In i själen din ja, långt, långt in, ekar tonåringens vrål

NYKÖPING Igår skriver SN om att Veronica Andersson (S) lämnar alla uppdrag. Till journalisten Annika Clemens som bevakar kommunen säger Veronica att ”de sa att jag inte skulle ta det personligt, men det gör jag.” Anledningen är att hon inte får fortsätta i vård- och omsorgsnämnden. ”Jag tycker det är tråkigt och känner mig besviken”.

Orättvist. O, ja!

Tidigare hade jag haft både samtal med Kent Pettersson (S) som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden som anses vara området där valförlusten kom att braka samman. Flera politiska företrädare såg det och började tidigt arbeta för att forma om bilden.

Här blev jag också ombedd att blogga om ärendet där mina erfarenheter av konflikthantering och sociala medier räknades in plus numera utbildning i kommunikation.

När jag undersökte skolsituationen var det det somaliska gruppen som mjukt protesterade mot samhällsförändringar och direktiv mot ökad demokratisering i kultur- och fritidsnämnden – men främst emot barn- och ungdomsnämnden.

Problemen betonades med gruppen och samarbetet ökade, men här handlar det inte om att trycka på en knapp, utan om möten med föräldrar som faktiskt blir sårade och arga. Flickor eller tjejer stannade kvar extra länge på den inramade gemenskapsyta som skapats av Carlstedt arkitekter som väl förstår vad politiska ambitioner.

Nu klev inte Veronica Andersson rakt ut i kylan, utan får fortsätta med sitt tidigare arbete nu i kommunens regi. En god gest från kommunledningen?

Det får vi inte svar på, men om det är så blir det mer direkt ekonomisk styrning där privata och offentliga verksamheter ska behandlas på likvärdigt sätt, som exempelvis tillitsutredningen föreslår. Citat är ryckt ur sitt sammanhang, men fokus ligger på principen att undvika negativa följder i styrningen.

”Ansvarsavgränsningar som inte gynnar klientens (läs: personens) bästa kan motverkas genom hur ekonomistyrningen används. Här framstår det som väsentligt att undvika konkurrens, incitament och repressalier i styrningen som leder till fokus på den egna enhetens ekonomi snarare än verksamhetens kvalitet.”

Problemen som uppstod efter valet var flera. Sofia Amloh (S) kom inte in i riksdagen på grund av att socialdemokraterna tappade ett mandat i Sörmland. Det krävdes 34,62 procent av socialdemokratiska röster från Sörmland för att Sofia skulle komma in. Istället blev det 31,40 procent, vilket är 4222 färre röster. Här tröstade förre riksdagsledamoten Elisabeth Marklund.

Valresultatet kändes som att förlora en fotbollsmatch. Den fjärde platsen på den socialdemokratiska riksdagslistan i Sörmland innebar i praktiken en garanterad riksdagsplats. Nu rök den.

Nu är den socialdemokratiska lokala föreningen i Vrena väldigt besvikna och tålmodigt upprörda. Deras krondrottning får lämna tronen.

Nu till något som kan missuppfattas.

Istället får Carl-Åke Andersson (S) vara ordförande i kommunfullmäktige 25 procent av riksdagsarvodet, vilket är 66 900 kr enligt SN. Vad journalisten Annika Clemens glömmer att nämna är att han får en ordförandepost  plus att han får behålla ordförandeposten i bygg- och tekniknämnden, vilket är 60 procent av riksdagsarvodet. Det är 85 procent av riksdagsarvodet.

Den som kommer på fjärde plats i ordningen i Nyköping, enligt artikeln i SN, blir alltså Carl-Åke Andersson (S) med 85 procent av riksdagsarvodet. Det är i hälarna på Anna av Sillén som har 90 procent. Martina Hallström (C) får även 90, likaså med Malin Hagerström som nu delar den med Marco Venegas (MP) som valde att inte kandidera till riksdagen, enligt SN. Urban Granström (S) har naturligtvis 100 procent.

Nu muttrades det en hel del på på förrförra medlemsmötet om att sitta på dubbla poster.

Nu tycker jag det är bra att uppdraget går till en som redan har en hög position i en nämnd med tanke på situationen med den förre ordförande i kommunfullmäktige. Han korades som borgmästare i Nyköping, men positionen fungerade inte i den kommunala ordningen, vilket slutade med att han avgick. Han klagade om lönen – och den höjdes med ynka 5 procent. Han skulle haft 85 procent som nuvarande ordförande.

Det politiska uppdraget till kommunfullmäktiges ordförande är helt enkelt underfinansierat och liknar en säker väg ur politiken med utbrändhet som symbol.  Så det var nog bra att det blev som det blev, även om det inte ser bra ut med två poster.

Dessutom ser det inte bra ut att höja lönen för politiker i kommunen när landstingets Vård för pengar har valt att attackera arvoden, som på kommunal nivå mer anses vara ett kall, om möjligt ett uppdrag, än ett reguljärt vanligt arbete. Problemen med uppdragen som är styrelseuppdrag är att när de blir flera så kan det springa iväg ekonomisk och bli stora summor.

Så här långt tycker jag frågan om finansiering av kommunfullmäktiges ordföranden borde utredas noggrannare.

Nu belastas Veronica Andersson knappast för Myntan som lades ner med locket på. Dramatiskt, då ämnet bevakades av hyresgästföreningen styrelse. Följetången var Myntan, Hjortenbergsbadet och Åkroken.

Nu önskar varken statsminister Stefan Löfven eller talmannen Andreas Norlén ett extraval. Talmannen är tvungen att även sondera terrängen inför ett extraval.

Ett nyval kan verkställas tidigare än vad någon har räknat med. Flera vill säkert ha EU-val och extra riksdagsval på samma dag.

Det ger Veronica Andersson (S) en extra chans. Även om den är långsökt så vill de som står bakom henne tro det bästa. Då lär de också behöva jobba extra för att Sofia Amloh får sina extra röster. Minst 4222 för att vara exakt.

Rubriken är ett citat från Klåparen av Kent. Ofta beskriver Eskilstunabandet verkligheten på ett udda sätt. Jag hör en hel del tröst och självkritik i orden. Ordet klåpare förklaras 1898 av Oscar Svahn: ”En hvar, som hade någon färdighet i teckning eller målning, äfven om han ur konstnärlig synpunkt ej kunde tillmätas någon högre rang än klåparens, kunde blifva ritlärare vid ett af statens läroverk.”