Att skicka en bild på sin hals verkar inte vara ett bekymmer

Det kommunala självstyret i kommunallagen ger möjlighet för landstinget Sörmland att stuva om lagarna till invånarnas fördel. Ett av de stora problemen har varit att många åkt till akuten med icke-akuta ärenden utifrån den vårdande professionen prioriteringar.

För att akuten skulle få mer tid till att vara akuten så tog landstinget Sörmland i ledning av socialdemokrater och centern initiativ till att ta bort avgiften till primärvården. I folkmun blev besöken på vårdcentralerna gratis. Däremot höjdes avgiften på akuten till 400 kronor.

Det borde ingen tycka något särskilt om utanför Sörmland som har sina egna lokala och kulturella möjligheter och begränsningar. Om det inte vore just för att andra landsting uttrycker oro.

Då att mobiltelefonen ställer till ett störningsproblem. Andra medborgare från andra län tycker det är mycket smidigt att träffa sin läkare via appar som KRY och doktor.se vilket sörmlänningarna gör avgiftsfritt. (Den senare både i appen och fysiskt i Vingåker.)

SKL som i sin introduktionsvideo om det kommunala självstyret menar att kommuner kan lära av varandras framgångar och misstag. Här tycker SKL:s kommuner att Sörmlandsmodellen med avgiftsfri primärvård sätter de andra landstings kostnadssystem ur spel. Bara för att landstinget Sörmland hämtar in avgiften på andra sätt som inte är möjligt för de andra landstingen.

Det enda som socialdemokraterna i landstinget Sörmland kan se är fördelar. Då just för ingen annan än patienten. Landstingsrådet Monica Johansson (S) lovar dock att ta oron från Läkarförbundet på allvar och lovar att titta på det här från ett bredare perspektiv, men vill inte avskaffa den avgiftsfria primärvården.

Nu är vabruari närmar sig är många småbarnsföräldrar i Sörmland och Nyköping tacksamma för virtuella tjänster som gör läkarbesöket bekvämt. Sedan att de får skicka en bild på sin hals verkar inte vara något bekymmer.