Hela landet ska växa

Den som följt de senaste två artiklarna handlar om regeringens budget. Det är ett komplext politiskt avvägningsarbete där gäller att välja vägar inför framtiden utifrån uttalade behov som till synes är lätta att bemöta men som kan upplevas olika på en personlig nivå.

Vanligaste förklaringen är alla får något och liten del av den stora kakan. Nu har även fördelningen av den stora budgeten blivit ifrågasatt och utsatt för vilda västern som rådde innan januariavtalet med S, MP, C, L och (V).

4,5 miljarder av 20 miljarder är 22,5 procent av budgeten och kallas därför tilläggsbudget och ägnas traditionellt inte lika mycket uppmärksamhet. Anledningen till den tilldragande uppmärksamheten av genomgången beror på det unika samarbete som uppstått i riksdagen där demokratiska partiet håller den skåpvarma missunnsamheten på tillräckligt avstånd. Det var väl lagom elakt sagt?

Nu ska hela landet växa (inom parantes är miljonerna):

Åtgärder och stöd till jordbruket till följd av extremväder (350)

Det är Jordbruksverket som kommer fördela 730 miljoner kronor till det svenska lantbruket.

Notis: Lite smått orolig kan jag bli att deras hemsida inte är säker (https) och lätt att avlyssna trafiken, vilket gör besökarnas intentioner tillgängliga för nätpirater. Så kanske lägger de ner 2500kr för en säker uppkoppling för nätbesökarna också?

Stärkt bredbandsutbyggnad i hela landet (100)

Sverige ska leda tekniska utvecklingen brukar det heta. Digitaliseringen där ca 500 000 personer idag saknar en fast uppkoppling. Själv ligger jag numera på 500/500mbit och fibern håller vad den lovar på både speedtest och bredbandskollen.

För att trafiken ska fungera till övriga EU behöver det ske liknande förbättringar. Tyskland har en del kvar medan Nederländerna tillhör de mer utvecklade. Danmark tillhör också de mer digitaliserade länderna och leder också ligan med digital förvaltning,

DESI-indexet ger en fingervisning. Likaså FN:s e-government survey. I EU-listan hamnar Sverige på andra plats efter Danmark. Tätt efter oss kommer Finland och Nederländerna. I FN:s digitala lista får Sverige en femte plats. Först är Danmark, därefter Australien, Sydkorea och Storbritannien. Efter oss kommer Finland och Singapore.

Återigen är det Jordbruksverket där allmänheten kan ansöka medan det är länsstyrelsen som fattar beslutet.

Regionala flygplatser (57)

Kort sagt handlar det om flygplatser i Norrland. Egentligen handlar det om skattelättnader på 99 miljarder för flyget i Norrland.

Epilog

En låt från sörmländska rockgruppen Kent har satt sig i tankarna. I vilken låt utspelar sig följande drama?

Här under vattnet är jag blå
i poolen doftar världen klor