Förtänksamhet förnyar förorten

Det som vi i politiken redan vet skriver polisens relevanta företrädare idag på DN debatt. Uppskattningsvis finns det 5,000 kriminella aktörer och 200 kriminella nätverk i 53 utsatta bostadsområden. RapportenUtsatta områden – social ordning, kriminell struktur och utmaningar för samhället” presenterar lägesbilden. Bakom den polisiära rapporten står också Malmö högskola som har lång kunskapsmässig erfarenhet av socialt arbete. 

Den polisiära lösningen är en bred samverkan mellan statliga myndigheter där det kommunala bostadsbolaget har uppgiften att bygga bort problemen och lokalpolitikerna har ett tydligt demokratiskt ansvar att peka med hela handen. 

I Nyköping finns Brandkärr som det finns många planer kring. För de som levt på försörjningsstöd erbjuds arbete genom socialtjänstens program Ofta. Det planeras även för en fritidsgård med utbildad personal i Brandkärr och en i centrum. Högstadiet är till viss del redan integrerat och kvar återstår en tydlig plan för gymnasium där fler ska få plats, men också integreras.

I grund och botten handlar det om att etablera en äkta kommunikation som inte finns. För somaliska kvinnor vill ha hjälp med bisysslor i hemmet vilket understöder en kultur i kulturen. 

Det handlar också om barnuppfostran. När vissa folkgrupper saknar helt eller delvis barnuppfostran för ungdomar så blir de själva lätt offer för kriminella nätverk. I Skäggetorp i Linköping minskade kriminaliteten när nattfotboll infördes. I Örebro finns liknande verksamhet. 

En fotbollsklubb handlar mycket om fostran av ungdomar. Det handlar om att ta sin roll på allvar och med beslutsamhet, vara en medspelare samtidigt som den egna talangen ska bli en färdighet. Tränarens ord är lag och rätt. Att just dessa attraherar unga män kan på sikt göra Sverige till en större fotbollsnation. Idrotten skänker disciplin.

Polisrapporten beskriver problemen tydligt. MSB:s tidigare rapport var en föraning av den här, ledarsidorna.se uppmärksammat. Nu vill polisen genomlysande resandet bättre än enbart fokusera på terrorismen. Narkotikabekämpningen får ökad prioritet. 

I Nyköping kommer den mesta handeln via Oxelösunds hamn. ”Det går att önska sig vad som helst” har flera sagt till mig. Rapporten fångar även det:

Det är vanligt med handel med insmugglad sprit och tobak, handel med stöldgods hos lokala näringsidkare och illegal spelverksamhet. I några områden finns så kallade ”lägenhetsbutiker” där det sker försäljning av skattepliktiga insmugglade varor. I vissa områden förekommer omfattande illegal festverksamhet kopplad till t.ex. bröllop.  

Det här sätter naturligtvis krokben för annan lokal verksamhet då dyrgripen finns tillgängliga i en global värld. Distributör verkar vem som helst kunna bli som har förmågan att sätta upp en privat hemserver.

Nu har rapporten egna avslöjanden: 

Det offentliga våldet ses även i skolmiljön. Det har förekommit att skolpersonal har hotats eller misshandlats av elever som känt sig förorättade och i flera fall har skolor blivit rånade under dagtid. 

Själv har jag mött hårresande propagandaattityder som ”finns det någon som gillar judar här i Nyköping? Alla hatar dem”. 

På min gård finns nu några familjer från Syrien som flytt hit av samma anledning. Det finns både ortodoxa kristna och muslimer. De är mer toleranta och civiliserade än somalierna. Utbildningen är Rysslandsinspirerad och har hög relevans här. 

Det svåra är naturligtvis de parallella samhällen som existerar sida vid sida med vår egen. Själva fenomenet är inget konstigt i Mellanöstern där Hizbollah finns i Libanon och även liberala kristna. Eller kast- och stamväsendet bland somalier adopterar gärna ett parallellt värdsystem som de kan dra nytta av:

Det finns i dag inget område i Sverige där ett parallellt samhällssystem existerar fullt ut, men de utsatta områdena har inslag av detta och tillåts systemet fortsätta kan det komma att utvidgas.

På sätt och vis handlar det om barnuppfostran. Om jag ger efter för mitt barn så kommer hon till slut styra över mig.  Till slut blir de krävande och väcker onödig uppmärksamhet. 

Men barnuppfostran handlar också om att vara en god förebild. Det är väl där Sverige brustit tidigare och nu kraftsamlar och ger sig in i obruten terräng. 

Tidigare samhällsreformer på 30- och 60-talet har uteslutande handlat om en homogen nationalitet. Inte för att det var lättare, men nu när det ligger bakom oss så har historien en förmåga att försköna och förenkla. Då som nu eftersträvas ledarskap.

Möjligt att vi kan göra som Emmanuel Macron som i sin karaktär visar vägen med sitt parti på marsch. Hålla oss till mitten och vara personliga, transparenta och förtänksamma.