Ta vara på den naturliga kommunikationen

Spännande att lyssna på gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i Expressen som har stor erfarenhet av skolan. Hon lyfter fram de socialdemokratiska vallöftena om att minska inflytandet för präster och imamer i undervisningen. Det ska vara förbjudet med konfessionella inslag i undervisningen.

Det kommer ligga på eleverna själva om de vill be i skolan. Det kommer innebära att det konfessionella ansvaret flyttas över till ungdomarna själva som får definiera sin egen verklighet. Åtminstone i den mer frireligiöst betonade skolorna.

Svårare är det att förutsäga hur den muslimska rörelsen kommer att agera när de måste anpassa sig till svenska normer och värderingar. Något som i princip regeringen idag tappat kontrollen över då de ger med ena handen och tar med andra. Lägg till att olika socialdemokratiskt ledda kommuner agerar olika.

En del låter det växa fritt. Andra begränsar.

Just det parallella samhälle som idag har fått växa fram där Socialstyrelsen enligt lagstiftning tagit fram information till de som är gifta med barn. Det drogs tillbaka snabbt efter att det uppmärksammats politiskt.

Det har blivit mer verkstad nu i Stefan Löfvens svenska modell. Det smått förvånande i det här är att vi är fruktansvärt oförberedda på hur kulturella skillnader påverkar. Just uppdelningen mellan män och kvinnor är så tydlig i Mellanöstern. Lägg till olika traditioner för barnuppfostran och familjerepresentation och så vidare.

När jag läste historia på universitetet så förbisågs Mellanöstern. Senare även kulturanalys vilket visserligen problematiserade svårigheterna med att komma nära. Möjligtvis var det mest kulturella när jag som ung fick möjlighet att prata med en kenyan som beskrev hur de fungerade.

Det visade sig vara lika svårt för dem att acceptera oss som för oss att acceptera dem. Eftersom vi var så olika så blev det i sig något som skrattades åt i efterhand. Så visst har alla kulturer något som de anser vara helt diametralt från våra.

Skolans uppgift är därför viktig för att samhället ska hålla ihop. Det har blivit den viktigaste arenan för hur vi vill att samhället ska se ut i morgon.

Onekligen finns det behov av att använda grundläggande kommunikation som tar vara på det naturliga. Kommunikation handlar om rytmik, om ansiktsuttryck, om ögonkontakt med mera och om hur öppna vi är som människor för att lyssna in varandra. Att utrusta lärare med de här kunskaperna kommer bli viktigt för att skolan ska fungera.

Något som stör kommunikationen är alltid distraktioner. I kommunikationen kan det alltid finnas distraktioner men de har alltid en orsak. I Marte Meo uppmuntrar man den naturliga kommunikationen eftersom den har en styrka i sig självt. När det kommer till TV som mobiler så är det viktigt att stänga av för att uppfatta kommunikationen mellan människor tydligare.

Hemma har jag en treåring som jollrar i bakgrunden. Att förstå sitt eget barn är den viktigaste uppgift man har som förälder. Att ge utrymme för barnet att ta egna initiativ utan att jag lägger mig i eller kommer med egna initiativ var bland det svåraste att upptäcka hos sig själv.