Ett starkt samhälle är ett tryggt samhälle

Under fyra procent av de som föds i Sverige är arbetslösa, sa statsminister Stefan Löfven (S) igår på Järvafältet. Han kunde också meddela att ungdomsarbetslösheten har sjunkit och ligger på låga nivåer.

Under partiledardebatten i riksdagen nämnde Löfven att flera samhällsområden var ”inte bra”. LSS var ett av dem som bjöd in kritikerna från liberalerna och sverigedemokraterna anklagade regeringen för att ta från de långtidssjuka för att ge till flyktingar.

Även fokusförskjutningen från att beskriva integrationsarbetet har Löfven bett att gå till välfärdsarbetet. Ja, det blir ju att analysera etnologiska skillnader och levnadsförhållanden ensidigt, eftersom vi underförstått utgår från att vår kultur är den bästa. Det är ju utifrån våra kulturella måttstockar som vi skapar begrepp som lägger grunden för föreställningsvärlden.

Just de parallella världarna som uppstår i ett samhälle har ju tidigare kallats för det mångkulturella samhället. Även i ett mångkulturellt samhälle så finns det ju olika värderingar.

Omskärelse är exempelvis något judiskt. Det sker av pojkar. Att omskära tjejer en bit av förhuden må tyckas vara jämställt, eftersom båda påverkar synen på självtillfredsställelse.

Att förbjuda njutning har varit ett sätt att reglera uppfostran och föreställningar om att människan har ett högre syfte. Just vår kultur är full av sådana uttryck.

Ett av av de få råd jag fick från barnmorskorna var att ”njuta” och ”det kommer inifrån”. Som förälder tycker jag det är viktigt att backa med min egen sexualitet för att ge plats för barnen att upptäcka sin egen kropp. Mina njutningar har blivit mer instinktiva och särskiljandet mellan ond och god karaktär är i full gång.

Varför ska man ta bort något naturligt från människan om det finns med från början?

Just bristen på integration leder också till minskad medfödd rörlighet, och till ökade klyftor mellan varandra. Det var något Stefan Löfven inte sa. På något sätt blir de som ingår i min upplevelsesfär även ett skydd. De som släpps in blir inte många.

Varför ska jag sluta skydda mig själv? Det är ju i gemenskapen socialdemokrater hämtar sin styrka. Om någon sätter en siffra och några nollor bakom och kallar det för din trygghet – vad är då allt det andra då?

Dagens skola är en smältdegel för olika kulturella uppfattningar. Samtidigt behöver skolan styrning. Ansvaret för integration bör ligga på ett politiskt plan. Var sverigedemokraterna vill ha är att ansvaret för integration definieras om till segregation. De vill förstärka den gemensamma upplevelsesfären och bekräfta att vi är goda och de är onda.

Det här handlar naturligtvis om perceptioner. Människan utvecklar som barn förmågan att förstå sin egen identitet sent i livet. Resan från de äkta oförfalskade jaget in i vår gemensamma kultur och sedan resan från vår kultur in i det oförfalskade jaget har många stationer.

Här är en spindel som jag gjorde till min dotter. Det blev att räkna benen, reflektera kring konstiga ögon och rulla de självhäftande små kulorna till tunna långa ben. Kroppen gjorde dottern med sin mamma.

Egentligen är det inte svårare att förstå än att våra inre resonanser har också en botten, en klang och ett djup där ”valv öppnar sig efter valv i oändlighet”. En rörelse i kulturell skönhet.

Att lära sig öppna sig och stänga sig på rätt sätt är en del av livet. Ytterst handlar det stängda om att ge plats för andra i livet. Det öppna handlar om att ta plats.

Självuppoffringens gåva från vuxna till barn har alltid varit en käpphäst. Det finns vissa föräldrar som aldrig blir självuppoffrande föräldrar, eller som aldrig ser den egna styrkan i relation till gemenskapen.

Ett starkt samhälle är också ett tryggt samhälle. Att finna sig själv är också att finna andra.