Nätet är ett propagandaverktyg för missnöjda

SÖNDAG. Donald Trump har uttalat sig om Sverige efter att ha tittat på Fox News. Han tycker att Sverige har tagit på sig för mycket ansvar för flyktingarna. I sitt tal angriper han explicit Sverige och nämner oss som trefaldigt världsförlorare i flyktingmottagande.

Independent tycker att Donald Trump hittar på att Sverige råkat ut för en terroristattack när han refererar ”last night in Sweden”. Istället refererar han troligtvis till Fox News.

Nu har Vox hela talet transkriberat, vilket underlättar analysarbetet.

That I can tell you, but I know that you want safe neighborhoods where the streets belong to families and communities, not gang members and drug dealers who are right now as I speak being thrown out of the country and they will not be let back in.

Och:

The gang members, bad, bad people. I said day one, and they’re going out. Or they’re being put in prison, but for the most part, get them the hell out of here. Bring them back to where they came from.

Det är troligtvis det som Donald Trump hänvisar till.

Nu har polisen mycket att göra.

Nu är det ganska lugnt i Nyköping jämförelse med Stockholm dit de som söker efter mer spänning drar sig till. Här har kommunen, bostadsbolagen och polisen bestämt sig ha ett gemensamt grepp för oroligheterna och lovat ett tryggare Brandkärr för medborgarna. Det är också tydligt att de som håller på med droger är också de som är mest extrema i sina åsikter.

Situationen som Donald Trump beskriver för de arbetslösa är:

You want to make it easy for companies to do business in America. And harder for companies to leave. We don’t want companies saying, everybody is fired. We’re moving to another country. We’re going to make the product. Sell it across the border and isn’t that wonderful. Not going happen anymore.

Det är i princip vad som hänt i småstäderna runt om Sverige. Företagen har flyttat produktionen till Kina eller något annat låglöneland. De har skyllt på att kompetensen inte finns här, trots att de bara varit ute efter att skära ner på produktionskostnaderna. Det finns inget som heter ”svenskt” längre, eftersom stoltheten över att vinna har försvunnit för arbetarna.

Sörmland är på tredje plats gällande arbetslöshet i Sverige. Proteströsterna är märkbara: I Eskilstuna har SD 16,38%, i Nyköping 8,27%. (Södertälje, där många från Nyköping arbetar, har 13,30% av SD-anhängare.) I Flen har SD 18,94%. I Vingåker 17,29%. Katrineholm som är ett starkt socialdemokratiskt fäste har 10,35%.

Nu diskuteras det vilken makt trollen har i samhällsdebatten. De har numera en egen fabrik. Fabriken har de blivit kallade eftersom de producerar uppemot 2,000 kommentarer/dag.

Stefan Löfven är naturligtvis kritisk och har bestämt sig för att ta upp striden mot de som beskriver verkligheten på ett annat sätt. Det går alltså inte underskatta nätet som propagandaverktyg i händerna på medborgare som är missnöjda. Det ska bli intressant att följa Löfven när han tar upp kampen.

Med lätthet skulle jag kunna säga att vi befinner oss i ett propagandakrig.