280 varslas i juli på Eberspächer

INDUSTRIN| Det är verkligen en chock att Eberspächer säger upp 450 tjänster. Inom 18 månader ska 280 personer få lämna företaget. Totalt finns det 705 personalen anställda i Nyköping.

VD Fredrik Zöögling förklarar att en storkund Daimler har lämnat Eberspächer. Beskedet kom 2016 men det fanns inget besked om datumet som nu har fastställt.

Kan det vara en möjlighet för bilar med hållbarhet inför framtiden? Den gamla industrin kommer krympa i framtiden på grund av koldioxid. Det är väldigt viktigt att politiker svarar medborgarna som är oroliga för miljön. Det kan vara en anledning till att konsumenter inte vill investera i en ohållbart klimat.

1 juli 2019 blir det första datumet för uppsägning.

Urban Granström (S) förklarar att han inte fått något besked annat än via SN. Ett jobb är grunden för ekonomin, säger han till SN. Nu sätter Arbetsförmedlingen och Campus Nyköping igång med olika projekt med att lösa situationen. Främst finns det ett stort behov av specialkompetens inom olika företag.

Frågan är vad Nyköpings kommun kunnat göra för Eberspächer om de vetat i förväg om situationen? Konstatera: Ett halvår är betydligt mindre tid än två år. Mot den bakgrunden finns det även anledning att reflektera om restriktionen kring anställningar. Alltså, om det finns ett samband.

Återigen väger globala villkor in på den lokala arenan där anställda drabbas hårdast. Det var också Donald Trump som vann presidentvalet i USA för att han var den hårdaste förhandlaren med bilföretagens smått vidlyftiga planer och hur Kina mjölkade ur amerikanska företag och sakta skuldsatte landet upp över öronen.

Här tror jag det är viktigt med nya visioner. Sörmland har en tillväxt på 5,7 procent jämfört med Stockholm som har 0,9. Den gamla industrin är trygg jämfört med de globala storföretagen som har otrygga anställningsavtal.

Samtidigt är arbetslösheten näst högst i landet enligt Tillväxtverket. I riket är det 6,7 och i Sörmland 9,6. Företagen menar att just lämplig arbetskraft saknas i länet.

Epilog

Lite tröstande ord ur Be Alright med australiensaren Dean Lewis:

”But nothing heals the past like time
And they can’t steal
The love you’re born to find