Hur länge kan Sverige gå utan en budget?

Den politiska läget i riksdagen har utvecklats till en rysare, eller snarare en skräckkabinett där Alliansen och de rödgröna har låst fast sig i bestämda situationer.

Kravet är att få igenom budgeten. Jan Björklund (L) vill inte bilda regering för att senare avgå när budgeten blir fälld i riksdagen i januari. Jimmie Åkesson (SD) har förnyat sitt krav att fälla den regering oavsett vilken statsministerkandidat som inte samarbetar med SD där de får uttalat stöd.

I Nyköping har Thom Zetterström (SD) öppnat för att godkänna höstens budget men kräver inflytande i vårens budgeten. Hur Alliansen ska kompensera dem måste de redovisa. Annars är situationen lika låst på riksnivå som i Nyköping.

Malin Hagerström (MP) är också tydlig när hon säger att om alliansen och de rödgröna inte kan lösa situationen blir det kaos och pinsamt den 23 oktober när nya kommunfullmäktige träffas.

Igår såg det ut som att Alliansen hade kommit helt överens med SD, men nu visar det sig att det var halvmesyrer. Faktum var att Thom Zetterström (SD) har ändrat sig och börjat ställa krav.

Kanske måste en konsult hyras in som agerar talman. Bördan på de lokala journalisterna kan jag tycka blir orealistisk.

Mycket tyder på att riksnivån återspeglar lokalnivån i Nyköping. Det visar också på sammanhållningen i partierna och effektiva organisationer med en bestämd kultur, vilket annars är smått ovanligt för Sverige.

I kyrkliga sammanhang ingår Nyköping i Strängnäs stift och tidigare gick gränsen vid Slussen. Det gäller även Uppsala stift där gränsen också gick vid Slussen. Huvudstaden fick så småningom ett eget stift som traditionellt saknar inflytande.

Lunds stift har en urstark ekonomi. Det i sin tur beror på att danska staten inte krävde så mycket pengar av kyrkan när de styrde över Skåne.

Just Svenska kyrkans lapptäcke av bristfälliga strukturer går att trösta sig i även för oss. Den kunde helt enkelt vara värre.

Beroende av och på hur en kompromiss kommer att se så innebär det i stort sett att makten kommer att minska i politiken och lapptäcket kommer sprida sig.

Att Stefan Löfven (S) öppnar upp dörren med Ulf Kristersson (M) handlar om att bryta dödläget. Han gör det genom att jämföra Sveriges situation med Tyskland.

Urban Granström (S) tycker det är trams att Alliansen i Nyköping ska tro att S passivt tänker stödja dem i en kommande budget.

Smått komiskt är det. I Nyköping är de flesta tjänstemän borgerliga. Några socialistiska. De har lärt sig att acceptera varandra. Att det kommer in en annan kulör kommer bli svårsmält.

Rekommenderar Kvartal.se och även Ledarsidorna.se som driver svåra debattämnen och avslöjar eventuella oegentligheter som får DN att falla på fötterna.

Fast, vad var det Olof Palme sa, som går att luta sig tillbaka på.

Men det vore farligt att teckna en idealbild, som inte stämmer eller försöker döva självkritiken. Demokratin är inte ny längre. Den bärs inte längre upp av den första vågen av entusiasm. Den är folkhemsk vardaglig och etablerad.

Sedan kommer en förlorad strid.

Den har ryggriktiga stolar och Amelin på väggen. Därmed löper den risk att stelna. Glåpord om pampar bör inte hindra oss att bekämpa den pamp som kan rymmas inom oss. Tjat om byråkrati bör inte hejda oss från att lyfta näsan ur trallen, kritik och debatt bör inte upplevas som en plåga, utan som en stimulans.

Istället har kritiken sopats i decennier under mattan.

Den upplevda marknadsekonomins fördelar med förmånliga banklån har inte kunnat bli var persons förmåga att hantera och kontrollera.

Bankerna har blivit mer demokratiska, men fortfarande är en låg ränta på 7-8 procent för de med lägre inkomster medan bolånen ligger betydligt lägre. Tänk om staten kunde vara lika effektiv som banken, att när den fungerar som bäst ligger BNP på 7-8 procent.

Eller ekvationen som fortfarande är olöst: den mellan att önska ett arbete och söka ett arbete. Hur kommer det sig att det saknas politisk medvetenhet inom området?

Om Alliansen ska styra är det slagpåsen som metod (FAS 3) som gäller mot socialdemokrater. När socialdemokraterna får styra arbetsmarknaden är de arbetslösa fredade och skyddade.

När avdelningen blir större, kommunerna färre och frågorna flera (så) ställs större krav för att hålla vitaliteten vid liv. Det är alldeles korrekt att många människor känner vanmakt inför svårigheter att överblicka och påverka skeendet.

Hör och häpna. En politiker kan inte hjälpa en människa. Än mindre än prästen och den skriftlärda som passerar den misshandlade vid vägkanten som nästan berövats livet.

Demokratin skall kunna praktiskt lösa de problem som människor upplever är centrala. Demokratin förtvinar om den saknar handlingskraft. (—) Öppenhet är demokratins styrka. Den får inte förrådas.

Så öppnar Olof Palme dörren till framtiden.

Inkomstfördelningen i landet är orättvist. Skillnader i levnadsnivå är för stora. Många har i förhållande till flertalet, allt för låga inkomster.

Citaten är hämtade ur Att vilja gå vidare (s. 39f) och borde gälla räntan.

Räntefördelningen i landet är orättvis. Skillnader i betalning för stora. Många har i förhållande till flertalet, allt för höga räntor.

Nu kritiserar Olof Palme slutenheten i Kina och hos de internationella företagen. Tänk ändå vad deras slutenhet har bidragit till?

Extremt krypterade VPN-tjänster, webb- och e-post-tjänster bortom statlig kontroll.

Youtube med senaste om Apples produkters förmåga och oförmåga och PC-grafikföretaget Nvidia blir kritiserade för att i sin senaste ljusteknik helt sakna mätbara instrument för konsumenter i tillgängliga program.

Den senaste globala demokratin är att köpa en ordentlig mikrofon, stativ till kameran och börja sända på Youtube själv om slutenheten. Att liknande skulle kunna ske i länder med diktatur är uteslutet idag.

Fast någon borde belysa bankernas roll bättre.