Sverige ska bli ett fossilfritt föregångsland

Det tillhör ovanligheten att jag skriver om miljö, men jag trampar samma jord som alla andra och har precis lika många rättigheter och skyldigheter som alla andra att uttrycka mig.

En ingång i miljödebatten är förra sommarens hetta som gjort solceller, airconditions och luftfuktare mer vanliga i hushållen. Elförbrukningen gick upp men det gjorde även den egna elförsörjningen på många håll.

Lokalt kan jag tycka att det är fel att använda Nyköpingsån som en osynlig soptipp för allt möjligt. Särskilt när det förra sommaren fanns ett stort behov av att ta ett svalkande dopp. Plus att en studie från Mittuniversitetet/Naturvårdsverket visar att 52 procent väljer bostad utifrån tillgängligt friluftsliv. Sedan 2007 har bland annat bad utomhus i sjö och hav ökat.

Nu var det liknande debatt om Stockholms vatten, som reglerades av myndigheter och sedan var vattnet så rent att ett dopp inte var några problem efter att Stockholm Stad tog tag i problemet med hjälp av ISO 14001 som uppdaterats med EU-kommissionens EMAS.

Förstärkning Klimatklivet, inklusive biogas och hemladdning (750)

Klimatklivet sköts av Naturvårdsverket och handlar om åtgärder för ett minska växthusgasutsläpp vilket i praktiken är 1,54 miljoner ton med 3196 åtgärder.

Här kan SSAB försöka få ner koldioxiden i marken istället för luften. I nuläget är masugnarna som hettas upp till 3000 grader för att smälta järnet aningen varma.

Förstärkning industriklivet (100)

Det här är spännande. Här kan tunga industrier som SSAB ansöka om statliga investeringabidrag från Energimyndigheten. Det är ett initiativ från regeringen.

Underlätta tågresor till utlandet, bl.a. nattåg (50)

En liten insats men viktig för att uppmuntra resenärer att välja en resa där de är utvilade när se kommer fram utan stress. Ja, det är SJ som sköter det. En gång var det viktigt att betona ”Statens Järnvägar”. Om fler vågar ta utmaningen likt fd skidskytten Björn Ferry så behöver man värdesätta ”långsam kommer längst”.

Investeringsstöd för minusutsläpp, forskning, utveckling och test (100)

Vem får då 100 miljoner för att arbeta med att få koldioxiden i marken från röken som kommer från de 3000 grader varma masugnarna? Jo, det blir Vattenfall som leder CCS-tekniken. Eftersom koldioxiden är flytande så är den tänkt att förvaras under jorden och då är det läckor som tyskarna oroade sig för gällande tekniken. Underförstått att vatten avdunstar.

Skydd av värdefull natur, ersättning till markägare av nyckelbiotoprika brukningsenheter (150)

Här är det Skogsstyrelsen som får 150 miljoner. Ett annat ord för nyckelbiotop är urskog, som Naturvårdsverket inte använder men beskriver istället att ”känns lätt igen på att det är gott om olika nyckelelement som till exempel död ved, gamla träd, hamlade träd, mossklädda stenblock och bergväggar”. Här ska det investeras mer i ökad hänsyn till att spara nyckelbiotoper, vilket betyder att all jord inte ska användas för att odla nya träd.

Skydd av värdefull natur (100)

Här får Naturvårdsverket 100 miljoner. Egentligen en ganska klok uppdelning eftersom Naturvårdsverket anses vara mer noggranna inom området. Skogsstyrelsen har helt enkelt fått för mycket kritik.

Länken till skydd av värdefull natur innehåller allt möjligt. Myggor från översvämningsområden (12 miljoner), förvaltningsanslag (10 miljoner).

Åtgärder för värdefull natur, våtmarker (200)

120 miljoner kronor till övergödning, bland annat för att förstärka lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA). 40 miljoner går också till förorenade vattendrag, sjö- och havsbottnar. Frågan är om kommuner kan ansöka.

Rent hav (200)

Det finns gott om vrak, plus att fisket är utdöende i Östersjön. Plast finns det också gott om. Så här är det Naturvårdsverket som får ett rejält tillskott i kassan, till stor glädje för sanna botaniker och miljövänner som det finns gott om i socialdemokraterna i Nyköping.

Med de orden har jag någorlunda svepande gott igenom vårbudgeten.