Fler ska komma i arbete

Idag kom den efterlängtade vårbudgeten med socialdemokraterna i spetsen med ett mycket unikt samarbete med liberalerna och centerpartiet.

Här är länken och det finns anledning att återkomma flera gånger med fördjupningar i ämnet. Då med tanke på att samarbetet kommer fungera som slagträd i riksdagsdebatten.

Av de 4,5 miljarder finansminister Magdalena Andersson (S) ska fördela går 1,1 till att fler ska komma i arbete, 0,9 till att välfärden ska stärkas, 0,5 till att hela landet ska växa och 2 miljarder till ett fossilfritt föregångsland. Här finns en tabell med närmare prioriteringar.

Totalt: 1120 miljoner

Spännande är att de vill rusta arbetssökande för att möta arbetsgivarens behov. Redan här finns livsperspektivet istället för systemperspektivet närvarande, vilket låter lovande. 340 miljoner. Förhoppningen är att villkoren hos de arbetslösa stärks som på olika sätt är som strandsatta valar.

Mycket resurser riktas på att minska arbetsgivaravgiften för den första som de anställer. Det underlättar för enmansföretag att våga ta steget ut till att anställa, vilket är nödvändigt för att expandera, men innebär också ett stort risktagande i lån som banken kanske inte vill förlora då företaget går i konkurs. Att förlänga risktiden innebär mer tid för företagen att växa långsiktigt utan negativ stress.

Många unga kommer aldrig in på jobbmarknaden. Det beror på att företagare inte vågar ta risker som omkullkastar hela deras verksamhet. Att anställa sin egen dotter eller son är ett sätt att vidareutveckla företaget inom familjen exempelvis.

Sedan ryker momsen på naturguidning med 170 miljoner. Vad är det? Tydligen ett sätt att exploatera landsbygden, förlåt viltmarken, jakt, fiske och naturupplevelser som är säsongsbetonade och behöver statligt stöd för att lyckas.

Så tas kollektivavtal bort från nystartsjobb där lönen ligger på 20 000 kr/månaden. Det här används främst för nyanlända, det vill säga personer som kommit till Sverige för maximalt tre år sedan och fått uppehållstillstånd.

Är det inte smått märkligt att Arbetsförmedlingen blivit en plats där invandrare socialiseras? Svagheterna går nog också att förklaras i bristerna i vår egen kulturella tillhörighet.

När studier gjordes i förorten visade det att barnen var ute och lekte, föräldrarna samlades för picknick på gården osv. Det är de positiva inslagen som flyttat in i myndighetskulturen.

Så har vi exporten. Varför behöver den pengar när den redan är vår starka sida som ombesörja så noggrant?

Faktum är att riskerna är dyra för att lyckas på exportmarknaden vilket gör att goda innovationer säljs för tämligen billig summa till uppköpande konkurrenter och tvingar Sverige gå i samma hjulspår. Genom att staten bidrar gör att svenska intressen stärks.

Så på den här punkten påminner en punkt om klassisk socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik (30,3 procent av budgeten). Här har trots allt miljöpartiet, centern och liberalerna dragit det längsta stråt.