Tystnaden och tilliten

Intressant att lyssna till SVT Forum som presenterar tillitsdelegationens rapport Styra och leda med tillit. Istället för att styras av inre naturliga parametrarna ”motstånd” och ”följsamhet” så finns organisationskulturen ”vi bara lyder”, som en arbetsförmedlare beskrev den smått hopplösa kulturen och som delvis blev alliansens fall 2014.

Med tre enkla frågor fick mötesledaren på fall i det berömda Youtube-klippet. ”Hur kan ni arbetsförmedlare sova om nätterna?” ”Tycker du det här är en bra reform?” ”Varför har man tagit bort möjligheten till utbildning i fas 3 för att istället ge femtusen till arbetsgivaren?”

Fast författaren och sociologen Roland Paulsen till boken ”Vi bara lyder” tog inte med två obekväma frågar från fas3-deltagare: ”Har du blivit utsatt för hot (som tjänsteman i fas 3)”””?” ”En snäll typ (—) ville skjuta ner alla på arbetsförmedlingen, har du upplevt det?”

Det var ju så frustrerade unga män och äldre bemöttes när de inte fick jobb – och frustrationen användes av Fredrik Reinfeldt som nytänkare inom området som brännved.

Likt som Cissi Wallin menar att hon skulle få fredspriset för släppa okontrollerade samhällsutvecklingar framåt när ingen vågar tänka framåt. Utnämningen av oskyldiga offer.

Eller som det går i SNs studio att det råder journalistisk likgiltighet inför konsekvenser för vad man skriver.

I slutändan ökade fas3 den kommunala försörjningsbördan. Företagen jublade över vinsten med pengarna från fas3 med lyxjakt i Almedalen och tackade alliansregeringen.

Vilka skodde sig då på invandringen 2015? Den som gav SD full pott i verklighetsbeskrivningen om massinvandring?

Ja, om 1) politiker stänger dörren för kritiken och 2) endast ser till det positiva och 3) saknar verktyg att hantera svåra situationer så (=) vinner en annan verklighetstolkare som får företräde till reell makt i korridorerna.

Olof Palme förutsåg den här utvecklingen. Debatten skulle tas i syfte att lyssna in.

I tillitsdelegationen finns en utredning om sociala behov från olika platser i Sverige. Innan de nämns så behöver tillit definieras både positivt och kritiskt med konsekvenser.

Enligt den enklare definitionen står Ring och Van de Ven (1992) för i Strategic Management Journal. De menar att tillit är tilltron till en annan parts goda vilja.

En mer genomtänkt synsätt har Mayer, Davis och Schoorman (1995). De definierar tillit som ”viljan att göra sig sårbar för en annan parts handlingar, baserat på förväntan om att den andra parten ska utföra en särskild handling som är viktig för den som visar tilliten och oberoende av om det finns möjlighet till övervakning och kontroll” (s. 712)”

Det är nog så att övervakning och kontroll helt undviks eftersom det är inte är något positivt.

Själv skulle jag nog tycka att våga vara sårbar är tecken på styrka än övervakning och kontroll som bygger på disciplin. När jag vågar vara sårbar blir jag också känslig. Det blir också ett filter för användandet av instinktivt ledarskap där styrkan i föräldraskapet finns.

Det instinktiva är omedelbart. Det går att utskilja millisekunder i den mänskliga kommunikationen. För att det ska växa och bli starkt är det viktigt med positiv kommunikation.

Tänk att den bästa mänskliga kommunikationen är så snabb.

Här blir utvecklingen viktig.

Så visst, det är dags att lära sig om tillitsprocessen igen. Jag får läsa igenom utredningen för en klar bedömning.