Fina positioner till folkvalda

Då är jag hemkommen från distriktskongressen med socialdemokraterna i Sörmland. Spännande var det att få lyssna till försvarsminister Peter Hultqvist som Ekurien skrev om. Stort för Nyköpings del är att Jacob Sandgren (S) valdes till vice ordförande för landstinget Sörmland, som snart byter namn till region. I praktiken plats två. För Nyköpings del har också Sofia Amloh placerats på fjärde plats i riksdagslistan, vilket valet 2014 innebar en säker plats in i riksdagen. Ekuriren skriver om det också.

Från socialdemokraterna vill man stoppa vinstjakten i skolan. Varken Norge, Danmark, Finland eller Storbritannien vill ha en vinstdriven skola, vilket gör oss väldigt unika. Viktigt är också ordning och studiero, vilket för Nyköpings del innebär ökad vuxennärvaro i skolan. Inte främst genom väktare. Blåljuspersonal får äta i matsalen på Alpha som härjats en del med papperskorgar som brinner.

De negativa konsekvenserna är att många svenska föräldrar att sätta in sina barn i privata skolor, vilket leder till ökad segregation och ojämlikhet i samhället. I kommunala skolor är det vanligt med en överrepresentation av lågutbildade föräldrar och i fristående skolor finns det en överrepresentation av  föräldrar med akademisk utbildning. Ett sätt att förändra detta är att ändra på detta är politisk styrning av intagningssystemet eftersom skolverkets regler idag leder till ojämlikhet.

En av de viktigaste valfrågorna för socialdemokraterna i Sörmland att prioritera är den psykiska hälsan och då särskilt hos barn där förebyggande åtgärder ska sättas in redan i skolan. Ökat samarbete mellan landstinget och socialtjänsten är också önskvärt gällande barn som far illa.

Att Nyköping får en viktig position i landstinget Sörmland innebär också att Nyköpingsandan kan få större utrymme. En av värderingarna är att sätta barn i centrum.