Krama ett träd om du går vilse

När kommunstyrelsen i Nyköping sammanträdde 26 februari så lämnades förslag om att använda Högbrunnsskolans D-hus som förskola. För att bedriva förskola behöver flera krav efterlevas. Boverket ger förslag till utemiljö i publikationen Rusta utemiljö vid skola och förskola, något Nyköpings Enskilda aldrig kommer förmå leva upp till vid SN-huset som moderaterna vill använda som slagträ inför valet.

Boverket skriver: ”Ändrade regelverk och nya förutsättningar inom skolans värld samt ökad konkurrens om mark gör att alltfler barn saknar tillgång till en egen gård och istället hänvisas till närliggande parker och grönområden.”

Tänk om vi hade sådan här genomtänkt pedagogik på 70-talet. Idag finns Movium som ger förslag på smarta stadsmiljöer.

Ett krav är också att räddningstjänsten säkerställer lokalerna. Visste du exempelvis att förskolebarn får lära sig att krama ett träd om de går vilse i skogen? Själv kramade jag träd i smyg efter en personlig kris tidigt i livet då jag gick vilse i en annan skog. Så visst känns det tryggt.

Tänk att en liten text i kommunens protokoll kan innehålla så mycket kunskap om hur Nyköping styrs.

Bekämpning av buller är alltid viktigt för lärare och barnens arbetsmiljö. Här verkar det inte finnas någon tankesmedja utan förslagen på ljuddämpande tak och väggar och material ska ha mjuka fötter anses nog. Här tycker jag forskningen kan gå lite längre.

Idag vet vi att det blå ljuset inte är bra. Frågan är hur vi räddar lärarnas öron?

En reaktion till “Krama ett träd om du går vilse

  1. Det vi gjorde i min arbetsgrupp när jag arbetade på förskola var att, då det var möjligt, dela upp oss i mindre grupper i olika rum. Detta var ofta effektivt.
    Sedan har jag hörttalas om ’öron tavlor’ med lampor som lyser grönt eller rött beroende på hur hög ljudnivån är där rött innebär hög ljudnivå. Jag kan tänka mig att en sådan tavla skulle vara till hjälp att identifiera skadlig nivå och därmed lärarna att kunna adressera problemet snabbare!

Kommentarsfunktionen är stängd.