Är inte ett symöte lite oblodigare?

Då har jag lyssnat på Magnus Norell och Ann Heberlein som diskuterar muslimska brödraskapet. Framför allt hur de är organiserade här i Sverige och de frågor som de bevakar. Segregation eller enklavisering som Sverige tillsammans med Danmark och Nederländerna där muslimer får en särlagatiftning har också stora problem.

Framför allt att enklaviseringen leder till extremism. Om nu muslimska kvinnor vill träffas för att sy kläder tre gånger i veckan så är det alltså inte svensk föreningsfrihet som gäller. 

Nu har jag verkat i Hyresgästföreningen och där vill ingen ta i frågan. Inte heller det kommunala bostadsbolaget och diskuterar jag med feminister så blir de ledsna. 

Nu varnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en rapport som i vetenskapliga termer kallas  för förstudie om förhållandena. Forskaren Magnus Norell tycker att begrepp som första och andragenerationens invandrare är ett misstag. Även att de förväntningar som vi ställer på ledarskap är vårt sätt att kontrollera dem.

De stora problemen är att 300 har rest för att hjälpa IS. Hälften har återvänt och går fria från eventuella repressalier. Alltså, samma privilegier som existerar hos militären och dess veteraner.

Sedan att Donald Trump idag ånyo utfärdar ett reseförbud från länder som sysslar med terrorismen visar att vår  fråga lyfts till en global nivå. 

Att granskningen av terrorister lyfts till en högre nivå ställer också krav på nordiska länder att vara aktiva i den globala processen. 

Risken att de handelsavtal som Sverige har med USA får sig en törn. 

Eller att det nära försvarssamarbete som Sverige har med USA får sig en törn. Intiktningen från Mike Pence som besökte Nato för någon vecka sedan var tydlig: counter-terrorism. 

Vad som händer nu är alltså att det har blivit ett försiktigt men bestämt helhetsgrepp på det som tidigare har behandlats som olika.

Irak finns längre inte på listan då statssekreteraren/utrikesministern Rex Tillerson godkänt Iraks grunder för granskning av medborgare.

Är inte ett symöte lite oblodigare?