När Theresa May linje föll hårt kan EU-valet ta ny fart med lokalpolitiken i siktet

BREXIT| NYKÖPING | Det är svårt att låta bli att kommentera det historiska nederlag i brittiska parlamentet igår. Av 650 ledamöter röstade 432 nej till premiärminister Theresa Mays förslag och endast 202 röstade ja. Resten lade ner sina röster.

Förslaget innebar egentligen ett upprepat hårt utträde ur unionen, vilket skapar större obegripligheter än de problem som kan hanteras.

Nu säger den egna intuitionen att en folkomröstning kring ett nej är svårare att genomföra än ett ja. Ett ja är tydligare än ett nej, som kräver omfattande organisation, undanta och skydd för de som ska leva utanför EU.

Det positiva med ett EU-utträde är att få egen kontroll över migrationen, kontroll över bristerna av integration, det är lättare att stoppa folk vid den egna landsgränsen än i Italien och Grekland eller för den delen Turkiet. Det är själva tanken med ett utträde.

Det andra kräver samarbetsförmåga och att transitländerna snabbt kan identifiera och sortera vem som är vem. Även vilken kategori de ska tillhöra. Där måste EU-länder lära sig att sätta gränser där behoven är som störst.

Den fria rörligheten mellan ländernas fattigare och rikare delar måste begränsas, vilket även gäller lönedumpning. Även det är skadligt för unionen länder. Även den omfattande tiggeriverksamheten är skadlig för sammanhållningen i samhället och skapar aktivt osäkerhet och tvivel om de egna resurserna att hantera samhällsproblem.

Efter nyår har flyktingarna inte kommit tillbaka i Nyköping, vilket ändå måste ses som en framgång. De kan i mina ögon lika gärna vara SD:s bästa passiva valarbetare om jag ska överutnyttja det sociologiska begreppet att ”referera till andra.”

Just den fria rörligheten inom unionen innebär att flyktingar som kommer in i Grekland och Italien får tillträde till hela unionen.

Med tanke på det svenska EU-valet till våren är det svårt att föreställa sig vad som händer om Storbritannien helt plötsligt går ur.

Det brittiska parlamentet har längre ingen bestämd partikultur, utan det finns åsikter som går kors och tvärs över partigränserna. Deras situation påminner om vår.

Faktum är att britterna har fått kalla fötter. Det går inte skylla flyktingkrisen på EU. Inte heller den globala kriminaliteten och terrorismen.

Kort kan sägas att det globala perspektivet har kommit för att stanna. Den kategorin av människor som uppskattar den fria rörligheten och gör allt för att få behålla den tror jag har kommit för att stanna. Det är ett privilegium att röra sig fritt mellan länder av olika skäl.

Det borde också vara lättare att röra sig mellan de västerländska länderna. Faktum är att den fria rörligheten har kapats av de mindre bemedlade. Alltså av extremt fattiga grupper och cementerade i statlig utanförskap i Rumänien och Bulgarien.

Sveriges kulturella ideal uppmuntrar de svaga. Ja, det är bra för oss som vill stödja de svaga till att bli starka. Det är ju en positiv inre resa för de som kommer över på andra sidan.

Det är ju något bra och något som andra kan känna med.

Nu har jag talat med några britter om situationen med Brexit. De flesta har uttryckt stor oro. Med tanke på de att både Sverige och Storbritannien har mångt och mycket goda förbindelser med varandra gällande säkerhet och underrättelse så vore ett EU-urträde näst intill vanvettigt.

Vad innebär det för EU-valet? Gårdagens bakslag i det brittiska parlamentet innebär att folkomröstningen i stort måste omvärderas helt eller delvis. Det går inte lämna EU utan att skada den europeiska identiteten. Eller att allvarligt skada den egna kontrollen.

Man vet inte vad man har förrän man förlorat det, brukar det heta. Även att nöden är uppfinningarnas moder.

Varför uppfinna ett nytt EU när det går att påverka unionen i rätt riktning innanför än utanför.

För Nyköpings del finns Ryanair, vilket naturligtvis skulle bli påverkat av det okända med ett utträde. De ekonomiska följderna är svåra att förutse. Även kommunens satsningar på stadsreklam skulle kunna gå förlorade.

Men visst är det spännande att lilla Nyköping gör reklam på tunnelbanan? Tänk alla pendlare som mötte havsutsikten i tunnelbanan. Då var det endast fantasin som kunde skapa digitala tapeter med havsutsikt och doft av havsbris.

Tänk om någon kunde utveckla digitala tapeter som skiftade utsikten hemma. Så man kunde få möta havet i vardagsrummet. Det är nog dataålderns heta dröm att fånga en bit av världen i sin egen hand.