Det ska inte handla om vi och dem i skolan

Segregering uppstår av olika skäl. En anledning är att osäkerhet börjar sprida sig och därefter negativa attityder och sedan är karusellen igång. Det handlar om vi och dem.

I en fristående skola finns det likasinnade med samma värderingar. I en kommunal skola saknas upplevelsen av en gemensam värdegrund. Där har segregationen bitit sig fast.

Egentligen har det saknats en politisk plan att försöka göra något åt saken. Det är först sedan Nyköpingsmodellen infördes som det satte fart. Styrkan hos enskilda föräldrar är inte så stark att de vågar fatta beslut som stiger dem bortom den gemensamma upplevelsekärnan. Därför är den politiska viljan viktig.

Att hitta en modell som fungerar och är framgångsrik är viktigt. Själv tror jag att det finns andra sätt. Först naturligtvis att läroplanen anpassar sig till nyanlända. Det är viktigt att själva läroplanen ger stöd till ökad integration. Visserligen uppmuntrar läroplanen till demokratisk uppfostran, men när nyanlända får betyg så blir de underkänds automatiskt.

Även om de har utvecklats så belönas inte deras arbete med värderingar. Det socialdemokratiska löftet om snabbare integration är själva navet till dagens samhälle där det finns ökade upplevelser av trygghet och inte osäkerhet.

När Enskilda gymnasium tackar nej till Brandkärr högstadium så menar de att kostnaden är för stor i likhet med renoveringsbehovet. Det är också geografiskt längre från centrum.

Hur bedriver man en positivt integration? Nyköpings högstadium har gränslöst vackra lokaler men några lärare är rädda för att snart går det endast invandrare i den offentliga skolan. Här tror jag på att det är viktigt att satsa på kommunikation.

I princip är kommunikationen mellan svenskar och invandrare bruten. Segregationen verkar vara ömsesidig.

Fast sedan när vi ser parallella samhällen växa fast och helt andra värderingar slå rot så höjs ögonbrynen rejält. Då är segregationen inte ömsesidig. Eller när arbetslösheten biter sig fast i de utsatta områdena där flickor blir inlåsta i hemmet.

Här kan det offentliga rummet vara en plats för integration. Det kommer därför vara viktigt i framtiden med kunskaper som fungerar över kulturella barriärer. Något som förstärker det positiva mötet mellan människor.

Vi vet att det positiva är när barn eller vuxna öppnar sig. Vågar vara sig själva. Det är också där den inre styrkan finns. Det är där den naturliga viljan till samarbete också finns.