialt ansvar. 

Nu när flyktingströmmen står och knackar på dörren är behovet stort av hyresrätter. Det byggs för fullt i kommunerna men det är sällan eller aldrig det privata som tar initiativet till att bygga hyresrätter. Istället köper de upp delar av miljonprogramsområden som behöver renoveras och höjer maximalt hyrorna. 

Då bostadsbidraget inte täcker hyreshöjningen tvingas äldre och ungdomar att flytta till de områden som inte har renoverats. Så skjuts de inkomstsvaga bort. 1998 var hushållen i allmännyttan var tioende. Idag var fjärde.

Det positiva just nu är att statsminister Stefan Löfven betonar samhällsbygge. Trenden att bygga är påtaglig och har sedan rot-avdraget blev en succé för villaägarna som börjar svänga till fördel för hyresgästerna i form av renoveringar.

Men utan statlig reglering av hyresrätten så kommer marknaden inte kunna förmå ta något långsiktigt socialt ansvar, vilket slår hårt på tryggheten i samhället. 

När ”affärsmässiga principer” infördes fanns det ett behov av att skapa en attraktiv bostadsmarknad med karriärsmöjligheter för individen. Bostaden har blivit en investering och en kassako.

På sätt och vis kortsiktig. Den dagen då renoveringar står och knackar på dörren kommer fattiga bostadsrättsföreningar gå i konkurs. De stora bostadsbolagen kan plocka russinen ut kakan för att renovera en lägenhet i taget. Men det blir som sagt väldigt plottrigt.

Att ta tag i bostadsfrågan är en prioriterad fråga idag. Det som behövs är att flera partier lyssnar på väljarna. Att ge räntebidrag med över 30 miljarder till bostadsrätter visar på hur staten betalar deras hyror medan bostadsbidraget ligger på 5 miljarder och Försäkringskassan kan inte följa takten med hyreshöjningar och inte heller pensionärernas inkomster med bostadstillägg.

Nej, moderaternas tal om bidrag handlar endast om att ge bidrag till de som tar banklån. Genom att inte amortera så betalas endast en struntsumma för bostaden. En villa rätt skött med lån behöver inte kosta mer än några månaders hyra per år. 

Det är naturligtvis inte hållbart. UBS listar svenska bostadsmarknaden, Stockholm, på en tredje plats i en global bostadsbubbla. Även de delar indirekt statlig reglering:

En dysfunktionell hyresmarknad skapar inga incitament att göra något åt den långvariga tillgångsbristen.

Slutsatsen från Bostadssocial utredning var precis samma. Långsiktigt kunde inte marknaden säkra standarden eller tryggheten. Istället har bostadsbristen lett till hissnande prisspekulationer. Något som inte bara drabbar ungdomar, pensionärer, arbetslösa och flyktingar samt ensamstående barnfamiljer och individer med svag ekonomisk kapacitet och därmed små utsikter att göra bostadskarriär. 

”Dysfunktionell” kallar USB den för. ”Spekulativ” kallades den för i Bostadssocial utredning

Till en viss del blir det billigare för kommunen går in och köper bostadsrätter likt i Uppsala. Därmed skapas inget nytt utsatt område. 

Men det blir väl så för kommunerna att de som har möjlighet letar efter finansiella modeller. Att köpa bostadsrätter åt flyktingar är billigt för kommunen men det känns naturligtvis orättvist ur marknadssynpunkt. 

Det tål att bryta dessa åsikter i dagsljuset nu efter så många års väntan. Eller så är sötebrödsdagarna över.