Det är bättre att försöka och försöka än att vara perfekt från början

Mellan torsdag kväll och lördagen morgon arrangerades Forum Nyköping av kommunen och länsstyrelsen i Sörmland. Själv fick jag prioritera familjen, men har tittat på livesändningarna. Eftersom det är andra året så har önskningarna och utformningen av forumet fått flera starka lokala tyckare att reagera. Det fanns ett klart och tydligt gränssnitt för samtalsklimatet och ett tydligt feministiskt perspektiv. Bostadsfrågan kom upp i likhet med kulturella och religiösa aspekter på klansamhällets uppbyggnad. 

Att bjuda in till samtal är nog bland det finaste som går att göra i ett annars så hårt debattklimat. När utsattheten blir en målgrupp i sig sker det inte utan protester. Här finns en rättviseaspekt som är värd att diskutera och när det fattas beslut behövs det enighet. Just nu fattas de flesta besluten till samhällsförändringar  i slutna rum där insynen är minimal och uteslutenheten stor. Det är i ett sådant samhällsklimat Forum Nyköping landar och öppnar upp. 

Nu till annat.

Här har moderaternas tilltänkta partiledare Ulf Kristersson deklarerat att han kan tänka sig styra Sverige med hjälp av Alliansen trots att de är en minoritet. Då med hjälp av SD som stödparti. Med det ställningstagandet isolerar Kristersson på en gång Centern och Folkpartiet, vilket stärker sverigedemokraternas ställning som ett socialkonservativt parti tillsammans med M och KD. 

I ett liberalt Sverige så har den utsatta målgruppen ingen plats, vilket tvingar regeringen att subventionera hyrorna, vilket ger en garanti om ingen hyreshöjning efter renoveringar av miljonprogrammet. Det är långt ifrån självklart att integrationen kan lyckas. Här är integrationen väldigt viktig eftersom den handlar om att hålla ihop samhället. Här behöver de liberala visa mer på solidaritet. Hitta en människosyn som bottnar i människans utsatthet och beroende av samhälleligt stöd. 

Trots cynismen så är det viktigt att tro att samhället går att hålla ihop. Det politiska ledarskapet måste bestå i att försöka få det bättre, och inte att vara perfekt från början. Då lär sig väljarna att politiker inte är perfekta, och det ger dem också utrymme att försöka förändra samhällsklimatet. 

Jag kan ju lugnt säga att SD frodas i osäkerhet och rädsla. En rädsla för det främmande och att våga ta det till sig. Därför är det viktigt att det politiska ledarskapet skapar strukturer för människor som gör att de inte känner främlingsskap, rädsla och osäkerhet.