Barn lär sig i tidig ålder att kommunicera med varandra

Storskolan med 700 elever skapar en del skarpa reaktioner här i Nyköping. Motståndet är långtifrån den reaktion som fanns mot byggnationen av Slussen som skapade bromsklossar för Stockholms stad. Det var lätt att sitta och sucka i Slussen med den gamla betongen som vittrade sönder inför tiotusentals människor som var på väg till bussen, tunnelbanan eller Saltsjöbanan. 2010 så hittades det 178 allvarliga byggnationsfel som årligen kostade skattebetalarna i Stockholm 10 miljoner kronor att underhålla.

Det som kännetecknar den nya konstruktionen av Slussen är att det blir en stor mötesplats. Vattenkontakten då marken sänks med en meter till 1930-talets nivå. Idag går det att spana på bygget live via Katarinahissen.

När en medelstor stad utanför Stockholm växer så blir kostymen lätt för liten. Efterfrågan styr utbudet, och Nyköpings kommuns har ansvaret för att ge förskola till barnen. Den stora utmaningen idag är att Nyköping också blir en tillväxtkommun som drar till sig fler arbetsgivare. Det är lätt att via SCB att själv skapa en sig en uppfattning av in- och utflyttningar ur en kommun.

Just nu är det jobbpaketet som finansminister Margaretha Andersson (S) presenterade igår som ger förhoppningar om en förbättrad arbetsmarknad. Så klart passade Nordea att fingervisa S-regeringen att de flyttar sitt huvudkontor till Finland, som finansministern var hon inte den som tog till sig av kritiken. Beklagligt, tyckte Andersson och även förra finansministern Anders Borg (M). Nog om det.

Det intressanta är att 4,3 miljarder ska vikas till att förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Det handlar om mellan 300,000 till 350,000 människor. Naturligtvis skäller moderaterna på de arbetslösa och tycker att de är bidragsberoende, när det egentligen handlar om att ha rätt till en trygg ekonomisk försörjning. På sätt och vis har alliansregeringen Reinfeldt och Borg redan förbrukat åtta år till att skälla på de sjuka och arbetslösa, vilket inte leder till fler arbeten. Eller att jobbskatteavdraget leder till ökad solidaritet och fler får anställningar.

Det är här samhället behöver rikta sina resurser för att hjälpa de som särskilt utsatta. I Nyköping har S-MP-V-majoriteten bestämt sig för att erbjuda en ettårsanställning i kommunen för 100 personer/år under projektet OFTA (se s.52). Det är ett arbete som är krävande, eftersom den går utanför ordinarie ramar, men syftet är sätta den enskildes situation i centrum och för en stund underlätta regelverket till deras fördel.

Det om något är solidaritet.

Fördelarna med en stor skola är att integrationen kan fungera bättre. Det blir ekonomiskt billigare Jag gillar att den naturliga samhörigheteskänslan stärks när barnen i tidig ålder lär sig att kommunicera med varandra och därmed i längden acceptera varandras likheter och olikheter.