Sammanhållningen i skolan är viktigast

Polariseringen har vuxit inför valet 2018 i september som förväntas bli en rysare. Igår satte socialdemokraterna ner foten gällande uppdelningen mellan trygga och otrygga skolor. Föräldrar som engagerar sig i sina barns uppväxtvillkor belönas stort, vilket skiljer sig från skolan jag gick i. Den var inte segregerad.

De få skolor som var privata påminde om tortyrkammare och fostrade morgondagens ledare att bli chefer som skulle äga företaget och de anställdas lojalitet. Då var facket starka och borgarna gnällde starkt över dess starka roll. En sa att ”socialdemokraterna slutade vara socialdemokrater för länge sedan” och refererade till den eran.

Onekligen handlar valet i september om skolan, I Nyköping har Enskilda gymnasiet velat starta ett högstadium. Moderaterna har gjort forna SN-huset till en valfråga. Enskilda gymnasium är Nyköping i särklass bästa gymnasium och vinner internt trygghetspriset.

Vid sidan av kommunalt planerna med ett nytt gymnasium sjunker kunskapsresultaten kraftigt. Det beror naturligtvis på de nyanlända som drar ner en redan tyngd skola några decimeter ner i dyn.

En förälder som engagerar sig har därför flera val att tänka över. Barnets identitet och arbetsmiljö, skolans kunskapsförmåga att undervisa, studiero och förmåga att förebygga konflikter men också förstärka det positiva.

Att ha en religiös identitet innebär nästan uteslutande att polariseringen stärks. Det håller de som tycker annorlunda på armlängds avstånd.

Att socialdemokraterna sätter ner foten nu och vill göra det här till en valfråga är viktigt. Sammanhållningen i samhället är av högsta prioritet och det är rätt så uppenbart att vi inte kan ha det så här.

För det finns inget förödande för barn och unga att tro att inget tjänar någonting till. Eller att inget kan bli bättre och att man är tråkig och inte värd någonting.