Landsbygden lever – Sverige hålls ihop

Tystberga skola saknar fem behöriga lärare, skriver SN. Närmare bestämt finns det en lärare som går övertid trots pensionen och en annan. Frågan är om det är den för svenska lokala kulturen som sätter krokar i benen.

Det blir svårt för en lärare att etablera sig om ett lokalsamhälle styrs av andra informella regler än de som ska gälla på en skola. Där är det rektorn som bestämmer stämningen i skolan och får hjälp av lärare som i sin tur tar hjälp av elever.

Att det behövs fem lärare är ingen nyhet. Samtidigt bör lönerna stå i paritet med de i Nyköping för att lärarna ska stanna över tid. Det behövs också vidareutbildning för befintlig personal.

Om det saknas personal på förskolan och grundskolan leder det till ökad utarmning av Tystberga som kan fungera som ett mjukare alternativ till ämbetstunga Nyköping.

Att landsbygden har kommit i ropet märks inte minst i det planerade inköpet av vackra Horsviken.

Även en 1-6 skola plus sex förskoleavdelningar planeras bygga, enligt Skanska i Stigtomta. Uppdraget är värt 164 miljoner kronor och tas i bruk vid december i år där resterande delar ska vara helt färdiga inför skolstarten 2019. Carlstedt Arkitekter står för ritningarna till projektet.