Det här med vård för pengarna

NYKÖPING | REGION SÖRMLAND | Smått märkligt att socialdemokraterna har haft så svårt att identifiera varför vård för pengar har lyckats i både Nyköping (35,29%). För att belysa särskilt mitt område Stenkulla/Rosenkälla var det hela 40,99 procent som röstade på Vård för pengar.

Perspektivet från de flesta är att område efter område har utsatts för nedmontering av vallfärden. Istället har VfP lyckats bli ett disciplinerat parti som försiktigt manövrerar sig fram. Hållit en låg politisk profil med egentligen ett argument: Vård för pengarna. Nästa argument har varit: Vi levererar.

Min personliga inblandning är att ge väljarna en plattform. Dessvärre är det ett yrkesnätverk av socialdemokrater som länge har haft priviligierade tjänstemän vid sin sida som av egoistiska skäl höjt sina löner. En annan faktor är att det här var helt okej fram tills att sjukförsäkringssystemet slaktades, vilket var arbetarklassens fasta ställning.

Så när analysen kokar ner till orsak och verkan handlar det om makt, inflytande över tyckandet och naturligtvis är det omringat av svårigheter.

De här antikarriäristerna som attackerar karriäristerna inom socialdemokraterna är tämligen lätta att avmaskera (från engelska unmask). Om de attackerar våra nätverk inifrån, varför inte bita ihop och attackera överläkarnas privilegier?

Just nu handlar debatten om att sjuksköterskor är underbetalda, eller att de tvingas arbeta för mycket. Okej, spara sjuksköterskorna för ett ögonblick, och attackera de privilegier läkarna har byggt kring sig själva och låt de själva få smaka på otryggheten. För de är visserligen yrkesskickliga, men min erfarenhet är att deras självbild är smått som heliga kor.

Skär ner på de högsta nätverkens löner. Skär ner deras formella makt. Flytta ansvar och rationalisera bland de priviligierade nätverken. För visst kan Vård för Pengar leverera, men det socialdemokratiska parti jag växte upp med kunde vända upp och ner på världen. Ska en överläkare tjäna över en miljon per år? Rör lite på deras maktprivilegier så kommer opinionen att svänga.

De har för länge sedan lämnat socialdemokraterna och ägnar sig åt kohandel.

För om de vill leka idealister så låt de bita sig själva i svansen. Ett klassiskt socialdemokratisk budskap med demokratin i centrum känns här nyanserande. Min fasta övertygelse är att det är endast socialdemokraterna som kan göra jobbet är övertygande.

Så egentligen handlar det bara om att socialdemokraterna ska bli bäst på sin egen paradgren: att göra jobbet. Att våga ta upp kampen.

Så när privilegiesystemet rasar för läkare har huvudet satt på spiken. Då blir det fart på de gamla nyckelpersonerna. Där är det viktigt att avläsa så att tilliten inte är fejkad.

Sedan är det tämligen lätt att samordna kommunens socialnämnden och även de äldres behov med kunskap om i princip allt, vilket också sker. Framgången räknas inte i hur många gånger vi självs slår på den egna trumman utan i själva resultatet.

På sätt och vis är Nyköping en fristad. Gällande region Sörmland är det tråkigt att man låst in makten i ett kassavalv och sedan kastat bort nyckeln.

Möjligtvis ligger den i Nyköpingsån.