Ansvaret för integrationen faller på alla som har någon form av makt

Partiledardebatten. Efter Stefan Löfven (S) utspel om striktare migrationspolitik har det uppstått en politisk kaos. I går kom chocken då Sara Karlsson (S) lämnar sin riksdagsplats i förtid. Inget oväntat enligt gruppledaren i riksdagen Anders Ygeman (S).

Den verkar vara glömt när Ulf Kristersson (M) sträcker ut handen för blocköverskridande överenskommelser. Han tycker det skulle vara naturligt att dra in förslaget att låta de 9 000 ensamkommande få stanna.

Hade integrationsarbetet fungerat tidigare i Sverige likt Kanada hade vi inte haft samma problem som idag. Idag spiller ansvaret för integrationen på alla de som har någon form av makt i samhället.

Många av de bostäder som i Nyköping gått till nyanlända från Syrien och Afghanistan och Somalia är bostäder där ensamma pensionärer och sjukskrivna bott i stora treor. In har det flyttat tvåbarnsfamiljer. Några får jobb via kommunen i ett år för att komma på fötter.

Problemen i förskolorna är stora där personalen saknar utbildning för integration. Det leder också till att utbildningsnivån sjunker även för de klokare barnen då större delen av resurserna går till att försöka stabilisera och stimulera barn som senare får ta ansvar för sina föräldrar.

Det är så det fungerat förr. Problemet är detsamma idag, men skillnaden är att problemen är större. Terrorism, gäng som tar över, bilbränder, bränder i papperskorgar och osäkerheten har ökat på offentliga platser för kvinnor. Det mesta går med några enkla sökord få kunskap om.

Trygghet kommer vara valets största fråga. I Nyköpings högstadium tar lärarna stort ansvar för integrationen, vilket också är socialdemokraternas stolthet. En fritidsgård planeras i centrum för rotlösa ungdomar och i Brandkärr likaså med ambitionen att få en bit av Sverige att fungera där det råder andra kulturella värden.

Socialdemokraterna i Nyköping är på många sätt föregångare för att tryggheten ska få möjlighet att slå rot. Polis möter upp boende i familjecentraler. De unga brukar hänga utanför Ica Maxi utan att det känts hotfullt en enda gång. Poliserna i Nyköping är nog de bästa jag mött i landet i bemötande och effektivitet.

Det är många gånger socialdemokraterna har med blåslampa drivit igenom reformer och när tjänstemän inte klarat av har de fått ersättas tills uppgiften löst sig. Det sänder signaler att medborgarna kommer först.

Så visst är Nyköping bra på många sätt. Om de positiva upplevelserna skulle ställas mot de negativa så finns det en tydlig förlorare.

Ju mer jag fått upptäcka hur socialdemokraterna arbetar här i kommunen och hur hårt de driver sin sak blir jag näst intill alltid positivt överraskad över klarheten i tank och i beslut.

Så jag ser fram emot att Nyköping får en stark röst i riksdagen med Sofia Amloh (S) som står på femte plats. Sara Karlsson (S) stod på fjärde plats i valet 2010. Då sa hon i stundens ögonblick 19 september kl.21.52: ”Vi får göra en hemläxa och fundera över vad vi ska ha för politik och hur vi ska presentera den så att väljarna känner att det finns tydliga alternativ.”

Så visst känns det konstigt att Sara Karlsson lämnar i förtid. I Nyköping finns det både röster för och emot en generös flyktingpolitik.

Sverigedemokraterna är inte så starka. Däremot finns Nordiska motståndsrörelsen som är aktiva där Säpo bevakar deras sopor. Inför valet tränar de kampsport på landsbygden trots att de bor i Nyköping.

Nyköping är långt ifrån situationen i Södertälje och Malmö och har också klarat flyktingkrisen från 2015 väldigt bra. Att ge flyktingarna bostad har i princip lett till att de tillhör de mest skötsamma som inte skräpar ner eller kastar fimpar som vårt egna. Eller klär sig sämre osv.

Integration handlar om att försöka, försöka och återigen försöka skapa positiva möten med människor. I princip att skriva en dynamisk lista och sedan bocka av målen. När listan är klar så är integrationen färdig.

På 1600-talet gav kungen ersättning och en bit odlingsbar mark till brittiska officersfamiljer som bosatte sig här. Så att ge plats till nyanlända är inget nytt.