Modifierad blockpolitik nästa?

”Det går bra”, svarade Ulf Kristersson (M) en journalist angående samtalet med Stefan Löfven (S). En timma igår träffades de för att samtala om regeringsbildning.

Det är mellan dessa två som konstituerat blockpolitiken som möjligtvis kan modifiera den. Socialdemokraterna kan samarbete trots sin enorma tyngd som absolut inte ska verka kvävande på någon – snarare bygga upp och stärka.

Arrogans eller maktfullkomlighet är inte klädsamt, men för många arbetare är delaktighet i partiet de enda gångerna de får uppleva något positivt med samhället och det är också där startskottet för drömmar om den kan bildas.

Sverige fortsätter vara en ledande nation på många olika områden. Trots avklingandet av industrialiseringsvågen dit stora delar av arbetskraften riktades förr har ett servicesamhälle fått uppstå. Här behöver socialdemokraterna våga vara med – det är ju ändå arbetarna som kommer behöva partiet i framtiden.

Allt som var bra förr var inte fel. Fritidsgårdar gav ungdomar en möjlighet att träffas och byta erfarenheter med varandra. Just dessa trygga mötesplatser var för många de första staplande stegen in i vuxenlivets villkor.

När utsatta miljonprogramsområden försöker kraftsamla för ökad integration och demokratisering kommer fritidsgårdar både vara en möjlighet för flertalet och ett hot för fåtalet.

Integration idag är naturligtvis kostsamt för samhället. Fast det kan på ett naturligt sätt också tvinga oss att gå från en utpräglad identitetspolitik till en mer mänsklig ”bara vara”.

När socialdemokraterna har lånat makten till kvinnor, minoritetsgrupperingar och invandrare har det fått ske på bekostnad av männen. Det har blivit tydligt i detta val då SD fått ökat inflytande. Vad hände med arbetarrörelsen?

Lite personligt.

I vårt hem är det jag som lättare har att sätta gränser och naturligt kan få barnet att borsta tänderna, sätta på sig kläderna och ligga still i sängen utan att hoppa eller att sitta fint utan att göra diverse kroppsliga atletiska övningar som är vanligt för treåringar.

Min manlighet är en resurs. Med den kan jag också beskydda henne naturligt. Hon behöver inte bli faderslös där avsaknaden av en manlig förebild kommer orsaka smärta och rädsla i framtiden.

Det är naturligt att vara arg och ledsen efter ett valnederlag. Oavsett vilken affekt, överdriven instinkt, det handlar om är det sällan bra att fastna i den, även om de är väldigt bra.

Att vara pappa handlar om att lyssna in till sina inre signaler. Just att det sättet att navigera kommer till nytta i samhället råder ingen tvekan om. Att leda inifrån och ut är nog det mest naturliga ledarskapet, om jag ska tro näringslivets ideal.

Sedan är ensidig intellektualisering utan empati aldrig bra. Intellektet kan bli en enorm koloss på lerfötter. Det är klokt på alla sätt men när den inte balanseras med grundläggande instinkter så blir den inte stabil.

Intellektet är inte följsamt, det är läraktigt och samlande. En form av kontrollinstans. Instinkter är betydligt snabbare och fungerar på millisekunden. Det har Marte Meo lärt mig.

Eller pengar. De är också bra att ha i stora högar och skänker en frihet som dessvärre får hjärtat att vänta. Kärleken väntar, sjunger popgruppen Kent och inspirerade säkert Gudrun Schyman till att tolka ”brinn, pengar, brinn” bokstavligt.

Så, för att knyta säcken.

Det lär behövas flera möten mellan Ulf Kristersson och Stefan Löfven för att forma en framtida politik som möter väljarnas behov.

Att det sker nu handlar om att det finns en strukturell högermajoritet som inte är enig och heller inte badar i någon tunna. Trots uppenbara strukturella svagheter är Kristersson den som ska ta initiativet.

Att inget läcker ut är grundläggande för att skapa stabilitet. Ett samarbete på riksnivå kan vara inspirerande för Nyköping där ställningen är 27-27 i mandat mellan blocken.

Fast någon automatik finns inte. Det kommunala självstyret sätter krokben för det om sig vill, men ingen vill nog förneka att riksdagen spelar en avgörande roll.

En reaktion till “Modifierad blockpolitik nästa?

  1. Rebloggar detta på micaelsblogspot med texten, mycket bra skrivet.

Kommentarsfunktionen är stängd.