När den lilla pojkens frustration blev politik 

TISDAG. På fredag blir Donald Trump president. Mätningar visar att han åtnjuter lågt förtroende vid sin övergång till posten som världens mäktigast man. CNN/ORC har ställt några relevanta frågor till tusen personer om hur de tycker Trump hanterar övergången. 

En övervägande majoritet (52 %) ogillar Trumps sätt. Mätningen är från CNN som fått mycket kritik av Trump för att ha varit opartisk. Däremot så är en mätning från ABC/Washington Post mer nyanserad och visar att förväntningarna har stigit på vad Donald Trump kan tänkas förändra när han installeras som president.

Frågan är om medierna klarar av att vara opartiska i vår globala värld där trenderna är tydliga och påverkar det lokala så annorlunda än förväntat. Med Brexit och Trump har ordningen möblerats om. 

Ute är klimatmålen. Inne är oljan, vilket inte märks i Arktis där stater börjar exploatera vattnet efter fyndigheter när isen har smält. 

De en gång röststarka klimatanhängarna har fått backa tillbaka sina farhågor. På hemmaplan är det SD som agerar i det spåret och kritiserar SMHI för att agera i linje med klimatpolitisk propaganda.

Donald Trump fick också en påminnelse av sin dotters kompis att bli mer miljömedveten. 

Nu är det istället landsbygdsfrågorna som lyfts fram hos Trump. Obama som fokuserade sig på kuststäderna glömde bort den vita arbetarklassen. Tänk om vi har samma fenomen i Sverige?

Att det politisk korrekta har tagit över till den graden att arbetargrabbarna känner sig extremt frustrerade? För just nu är den känslomässiga tonen väldigt hög i media. 

I Sverige har vi migrationen som hägrar. I Nyköping har kommunen upplåtit lägenheter i centrala delarna för ensamkommande flyktingbarn. Utanför cirkulerar polisen i tid och tid för att stävja eventuella brott. 

För en lugn stad som Nyköping upplevs livet hos de här unga männen naturligtvis smått annorlunda än de tidigare generationerna som kommit från Mellanöstern. De har sökt sig tillbaka till sina religiösa rötter som möjligt klosterlivet i Frankrike kan mäta sig med. 

Den jämförelsen fick sig en rejäl törn när IS skar av halsen på en 84-åring präst. Enligt en flyende nunna sa den unga 18-åriga IS soldaten att ”ni kristna dödar oss”. Nu visar det sig att den unga mannen begick brottet trots att han bar elektronisk boja och stod under uppsikt av myndigheter. 

Vad incidenten visar är att myndigheterna inte kan förvänta sig samma resultat av muslimer som begår terrorbrott – och jämföra vanliga påföljder som verkningsfulla. Just den här smärtsamma analysen och sanningar som kom ur den tvingade Obama att behålla Guantanamo Bay. 

Vanliga brott ska leda till vanligt fängelse. Terrorister kan inte placeras i vanligt fängelse i en global tid där hatpropaganda är lättillgänglig. En anledning är att vår fängelsekultur bygger på en kristen omvändelse. 

Nu är det svenska sättet att anpassa budskapet till mottagaren på ett så konfliktsäkert sätt som möjligt. Tyvärr finns det gott om misslyckade insatser.

Just nu har Sverige hela världens blickar på sig efter att ha tagit emot 200,000 flyktingar. Något som Trump säger är en katastrof och han kritiserar även Angela Merkel för att varit omdömeslös.

I den globala diskursen talar det mesta för att SD kommer på liknande sätt vara impopulär som presidenten men populär bland arbetarklassens grabbar.

För dem är svenska modellen som manna från himlen. 

Här kommer valet 2018 bli smått klurig, eftersom det kommer finnas nya värden att förhålla sig till. 

Många av SD:s anhängare är just personer i min ålder som vänt ryggen till traditionella medier och partier. En rörelse står bjärt i kontrast till de etablerade.

Min förhoppning är att socialdemokraterna vågar tolka tidens tecken och att sakta börja förändra samhället till de här röststarka gruppernas fördel – och mäter resultaten på ett personligt sätt.