Bostaden – ansiktet utåt för mindre kommuner

NYKÖPING | BOSTAD När Lehman Brothers gick i konkurs var faktumet att banken hade gett på tok för höga lån till kunderna. De höga lånen var knutna till själva bostaden och upphörde samma dag som kunden inte betalade lånet.

I Sverige kallas det för hyresrätt och riskbolagen som lever på höga räntor och kringkostnader går att finna i möjligtvis i Victoria Park där konsumtion och boende kombineras.

Annats finns bostadsrätten med bostadsföreningen som tar det ekonomiska ansvaret. Just det ökade behovet av bostäder har lett till att Nyköpings kommun har blivit en het bostadsmarknad för pragmatiska stockholmare.

För mig är det fullt förståeligt om en barnfamilj flyttar hit. Fördelarna med att bo här överväger nackdelarna.

Nyköpingshem har stora möjligheter att utveckla hyresrätten utifrån de principer som ligger till grund för ökade rättigheter för den som hyr lägenheten.

Fler företag som satsar på etablera sig i Stockholm saknar möjligheter att ge bostad till sina arbetare. Just att försöka bygga på höjden i Brandkärr kommer bli en gratis annonsplats för det kommunala bostadsbolaget eftersom det också blir ansiktet utåt.

Fler och fler kommuner har också köpt bostadsrätter till sina invånare med sämre ekonomiska ställning. Det har också varit ett sätt att försäkra sig om att bryta segregationen.

Bostadsmarknaden idag bärs upp av statsbidrag vilket tidigare har handlat om att räntorna har varit så låga på bostadslånet. Att numera tvingas amortera en viss del har varit ett sätt att försöka minska statens ansvar som fått ta smällen för bostadsmarknaden.

Här har staten ett stort ansvar för att hyrorna fortsätter utgöra en fast trygghet för de som inte vill göra bostadskarriär, eller spekulera kring sitt boende. Å andra sidan är en dålig bostadsmarknad i Stockholm en bra affär för kringliggande kommuner som får ökade skatteintäkter.

För att det ska bli hållbart för framtiden är det viktigt med Ostlänken.

För att miljön inte ska ta den största smällen är det viktigt med att staten uppmuntrar till elbilar. Elcyklar har också blivit populära. Dessvärre fungerar inte ökade priser på drivmedel, vilket inte minst märks i Frankrike men även i Sverige.

Om Miljöpartiet får igenom sitt förbud att förbjuda mackar att sälja bensin och diesel efter 2030 kan det också ledda till att fler väljer att bosätta sig utanför Stockholm.