Att leda genom att följa borde inte upplevas så skrämmande

Igår kunde socialdemokraterna gå ut med ett positivt meddelande på Facebook om skolan. Det handlar främst om att eleverna, iklädda sin första medvetna roll i livet som barn, förtjänar 1) fler lärare, 2) mer kunskap och 3) ett slut på vinstjakten.

Fler lärare är också i centrum i förskoleupproret som lyfter fram de negativa effekterna. I Örebro tog plötsligt två pedagoger över scenen på en utbildningsdag för förskolepersonalen vilket inte välkomnades av den lokala skolpolitikern Thomas Esbjörnsson (S) och högsta skolchefen Marie Holm.

I princip är upproret smått rebelliskt och tillsägningen från möttes inte av burop utan pedagogerna fick stående ovationer. Vad pedagogerna sa på scenen var att de vänder ut och in på sig själva och önskar mer resurser.

Fel reaktion, menar ledarbloggen på Esbjörnsson. Sedan dras artikeln bort från nätet och diskussionen spårar ur till Flashback med anonyma kommentarer. En medlem menar att ”de är monologa envägsmöten och enbart är till för att informera arbetsgivare.

Nu är det inte min sak att läxa upp någon. Däremot så tycker jag och tror på begrepp som ”intoning” och ”attentive waiting” som handlar om att förstärka initiativ. Det bygger också på ”turordning”, vilket strider helt mot offentlig envägskommunikation utan möjlighet till bekräftelse eller replik.

Barn föds helt med instinkten min tur och din tur. När turordningen konstrueras bort i skolans miljö med exempelvis för stora barngrupper så dämpas förmågan till att ta initiativ. När den inte stimuleras så uppstår en rad irrationella beteenden.

Leken är främsta metoden för att förstärka ett barn i positiva beteende.

Nu tror jag mer att sådana här livsvärden borde kolonisera systemvärden än tvärtom, för att vara trogen sociologen och filosofen Jürgen Habermas idéer om kommunikativt handlande som utgår från rationella argument än systemvärdens vedertagna tolkningar som är svåra att utsätta för kritik.

Habermas är också anhängare av samtalsdemokrati där de gemensamma begreppen är viktiga för ökad förståelse av varandras argument. Här måste orden vara exakta, vilket egentligen i mina ögon handlar om ömsesidighet kring begrepp. Alltså, benämning, vilket är viktigt för små barn som utvecklar sin begreppsvärld utifrån dem. Det gäller även oss vuxna, då risken för käbbel är stor om begreppen inte är gemensamma, enligt Habermas.

Så ska en politiker välja systemvärden eller livsvärden att representera, kanske frågan skulle vara.

I tider av samhällsförändring tror jag det är viktigt att skapa fler positiva möten i sitt ledarskap än negativa.

Att leda genom att följa borde inte upplevas så skrämmande.