När livet blir en fjäder i hatten

NYKÖPING | KÅSERI På tal om farliga områden, så finns de överallt i Sverige. På något sätt har de tillåtits bli stalinistiska koncentrationsläger där parallellsamhället sprider ut sig till ren laglöshet. Egentligen var miljonprogramsområden en funktionalistisk förbättring, men den tog ingen hänsyn till variation eller stil. Likt europeiska kolonialister drog linjer över Afrika och Mellanöstern ritade arkitekter hemska komplex.

Idag satsas det knappt något på att upprusta dessa områden. Det positiva är att i Nyköping upprustas det och byggs bostäder. Utveckligen i Brandkärr har sina negativa höjdpunkter, men efter att kommunen tagit ett fast grepp om problemen har tongångarna blivit mildare. Även renovering av Ortvägen fortsätter.

Här blir nästan Victoria Park förebild för de kommunala bolagen. Särskilt när det kommer till att kommunicera med hyresgäster.

Just nu byggs det 70 hyresrätter vid Fågelbo. Där möter gammalt nytt. Framför allt attackeras de raka linjerna.

Frågan om hyresrätter vara eller inte vara fortsätter. Här handlar det om att bankerna skapar särskilda riskbolag där de erbjuder generösa lönevillkor för de som är villiga att påbörja en bostadskarriär.

Fast helt enkelt är det inte. Eftersom det handlar om trygghet och risker så bedöms människors förmåga på olika sätt.

Ett sätt att locka till sig företag är att bygga. Det är visserligen sant att metoden fungerar. Genom att vara en attraktiv kommun så ökar företagsetableringen.

Att locka till sig globala företag likt Amazon är en fjäder i hatten, men stärker knappast den svenska modellen. Här har statsminister Stefan Löfven lovat avsteg från modellen för att få med sig Annie Lööf och Jan Björklund i en nästkommande regering.

Fast som det ser ut nu blir det nyval.

Fast bostadskrisen är ytterst en kommunal fråga. Ett sätt att hantera detta vore om miljonprogramsområdena slutade bli så statligt och kommunalt styrda. Fast här finns bankerna som säkerhet som tagit på sig rollen att kontrollera hyressummans del.

Nu till stora och lilla världen: DN. Tänk om George Papadopoulos fått igenom en förbättrad relation mellan Vladimir Putin och Donald Trump? Varför granskades aldrig Barack Obama på samma sätt?

Ryssland fortsätter vara en stormakt som inte låter sig definieras på ett analysbräde. Med tanke på Nyköping har staden blivit uppbränd två gånger i historien. En gång av ryssarna. I landstingshusets festavdelning i källaren har ryska fångar varit placerade. Liknande var på Rörstrands slott som är sammanbyggd med Filadelfiakyrkan. De underjordiska cellerna vittnar om att alla ryssar inte kom helskinnade hem.

1 juli 1665 förstördes Nyköping i något som kom att betecknas som Sörmlands största eldkatastrof. Nyköpingshus drabbades och i samband med återuppbyggnaden användes delar av muren revs för att bygga slottet i Stockholm.

24 juli 1719 brändes återigen Nyköping till grunden. Enda som stod kvar på västra sidan av Nyköpingsån var klockstapeln på Borgarberget.

Så på sätt och vis har staden präglats av smått solkad dysterhet, men flera steg har tagits i rätt riktning. En tydlig karaktär av trygghet, inbunden identitet och småskalighet.

”Nyköpingsbor släpper inte så lätt folk in på skinnet” brukar det låta i folkmun. Det här tycker jag blev tydligt med Tystberga skola där lärarfacket hade skrämts iväg av lokala aktivister. Det var inte förrän Skolinspektionen satte ner foten som dragkampen mellan lokalt svurna och tjänstemännen blev utjämnad. Här saknades det helt lärare som blivit diskvalificerade i striden. Även kyrkan hade sedan länge förlorat sin ställning med granska familjen om bibelkunskap.

Lärarrollen måste passa martyrrollen som handen i handsken. Det tråkiga med lärarrollen är att forskningsanknytningen blivit svagare och det saknas inriktning, vilket underlättar vid avvägningar mellan gamla och nya betydelser.

Samtidigt handlar livet som vetenskapen också om finnande så mycket som sökande. En tid finns att söka. En tid för att finna.

Nyckeln representerar navet som värdesätter kunskaper som ger trygghet.

Nu har idéen att använda barnens villkor som standard för utökande av trygghet bitit sig fast. Här har kommunikationen blivit mer och mer grundläggande vilket i sig är positivt.