Ojämna steg i Ostlänken

Trafikverket meddelade igår att det blir en bibana mellan Skavsta och Nyköping istället för en direkt huvudbana till Skavsta. Det är alltså de framtida höghastighetstågen som ligger i fatet. Tidigare har Trafikverket och regeringen tagit jämna steg, men nu har Trafikverket satt ner foten. Skavsta får ingen egen station. Förslaget kommer lämnas till regeringen i januari nästa år och det finns möjlighet att diskutera beslutet, menar Einar Schuch, Trafikverkets regiondirektör som inte helt stänger dörren. Så här ser bibanan ut (Bild: Trafikverket).

Samtidigt menar kommunstyrelsens ordförande Urban Granström att förslaget inte är så hållbart tidsmässigt för Norrköping eller Linköping och heller inte för den delen ur ett nyttoperspektiv för Nyköpings kommun som lovat regeringen att bygga 7 500 lägenheter.

SN:s ledare stämmer också i bäcken:
”Ju smidigare och snabbare det går att transportera sig med tåg till Nyköping och Skavsta från norr och söder, desto större utvecklingskraft lokalt. Det är ju själva huvudanledningen till att så många har lagt så mycken kraft under så många år på att driva på för att Ostlänken ska kunna bli verklighet under nästa decennium.”

Med tanke på att det ligger två decennier av noggrant planeringsarbete är förslaget från Trafikverket knappast bättre. Tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (2010-2014) tog orden i munnen:
”Regeringen tar ny ytterligare ett steg mot gröna resor från dörr till dörr, genom att bygga nya spår fram till Skavsta flygplats.”

Det är mot den bakgrunden det är en stor förvåning att Trafikverket lämnar en regionalt förankrad idé till ovisshet.

Nu ligger förhoppningarna på infrastrukturminister Tomas Eneroth som får avgöra saken.

Ostlänken kommer att kosta 622,5 miljarder kronor, vilket är 100 miljarder mer än tidigare beräkningar. Den beräknas ingå i den statliga ramen för infrastruktur perioden 2018-2029. Tidigare sänktes hastigheten från 320 km/h till 250 km/h.

En reaktion till “Ojämna steg i Ostlänken

  1. Visst får Skavsta e4n egen station. Den ska bara ligga 50 meter längre bort. En bagatell med tanke på de transpoprtsträckor som finns på större flygplatser.

    För varje logiskt tänkande står det ju klart att Trafikverket förslag är en stor fördel både för Nyköpingsborna och resande till Skavsta. Då ju samma tåg kan trafikera båda stationerna är det möjlligt att få dubbelt så många avgångar på båda station, jämfört med att olika tåg skulle trafikera respektive ställe.

    Speciellt är det pendlarna som vinner, då de på ett annat sätt kan få tågtider som passar arbetstiderna. De kan ha uppemot en timme att vinna dagligen. Även flygresenärerna kan välja fler tågavgångar som bättre passar deras flygtider. Och för de flesta blir det mera tidsvinst än de få minuter längre körtid tågen får.

    Detta borde hälsas både av kommunledningen och Skavstas ledning. Men tydligen har det gått någon slagsstatus i att ha en station vid huvudbanan. Men det har ju nästan ingen praktisk skillnad när det blir 250 km/t, i stället för 320, även på den.

Kommentarsfunktionen är stängd.