Tessinskolan rivs eller renoveras pga sjukdom

Då var vi tillbaka till mögelsituationen Tessinskolan i Nyköping igen. Det ställer hela kommunens ledarskaps förmåga och resurser på prov i dragkamp mot utomstående experter, lärarförbundet i spetsen med lärarnas riksförbund och lokala skyddsombud med hög status.

Situationen är att möglet och bakterier florerar i luften i en cocktail som orsakar en mängd kroppsliga besvär. Tessinskolan lades ner två timmar för att senare öppnas av Arbetsmiljöverket. Onekligen har kommunen en omvänd oberoende bevisbörda, men båda parterna är överens om att något behöver göras. Då enligt SN.

Man ska inte underskatta lokala krafters möjligheter till påtryckningar. Den politiska vardagen är oftast svårare än vad de flesta tror och består ibland i att välja mellan pest eller kolera. En skenande budget eller en ny skola.

Av intresse kan vara Uppdrag Gransknings reportage om Sollefteå där det blev mer eller mindre inbördeskrig när sjukhuset lades ner. Sjukhuset blev helt enkelt för dyrt. Skattehöjningar var uteslutet och därför fick sjukvården stryka på foten vilket skadade den lokala tillgängligheten.

Senast visar det sig att det är högerextrema krafter som ligger bakom Facebooksidan med 30,000 följare.

Striderna därifrån lär oss att en lokal debatt kan bli väldigt smutsig, vilket tyder på att det är valår och kampen om väljarna redan har börjat.

När Nyköping byggde Alpha och Omega som är den nya högstadiet fick den mycket positiv uppmärksamhet nationellt och internationellt. Kommunen har sammanställt länkarna.

Den effekten kommer spilla över på Tessinskolan som till hösten 2018 har antingen en ny eller renoverad skola. Fram till dess flyttar gymnasiet in till högstadiet Omega där det till mars månad byggs modulhus med klassrum och arbetsrum strax vid grusplanet intill, skriver Nyköpings kommun på deras hemsida idag.

Där det finns rikligt med information avsedd främst till oroliga föräldrar och elever, vilket borde vara lugnande nyheter.

Samtidigt, att byta ut ventilation i byggnationer från 60-talet är väldigt svårt och resultatet blir också klent kan jag lugnt påstå när jag sätter på köksfläkten hemma.

Idag finns det en stor medvetenhet kring friska och sjuka hus. Resor utomlands tar med med lössen och alltfler som tar antibiotika skapar bakterier som är multiresistenta.