Solidaritet är inget särintresse

När det svider så svider det. Att Svenska Akademin bestämmer sig för att undvika offentligheten gällande Nobelpriset i litteratur är konsekvenserna av #metoo-kampanjen i USA. ”Jag trodde du ville” är ett vanligt argument hos män som ser nära relationer som autobahn istället vara avvaktande invänta kvinnors initiativ.

Idag är nära relationer i fokus. Mycket handlar om att barn som växer upp i dysfunktionella familjer har en stor uppförsbacke att komma över. Då är det lättare att rikta sin omsorg till de som är svagare än de själva och därmed har dysfunktionen blivit en norm.

De som drabbas ytterst är barnen. Flera gånger har jag fått höra om socialdemokratiska företrädare som reagerat – och agerat mot systemet. När det finns kunskaper och tillämpningsmetoder för att komma åt verkligheten är det viktigt med definitioner.

Det är viktigt att se problemet till grunden men då en gång för alla. Efter att problembilden målats upp i olika kulörer blir de i verkligheten brister med möjligheter. Det är här de positiva kunskaperna och erfarenheterna kommer in.

Att identifiera problemen är också viktigt för den egna trovärdigheten. Definitionerna av problemen, som också blir en diagnos, blir också en möjlighet att använda som en att-göra-lista. Till skillnad mot den statiska diagnosen som målas upp i definitionerna av problembilden blir i verkligheten flexibla åtgärder där de kallas för brister.

Insatserna som handlar om att bygga upp och stärka relationen är därför mångfaldig. När det kommer till omsorg av barn i en familj eller elever i skola är det viktigt att uppmärksamma och följa när barnen, lärare eller föräldrar tar initiativet till utveckling.

I videoupptagning går det att följa det här noggrant. När ett barn vägrar ta på sig kläderna kan sekvenserna avslöja ett barn som motsätter sig, men också ett barn som ibland ler och känner sig glad. Det här missar ofta föräldern eller läraren. Skulle de notera är risken för missförstånd stor.

Både att negligera eller att medvetet missförstå handlar egentligen bara om enorma brister i affektintoning.

Just den här glada människan bakom är det viktigt att få kontakt med. Det är då helt plötsligt betydligt lättare att ta på kläderna på barnet, eller påbörja en uppgift i skolan med lusten i fokus.

Själva kontakten blir då en motiverande faktor och stärker båda personerna som deltar i samspelet. Utmaningen består i att tona in sig själv för att rätt ögonblick få ögonkontakt och ge ett positivt gensvar som stärker relationen primärt och sekundärt blir att sätta på sig kläderna.

Symptomatiskt är orden ”tillsammans är vi starka” som jag såg på en jacka med IF Metalls logotyp i samband med förstamajfirandet.

Grundläggande för all stabil kommunikation är att vara allvarlig. Då är man också stark.

Att invänta ett accepterande av att få påverka en annan människa i en viss riktning är grundläggande. Här är utmaningen att både vara uppmärksam och vänta. På gränsen till stirra.

Frågor är här nödvändiga. ”Följer du mig nu?” Eller att ha ögonkontakt för att se om den som lyssnar följer.

Här lägger videoupptagningen fokus på samspelet mellan två personer. Det är först när människan ser som hon också tror.

Med nya kameralagen finns möjlighet att använda kameran som pedagogisk grund istället för några tillfälliga lösningar. Att skolan kan bli en verkstad för personlig utveckling är bra på många sätt. Att känna att man kan och lyckas ska inte bara vara få förunnat.

När ska läraren då ha tid för omfattande videoredigering?

Var ska läraren få sitt material ifrån?

Kommer lagen ge möjlighet för pedagogiska råmaterial?

Solidaritet kan därför aldrig vara ett särintresse.