Förstärkning av hyresrätten som framtida boendeform

Igår presenterade en utredare med uppdrag från regeringen en mörk bild av rådande hyresmarknad. I allmänhet storstadsregioner men i synnerhet Stockholmsregionen. Det handlade om handel av hyresrätter och höga hyror vid andrahandskontrakt.

Den särskilda utredaren Jan Josefsson från Göta Hovrätt föreslog bland annat att den som hyr ut lägenheten måste ha varit bosatt på platsen i ett år innan en uthyrning i andra hand sker.

Plus att det inte ska gå att byta hyresrätten mot en annan ”bostad” utan endast mot en annan ”hyresrätt”.

Plus att den rekommenderade maxgränsen på 10 procent av hyran vid andrahandskontrakt ska lagstiftas.

I princip råder det vilda västern på bostadsmarknaden där hyresrätten har kidnappats av svarta börsmäklare som ägnar större delen av sin tid till penningtvätt i dess olika varianter.

Bankerna har kapitulerat och accepterat villkoren och ger stora lån som till de som köper ett hyreskontrakt.

Läget i Stockholm är så allvarligt att det undergräver möjligheterna till att hyra ut billiga lägenheter till de som flyttat dit. Där fungerar inte regeringens morot vilket därför blir till en piska.

Därför har det varit viktigt för regeringen att stoppa den olagliga bostadsmarknaden som vuxit sig stark i tider av stor bostadsbrist.

Både via piskan och moroten, som bostadsminister Peter Ericsson (mp) uttryckte sig i SVT Agenda, som också besvärade sig med att säga att Sverige inte endast bestod av Stockholm.

Nu när det behövs billiga hyresrätter för familjer från Syrien så kastar det om systemet rejält. För kommuner som saknar solidaritet har det sociala ansvaret blivit en barlast.

Med ett så cyniskt synsätt blir chanserna att klättra sig uppåt få eller inga alls i en framtida bostadskarriär.

Nu är det knappast mer marknadshyror som behövs. Istället är det hyresrätten som behöver ha minst lika hög standard som en bostadsrätt. Eller högre. De kommunala bolagen har därför ett stort ansvar i upprustningen av miljonprogramsområden där de får statligt stöd för att hålla hyrorna i schack.

Här har bostadsrättsföreningarna svårt att hålla jämn takt.

Det statliga stödet till de utsatta områdena är inte mer än rättvist eftersom hyrorna har använts till att bekosta den allmänna välfärden i kommunerna. Det är dags att betala tillbaka. Främst ger det möjlighet för de ekonomiskt resurssvaga att bo kvar.

I Nyköping kommer hyrorna att vara på befintlig nivå i Brandkärr.

Det kommer också bli en lugn seger för hyresrätten som ett handlingskraftigt alternativ med kommande lagförslag.

Huggsexa om rådande bostadsbestånd verkar ha nått ett slutdatum.

Vad som behövs för att nå ända fram är politisk vilja. Eller politiskt ledarskap som det heter på kommunal nivå.

Det är knappast bankerna som klarar av att försörja medborgarna med bostäder. Möjligtvis till deras bankkunder som fått lånelöften.

Medborgarrätten är lika aktuell idag som vid 1900-talets början. Den heter inte pengar.

Pengar var också motivet till att hyresrätten satts ur spel, vilket den särskilde utredaren poängterade igår.

Insikterna från Medborgarsång av Heidenstam kan vara på sin plats:

Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter pengar.

Det är skam att sitta, som vi har gjort, och tempel åt andra välva,

men kasta stenar på egen port och tala ont om oss själva.

Vi tröttnat att blöda för egen dolk, att hjärtat från huvudet skilja;

vi vilja bliva ett enda folk, och vi äro och bli det vi vilja.

Den sista versen kan avspegla hyresrättens framtid för den politiskt beslutande: Vi är och bli det vi vilja.