Turbulens bland säkerhetsrådgivare 

MÅNDAG. Stefan Löfven har varit i Iran och avslutar sin resa där med att besöka Scania som av ekonomiska intressen stannat kvar i landet under sanktionsåren. Efter att Barack Obama erbjöd Iran kärnkraft och lyfte bort sanktionerna mot landet har det sett ljusare ut än på länge. Då tills Donald Trump bestämde sig för att sätta ett tillfälligt flygstopp från Iran tillsammans med sex andra muslimska länder. 

Sverige är också ordförandeland i FN:s säkerhetsråd. Onekligen är Stefan Löfvens besök i Iran ett sätt att markera för Trump-administrationen att det är onödigt att spä på med sanktioner. Då efter att Obama normaliserat relationen. 

Nu menar K. T. McFarland som tidigare arbetat som vice säkerhetsrådgivare åt Reagan-administrationen att Trump-administrationen förverkligar väljarnas önskemål att stoppa status que-politiken, men att de inte kommit igång med arr regera. Anledningen att hon blir intervjuad av New York Times är den senaste turbulensen kring det nationella säkerhetsrådet. Säkerhetsrådgivaren Michael T. Flynn misstänks ha vilselett vice presidenten Mike Pence. Relationen mellan Ryssland och USA är som sagt känslig.

Tidigare i förra veckan tänkte försvarsminister Jim Mattis borda ett iranskt skepp som fraktade militär förnödenheter till Houtchi-krigare i Yemen. Då för arr bryta den statliga supporten till terrorister. Den gamla generalen har en blodad tand till Iran som går tillbaka trettio år i tiden. 

Iran har tillsammans med Ryssland och Syrien stridit mot ISIS. Det är vad som kan väga tyngst i vågskålen och stoppar militära operationer mot Iran. Mattis är också väl medveten om hur komplicerad tillvaron är i Mellanöstern och att göra direkta militära operationer mot Iran lär lätt eskalerar bortom kontroll.

Den tidigare agendan av hot mot USA räknas Ryssland, då på grund av att de har kärnvapen. Hotet i sig är inte aktivt, medan ISIS är det mest hotande och Iran kommer på tredje plast enligt ett dokument från säkerhetsrådgivaren Joseph Dunford, även kallas ”Fighting Joe”. Han har en annan prioritering, vilket spelar roll då Mattis, ”Mad Dog” rapporterar till honom.

Tidigare decimerade Obama den frispråkige generalen Jim Mattis medan Trump såg honom som en tillgång. Mattis hat Iran kan ses som ett taktiskt drag att få bort negativ fokus från Ryssland. 

Relationen till Ryssland handlar inte så mycket om vad som säga utan om att säkerhetsrådgivaren Flynn har haft privata samtal med Putins säkerhetsrådgivare, vilket är en känslig handling i sig. Här kan skönjas en skiljelinje mellan CIA som tycker att Trump inte ska späda på konflikten i Mellanöstern med mer bränsle medan Trump tänker att inte spä på konflikten med Ryssland med mer bränsle.