När parkeringen och garage blev en lekplats

En av mina slutsatserna från faktakollen från SVT är att liberalernas partiledare Jan Björklund egentligen tycker att mobiltelefoner är bra i skolan och att han inför valet 2018 bestämt sig för att göra en 180 graders svängning i frågan. Björklund har vid upprepade tillfällen sagt att han var för mobilförbud redan 2014 fast han egentligen inte var det.

Rektorn är solo allena den som fattar beslut om ordningsregler. Skollagen 5 kap 5 § säger dock att ordningsreglerna ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp av lärarna men att rektorn bestämmer i slutändan.

Nyköpings Enskilda gymnasium blir en valfråga då moderaterna inte accepterar beslut om att den omkringliggande miljön är olämplig. Då enligt Carl-Åke Andersson (S), ordförande i bygg- och tekniknämnden som vill hålla sig neutral och titta till de yttre förhållandena till skolan.

Fast moderaterna tror inte på honom. Anna af Sillen (M), oppositionsråd, tycker att man inte ska låsa sig vid kvadratmeter. Kent Pettersson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden säger att utvecklingen oroar honom då Nyköping får skolor som är uppdelad efter social och kulturell bakgrund. Detta skriver SN.

Fast fakta är som sagt inte så viktigt under valet.

Att parkering och garage blir lekplats för högstadieungdomar verkar inte spela någon roll. Det är alltid socialdemokraternas ideologiska kompass som styr – inte förnuftet. Ja, så låter det.

I helgen pratade jag med en pensionerad speciallärare. Hon tyckte sina kollegor baktalade skolledarna i kommunen och att de avskydde förändringar och visade mer rädsla än lyhördhet.

Det positiva med utbildningsministern Gustav Fridolins reformer i skolan är att speciallärare ska få samma status som lärare och inriktningen mot behov ska stärkas. Då kommer det inte finnas tid till annat.