Språkkrav utlovas av S

NYKÖPING/SKOLOR. Jaha, många invandrare i kommunala skolor är inte direkt någon förvånande rubrik i dessa dagar när det står flera hundra i kö till högstadium och förskoleplatserna är slut.

Det är bra att Nyköpings kommun bevakar gruppernas storlek och ser till att det inte är för många barn till för få legitimerade lärare.

Efter att ha tittat på Liberalernas utspel idag kl.11 om skolan så presenterades egentligen bara skelettet. Fler miljarder till lärarna, men också få förstalärare att arbeta i utsatta områden.

Kent Pettersson (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Nyköping kunde igår bekräfta att kommunen inte kan hålla väntetiden på fyra månader. För familjer som inte tagit med köerna i kalkylerna är det här kostsamt.

Eftersom jag har bott i Stockholm/Södermalm i några år var köerna långa. Upp till ett år, vilket gjorde att föräldrarna fick vara ute i god tid redan när barnets föddes. Där fanns det förtur i folkmun eller urval hos tjänstemännen. Bodde man i Södermalm så fick man ta en plats längre bort om man var sent ute. Liknande möjligheter finns inte i Nyköping.

Sedan måste man ta i beaktande att Sverige tagit emot stora mängder invandrare från Syrien och ensamkommande från Afghanistan och att det inte funnits en nationell strategi för det. Ett nationellt socialdemokratiskt vallöfte idag är språkkrav för asylsökande och nyanlända för att få etableringsstöd och försörjningsstöd.

Själv är jag mycket nöjd med språkkravet då det underlättar för skolpersonal i undervisningssyfte. Från socialtjänstens sida kan extra resurser sättas in till familjer för att stärka kommunikationen med barn.

Att det saknas platser både i förskolan och högstadium är inget nytt. Det ger också möjlighet till tydligare politiskt ledarskap.

Språket är jätteviktigt för att komma in i samhällsgemenskapen. Att muslimska kvinnor systematiskt blir undanskuffade är inget nytt, men Ylva Johansson (S) och Magdalena Andersson (S) lovade att arbetet med jämställdhet skulle fortsätta oförtrutet.

Språk och/arbete är centrala diskurser i svensk politik. Många socialdemokraterna har en nära dialog med de som invandrat så det här är inget nytt. Att socialdemokraterna vill satsa på språkträning är stort i mina ögon.