Obamas fem största misstag

ONSDAG. Eftersom jag spenderat en tid på att läsa om hackare i Sverige och upptäckt infrastrukturen bakom kulisserna här på nätet med servrar och sensorer så blir jag smått förvånad över att Hillary Clinton hade en egen e-postserver som gillrades upp av FBI:s tjänstemän på fritiden. På så vis skulle hon vara absolut säker på att ingen läste hennes mejl.

Tills Wikileaks visade på att även den statliga tekniken är tämligen enkel att forcera sig igenom. ProtonMail erbjuder 4096 bitars kryptering och SSL-krypteringen ligger på 256 bitar, men det finns 1024, 2048 och även 4096 bitars kryptering idag.

Lägg där till VPN-tjänst med 256 bitar och en hårddisk som är krypterad till 256 bitarstekniken. Plus VMware eller Virtualbox med containers.

Efter Obamas starka reaktionsbildning tyder en del på att den ryska underrättelsetjänsten kommit ända in i Hillary Clintons server och därmed läckt den till Wikileaks. Möjligt med hjälp av tekniker från Edward Snowden, som betalt med sina kunskaper för att slippa sitta i fängelse i USA. Det kommer vi nog aldrig få veta.

1. Möjligtvis var det president Obamas största misstag att döma Edward Snowden till landsförvisning. 

Ja, det är som sagt hypotetiskt. Men det är inte förbjuder att spekulera kring säkerhetspolitik.

Vad Ryssland tidigare saknade var just tekniken. Även om Edward Snowden inte delade med sig den så ledde den just till en ökad konsumtion av säkerhet och försiktighet, vilket ProtonMail är en produkt av för att kommunicera säkert mellan atomforskare.

Helt klart bär president Obama störst ansvar för misslyckandet. 

2. Anfallet av Libyen och störtandet av Khadaffi ledde till att IS blev beväpnat och kunde operera fritt i Mellanöstern. Det är hur pinsamt som helst den enorma naiviteten kring den arabiska våren och just avsaknaden av ett kritisk sinnelag var Obamas största misstag. Det ledde till att Julian Assange kunde briljera med 17,000 e-postmeddelanden från Hillary Clinton, dåvarande Secretary of State om just Libyen.

Än värre så kunde blivande presidenten Donald Trump anklaga president Obama för att ha skapat IS. 

”We are going to fight IS”, dundrade Trump och det blev tydligt.

3. Få instanser i vårt öppna har fått ta så mycket stryk som media för att de står allena till maktapparatens förfogande. På de etablerades sida.  New York Times och CNN fick öppen kritik av blivande presidenten Trump som hånade den för att beskära verkligheten. ”Ni filmar mig och möjligtvis någon galning, men aldrig publiken.” 

Att deltagandet var enormt på Trumps kampanjer var något enastående vilket fick honom att känna segervittring. 

Trump kunde genomskåda medierna och det har även Sverigedemokraterna lyckats med i Sverige som vi lär få en mer mildare bild av Bonnierägda medier. Skillnaden är att Bonnier arbetar långsiktigt och har gjort en bättre analys än de flesta politiska partier – något som borde vara en väckarklocka för socialdemokraterna framtidsanalytiker.

4. Relationen med Ryssland har handlar om att de vill tillbaka till den internationella maktens korridorer. Inte skapa ett nytt Sovjetunionen, vilket analysen handlar om här hemma. Här har president Obama inte lyckats med att hitta en positiv spiral i kommunikationen med Putin, vilket lett till att små länder fått leva i osäkerhet. Istället har ovissheten och ambivalensen monumentetats. Rysslands militära upprustning 2015 har lett till de på egen hand har slagit tillbaka styrkorna i Aleppo medan USA som hjälper till i Mosul har stora svårigheter. 

”We will fight ISIS”, skanderar Trump och den som lyssnar på honom är också Putin som inte backar från den nya utmaningen.

Det fick även region Gotland och Karlskrona känna av från försvarsminister Peter Hultqvist att hela försvarspolitiken faller om de möjliggör hamnplats för Nord Stream


Med nya Secretary of State, Rex Tillerson från Exxon har Sverige fått den värsta tänkbara start i relationen med honom i misstänkliggörandet av Nord Stream. Eller så kan han hjälpa Sverige att överbrygga en två sekler gammal lång misstänksamhet.

5. Irak är möjligtvis det största sorgebarnet. Det talas om en uppdelning av landet i tre delar då shiiter, sunniter och kurder inte kan skapa politisk samförstånd mellan varandras olikheter. Spänningarna har lett till att statsapparaten är förlamad och paralyserad. Om den ena gör något så bombas dem och vice versa. Att inte lyckas skapa en positiv utveckling i Irak är mycket tragiskt.

Prolog

Sverige inleder nu sitt ordförandeskap i FN:s säkerhetsråd med utrikesminister Margot Wallström. Socialdemokraterna har som sagt många från muslimska områden med oreformerad syn på judar som röstar på dem, vilket innebär att utrikespolitiken lätt blir ett offer för deras anspelningar. Hur ska vi lösa det? 

Då är vi återigen tillbaka till låsningseffekter mellan sunniter, shiiter och kristna. 

Liknande som vi har till Ryssland. 

Med tanke på Dag Hammarskjölds tunga arv så känns det som det kristna filosofin som bar upp hans föreställningsvärld har ett visst evigt värde när himmel och helvete kommer på tal. Så hoppet överger oss inte.

Att bygga ett lands politik på ambivalenta låsningseffekter har nog varit Obamas största karaktärsdefekt. Om möjligt så öppnade han upp relationen till Ryssland och Iran för att i ett senare skede kasta bort det. Eller i sista stund beordra att Israels bosättningspolitik måste upphöra. Tre veckor innan sin avgång trots att han haft åtta år på sig.