Klart i Nyköping

Det är onekligen spännande dagar. Igår kunde kommunfullmäktige i Nyköping inledas med ett samarbete över traditionella blockgränserna.

Något som kan vara en förebild för riksdagens partier med tanke på den isbildning som funnits mellan blocken trots den varma sommaren som inte gjort samarbetsviljan mjukare.

Nyköping är för de flesta stockholmare och för den delen före detta stockholmare landsbygden. Eller en långväga förortskandidat med underbara St.Anna skärgård och numera Horsvik som finns i kommunens ägo.

De tuffaste kritikerna till reklamkampanjen i tunnelbanan har tyckt att överdrifterna har varit stora. Fast vid Brandholmen i Nyköping har flera av dem fått köpa havsutsikt från sina fönster.

Brandholmen är en blandning mellan Skarpnäcks byggnader och Brommas radhus i modern tappning 2.0 gjord för att grannarna ska kunna njuta av att åka första vagn i samhällståget.

Tanken var att en skola skulle fånga upp antalet växande förskolebarn som om något år kommer spränga gränserna för budgeten. Det är dyrt men nya invånare genererar också stora skatter till kommunen. Så i grunden blir det ett givande och tagande om kommunen är seriös i sina ambitioner.

Fast det var storskaligheten som var problemet med skolan i Brandholmen som var dimensionerad för 700 elever i en tjänstemannaskrivelse men som i socialdemokratisk mått blev 350.

Här lyckades moderaterna skickligt utnyttja ett förslag från tjänstemännen som förväxlades med socialdemokraternas ambitioner. Misstaget kostade två mandat och en plats mindre i kommunstyrelsen som gick till partiet ingen vill veta av. Ja, ni vet.

Så vem ställde sig då med antydan om att sverigedemokraterna skulle få ökat inflytande efter valet? Jo, oppositionsrådet Anna af Sillen (M) stängde inte dörren helt.

Vem gick då efter henne? Ingen mindre än liberalerna vilket skapade ett stort sår i partiets kärna.

Här stod nog moderaterna rätt så ensamma om sin position.

De bruna vindarna lät inte vänta sig under valet och går till den otryggaste i Nyköpings historia när socialdemokraterna öppet gråter när Alternativ för Sverige kränker nyanlända med avgångsskyltar till Afghanistan, Syrien osv.

Jag kan inte ens föreställa mig det här. Alf Svenssons (KD) uppgörelse om alla människors lika värde verkade tunt i det här sammanhanget.

Kanske hade en samvetsväckelse trots allt vara vägledande. Den tystades ner av frikyrkligheten efter andra världskriget.

Det är först på sjuttiotalet som Olof Palme själv tar upp frågan och menar att demokratin måste erövras varje dag. Kampen för ökad öppenhet är viktig i likhet med ökad tillgänglighet.

Sanningen ligger väl någonstans mittemellan. Ibland öppnar man och ibland stänger man. Fast i en 24/7-samhälle efterfrågas politiska svar oftare än på 70-talet vilket kräver enorma kommunikationsfärdigheter hos även kommunpolitiker.

Stabilitet har också blivit efterfrågat. En personligt privat plattform. Lite oklart var jag skulle dra gränsen enligt sociologen Jürgen Habermas indelningar i personliga, offentliga och privata sfärer. Jag skulle nog vilja lägga till ett inre orört rum.

Samhället förändras och det gör vi också. Värderingar förändras också, och de värderingar som inte passar in i samhället kallas för ideal. Demokrati är ett ideal och en värdering på samma gång.

Palmes skilde mellan social och demokrati. Socialism blev ett skällsord, likaså socialist. Så många har skrämts till att bli liberaler. Frihetliga.

För Palme handlade ordet ”social” om sociala behov. Han var ordentligt påläst och kunde manövrera sig skickligt med tjänstemännen. Någon som lyckats med konststycket var Fredrik Reinfeldt (M) som tog sikte på Palme fast med helt andra behov i sikte än de sociala.

Nu kommer samarbetet med Centerpartiet bli något jag ser fram emot.

Att jag själv bidragit med att mjuka upp marken efter mitt avhopp från kristdemokraterna till socialdemokraterna 2014 i juni för att sedan betalade jag in medlemsavgiften i augusti samma år till socialdemokraterna.

Det är ett fantastiskt samhällsvägledande parti. Det finns en djup förståelse för att arbetaren möter många glasväggar i sin karriär. Långt ifrån alla lyckas och partiet hjälper gärna sina egna att nå nya höjder:

Det cement som byggs upp kring arbetare har socialdemokraterna varit duktiga på att riva. Vi har tagit upp kampen för andras rättigheter också. Kvinnors, HBTQ och människor från just de länder som genomlidit och fortfarande genomlider krig och förtryck.

Här har det uppstått slagsida i sociala behov. De som bor här upplever att skolan inte ser de som har särskilda sociala behov som utreds och diagnostiseras men som inte får pedagogiskt anpassad undervisning.

För likformighet är inte pedagogik. En klok genomsnittlig attityd är intoning. Det innebär att hamna på samma frekvens och också våga vara sig själv för att etablera ett äkta möte mellan två människor.

I Nyköping har jag också fått uppleva att den interna demokratin fungerar. Dessvärre upplever inte alla det så utan mer stängda dörrar, vilket är tråkigt.

Ett skällsord är partibok, fast jag tror de som fått hjälp av partiet också tackar det offentligt.

Min förhoppning är att centerpartiet kommet tacka socialdemokraterna om fyra år.

Att pensionärerna kommer få mer pengar tycker jag också är enormt positivt. De som drabbas av arbetslöshet de sista åren innan pensionen kommer få det svårt att se ljust på framtiden. För att se sociala behov och göra något åt dem kräver ofta en gemensam insats.

Just nu behöver den somaliska diasporan i Nyköping få föräldrastöd och utbildning som vi svenskar får. Att vårt gränslösa samhälle drabbar de svagaste är inte bra.

En notering är att toleransen för religiös radikalism är väldigt låg i Nyköping, vilket kan fungera som ett skydd mot övertoner.

Men att sätta gränser och inte ge nycklarna till samhällsgemenskap vore hemskt. Så vi behöver lita på att de bästa kunskaperna vi har också uppskattas av dem. Att styra genom tillit och inte kontroll kommer också fördela ansvaret mellan samhället och individen på ett långsiktigt sätt där det viktigaste är att siktet är rät ställt.