När det lokala svaveloset outsoursas

Det är på din plats att när det flyttar in stora mängder människor från krigsdrabbade länder att det kommunala upptagningsområdet också blir större. Nyköping tänker satsa på för-, låg- och mellanstadieskola med plats för uppemot 700 elever.

En F-6skola vid Rosvalla, en på Arnö och en i västra stadsdelen. Tidigare i veckan har det även fattats beslut om en förstudie till ny förskola i Brandkärr.

Ekvationen är enkel. Ju fler unga människor desto större kommunala behov. Sedan går det alltid att politiskt diskutera form och metod.

Ur en kulturell synvinkel behöver Nyköping fler naturliga mötesplatser. Det är platser där insynsskyddet är starkt, men också där trygghet råder. Skolan är för barnen den naturliga mötesplatsen.

Lugnet på landsbygden har sina fördelar. Det ger stort utrymme för att bygga på stabilitet och kommunikation i familjerelationer. Det ger också utrymme att utan påtryckningar vara sig själv och skala av sig inövade och ibland nödvändiga överlevnadsmekanismer.

Under festdagarna förvandlades Nyköping till gamla stan i Stockholm. Ivriga försäljare med give-aways och stånd längs med gågatan genom staden. Trängseln var påtaglig. Veckan efter spelades det Beach-volleyboll på Stora torget. Nu i veckan förvandlas Nyköping till Almedalen i miniatyr.

Det som utmärker staden är lyhördhet och mod att göra något unikt. Förra veckan besökte statsminister Stefan Löfven grannkommunen Oxelösund. Visst kom kritiska frågan om Transportstyrelsen upp, men det fanns en lokal dimension som hägrade istället vilket gjorde att den viftades bort.

Det personliga mötet är ett viktigt område att lära känna. Här ger barnen nytt liv i gamla inarbetade spår. Att vara självkritisk är dygd här, vilket gör att svaveloset uteblir i de politiska konflikterna.

Gällande Transportstyrelsen är det mesta nog sagt. Tidigare i Alliansen fanns det en outsourcing-minister. Det saknas en sådan i nuvarande regering. Om Alliansen ska leta efter en outsourcingsminister i den rödgröna regeringen så får de leta länge.

Det smått komiska i det här är att SD är för outsourcing. Förutsägbarhet och konsekvens kommer nog inte vara riktmärket för deras ledarskap.