Integrationen som gick i väggen

Betygssystemet som finns idag är en rejäl käpphäst. Kritiken har återkommit på flera sätt. Först att den skapar studiestress hos elever som går på Enskilda gymnasium i Nyköping, vilket SN belyst i en serie. Nu skriver DN om att betygssystemet är ett utslagningssystem.

Enligt Marte Meo som jag brinner för handlar om ”att försöka” vilket utgår från initiativ. Att själv som förälder ta initiativ och uppmuntra barn att ta initiativ. Förutom benämning när barnet sträcker en sak till föräldern som ger ett glatt ansikte – som i barnets värld betyder trygghet – går det lägga till betydelser som ”för du tycker om att slappna av”.

Kvällsrutiner är också viktiga. Vårt barn vill inte annat än somna med sina föräldrar, vilket känns som en uppoffring att avsluta kvällsrutinerna tidigare. Närheten och intimitet är viktigt. Igår när vi körde henne till förskolan så påminde hon oss om att hon fortfarande är liten med att ”jag är liten”. ”Ja, du är självklart liten”, svarade jag då hon fick åka framvänd istället för bakvänd då hon är en lång treåring.

Ett hem utan tjat och utan gnat eller föräldrar som bråkar med varandra eller tiger ihjäl eller låter otrygghet växa på ett eller annat sätt kommer onekligen få en osäker framtid för sina barn.

Lägg till för de otrygga och smått förmörkade barnen som oftast tillhör arbetarklassen, att de blivit så motarbetade att deras förmåga att ta initiativ har krympt. Sannolikt för att föräldrarna av olika skäl saknat förmåga att ta ansvar – och lägga vuxenansvar på barnen.

Det är de här barnen som får dåliga betyg. De blir också orosmoment i skolan. De väcker rubriker. De slåss och skapar oro. De skapar gäng och sitter i fängelse. De befolkar statistiken på Arbetsförmedlingen och har nu äntligen nått SCB.

Att SCB tar fram information visar också hur hur samhället sviker de här barnen och deras föräldrar. Bland invandrare är det lättare att hamna där, de de som föds i Sverige är prioriterade. Det är också så handläggarna prioriterar var de placerar barnen i kommunen och när ett utanförskapsområde är för stort som Brandkärr så växer det till Stenkulla.

I Brandkärr finns det få svenskfödda barn i skolan. De flesta barnen har föräldrar från Somalia och svenska har blivit en minoritetskultur.

Känns det tryggt?

För de som kommer från Somalia känns det tryggt, men för oss? Det kräver en hel del förmåga att skapa mentala som fysiska gemensamma överbyggnader.

När en skola byggs behövs det mötesplatser. Det är Alpha ett enormt gott exempel på och en förebild för många skolor. Greppet att ha flera små enheter och därigenom blir integrationen eftersatt, men den egna kulturen räddad. En stor skola tvingar de unga att möta varandra.

På en förskola är det viktigt att föräldrar från olika kulturer får möta varandra. Då för att minska på fördomar om varandra och att skapa fler positiva erfarenheter som skapar en överbyggnad, om jag nu får låna lite marxistisk teoribildning. För den mer moderata och liberala läsaren kan lika gärna se det som en bank av positiva upplevelser. När jag tänker på interna mötesplatser så tyckte Steve Jobs att toaletterna skulle vara centralt belägna för där träffades alla från olika avdelningar.

När den överbyggnaden inte finns, när banken är tom, när positiva möten saknas mellan föräldrar så skapas inga möjligheter att respektera varandra i en situation där möjligheterna är stora till ömsesidig positiv påverkan.

Handläggarna som placerar barnen måste granskas hårdare eftersom förskolan inte kan styra vilka barn som kommer till dem. Just fördelningen av integrationsansvaret behöver bli bättre.

Exempelvis skulle det vara alla skolors ansvar att integrera elever från andra kulturer än vår egna. Ungefär på samma sätt som Stefan Löfven säger att all EU-stater behöver ta emot fler flyktingar och inte endast Tyskland och Sverige.

Spännande är också den nya kamerabevakningslagen som börjar gälla från 1 augusti. Lagen gäller inte för att hindra vissa allvarliga brott, tryckfrihet eller yttrandefrihet eller för journalistiska ändamål. Inte heller gäller kamerabevakningslagen för akademiskt, konstnärligt och litterärt skapande.

Det finns alltså ökade möjligheter att använda material för att stärka positivt beteende. En möjlighet för lärare att arbeta mer effektivt i sin kommunikation med elever och därigenom en underbar skolmiljö för barnen.

Att se över hur förskolor byggs handlar om att förhindra att integrationen går i väggen. Varför börja något så viktigt som integration på högstadium och gymnasium när den kan börja redan på förskolan?