Är mobilen ensam syndabock?

Att bli vuxen och ta ansvar innebär att bli allvarlig gentemot destruktiva mönster. I spåren av generösa gränser i väst med start 1989 som skulle betecknas som en global revolution när muren i Berlin föll. Sovjetunionen föll som ett korthus och lämnade fritt spelrum för andra krafter.

Sedan kom internet med 14,4kbit/sekund och senare med 28.8/sekund då omvärlden kunde upplevas med andra medier än de traditionella. Det växte parallella rörelser. För kristna blev Gulag utbytt mot en statskontrollerad ortodox kyrka. Nu ville andra minoritetsgrupper göra sig hörda.

LSS-lagen innebar att landstingens ansvar flyttade ner till kommunerna. På så blev det individens behov som stod i centrum för stöd och service. Reformen blev på sina håll socialt accepterad då den slutade stigmatisera avvikare och satte deras behov i relation till ett gemensamt lokalt ansvar. Idag hörs ropen återigen om stigmatisering.

Trygghet i en ny tid är lika mycket socialdemokrater i en ny tid. Regeringen gav i uppdrag 2015 (U2015/05783/S) till Statens skolverk att genomföra fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan. Då med tanke på en strävan efter ”att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen” (1 kap 4§a Skollagen  2010:80).

Behovet av att ta hänsyn till barns och elevers olika behov står nu i centrum. Syftet med den specialpedagogiska kompetensen hos lärare är att fler elever når målen. Det här handlar om att utrusta lärare med specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt. Något som finns på lärportalen som är tillgänglig för alla. Kommande modell är också den digital kompetensen som träder i kraft i juni 2018.

Det innebär att de behöriga lärarna får utbildningen med åtföljande statsbidrag som täcker studierna och tar i anspråk 10-20 procent av arbetstiden.

Ett hett ämne som idag diskuteras är mobilförbud. Då efter att jag samtalat med en rektor som säger att tioåringar tittar på X-ratade filmer med inslag av grovt våld på rasterna. Det är hårresande naturligtvis. Här finns förslaget också om att ha porrfilter i skolans datorer/surfplattor. Åsa Fahlén, ordförande för lärarnas riksförbund, vill inte att lärarna eller liberalerna tappar balansen i frågan om skolans digitalisering utan vill att  ”eleverna behöver tränas i hur de ska hantera sin mobiltelefon, sin smarta klocka och sin dator så att de kan finna arbetsro och koncentration trots att livet pågår parallellt.” Hon menar att om barnen och eleverna ”inte fått med sig strategier för att hantera de distraktionsmoment som hela tiden finns runt dem, så kommer landets produktivitet att minska.”

Frågan är om vi ska blunda för vad som pågår – och därmed riskera att SD hittar in sig i skolfrågan också, vilket inte minst skett i rättsväsendet där hanteringen av brott skett med skarpa markeringar och stort överseende och där nu moderaterna försöker profilera sig på liknande sätt.

Själv tror jag inte så mycket på förbudspolitik, men mer på att våga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.  Förmågan att hantera distraktionsmoment är något som pågår genom hela livet och att få personlig och privat utrustning för strategier kräver ökad närhet mellan lärare och elever, vilket kan liknas med föräldraansvaret som är totalt för ett barn.

Ökad närvaro med att benämna vad som händer på skärmen är viktigt. Det skapar begrepp hos barnet som hör vad föräldern säger och samtidigt ser vad för budskap som påverkar barnet. De föräldrar som abdikerat från sitt ansvar har lämnat stort ansvar till lärarna som oftast känner att de inte räcker till. Här har Nyköpings kommun länge använt sig av Marte Meo inom socialtjänstens regi för barnfamiljer. Maria Aarts som skapade den pedagogiska modellen på 1970-1980-talen menar att den kan tillämpas i varenda miljö där människor interagerar.

Idag när debatten om mobiltelefoner har uppstått, varför inte spela in interaktionen i klassen och se hur lärarna och eleverna förhåller sig till varandra?  Låta de diskutera det i efterhand av en speciallärare som gått utbildningen.

Metoden innebär att kommunikationen stärks i likhet med det positiva som gör att inslagen av det negativa och destruktiva förhindras automatiskt. Det är därför sorgligt att skapa fler taggtrådar och stängsel när vi för inte länge sedan tog bort de murar som stängde oss ute från varandra och som åtföljde djup misstänksamhet med upprepning av argument av negativa händelser.

Föräldrars närvaro med barnen är guld värd. Lärarnas närvaro med barnen är guld värd. Eleverna är guld värda. Barnen är guld värda.

Glöm inte det.