När småstaden växer ur sin kostym så det knakar

NYKÖPING. Ibland när jag läser SN insändare blir jag smått road. Lennings väg som går som en halvmåne runt stadskärnan är numera trafikerad och målsättningen med att ha 700 fler invånare i staden innebär ökad hänsyn till medborgarna. Bullerskydd kan den hänsynen översättas till.

Ljud stiger uppåt och hur höga vallarna än blir hörs ljudet ändå. Därför blir bullerskydd i fönster och väggar samt tak viktigare för en upplevelse av självvald tysthet.

För den som flyttar in vid Lennings väg bör därför fundera på sitt boendes förmåga att absorbera ljud. För de som flyttar in i nybyggen bör ställa frågan till försäljaren av husbygget.

Nyköpings kommun samhällsbyggnad prioriterar spännande projekt med småstadskaraktär med förtätning, omvandling och utveckling.

Nu är det långt ifrån tät trafik dygnet runt. Snarare mellan 07.30-09.30 och eftermiddagstid från 15.00-17.30 på dagen.

Andra utmaningar finns i trafiken.

  • Nu saknas det anslutning till motorvägen från Arnö vilket innebär att trafiken till E4 måste passera stadskärnan.
  • Motorvägen används som lokal förbifart vilket ökar risken för olyckor. Särskilt under rusningstrafik och dålig sikt som dimma, snö och regn.

Det säger sig självt att befolkningsmålet med 700 nya invånare innebär ökad belastning på samhällsservice och önskemål om tomtmark, vilket nu öppnas av kommunen för i Vrenna.

Ibland låter det som digerdöden har anlänt i form av företag som lämnar staden. Senast ABB och Ebersprächer, och att kommunen står för notan med tomma industrilokaler.

Sanningen är att till Nyköping duggar anbuden från företagen tätt. Påljungshage har sprängningarna tilltagit där företag får plats.

Att bygga extravåningar i Brandkärr har varit ett sätt att hantera utanförskapets synvilla. Förhoppningen om extrapengar för utsatta områden står också vid regeringens bord, vilket gör att kommunen går utanför sina budgetramar. Integrationen kostar – och måste kosta, annars har vi snart inget samhälle.

Något som är ledstjärnor för samhällsbyggnad är hållbarhet. Klimatmässigt naturligtvis med minskad bilism, ekonomiskt så projekten går att finansiera och socialt så att segregationen och likvärdigheten ökar.

Målet är också att skapa en mix av företag och boende, så staden åt levande istället som död under vissa timmar.